Možnosti zobrazování reklam

Nastavení, které určuje, jak rychle bude systém Google každý den čerpat rozpočet. Buď jej může čerpat co nejrychleji, nebo rovnoměrně během celého dne. Toto nastavení ovlivňuje, ve kterých částech dne se budou reklamy pravděpodobně zobrazovat.

  • Pomocí tohoto nastavení lze určit, jak bude během dne využíván denní rozpočet, a tak ovlivnit, jak rychle se bude systém Google snažit zobrazovat reklamy v průběhu každého dne.
  • Pro reklamy v jednotlivých kampaních můžete zvolit jednu z následujících možností zobrazování:
    • Možnost Standardní zobrazování (výchozí nastavení) se bude snažit zobrazovat reklamy během celého dne, aby se nestalo, že se celý rozpočet vyčerpá ráno a reklamy se po zbytek dne již nezobrazí.

    • Možnost Urychlené zobrazování znamená, že se reklamy budeme snažit zobrazovat co nejčastěji, dokud nebude vyčerpán rozpočet. Pokud zvolíte tuto možnost, máte větší šanci, že se vám každý den podaří utratit celou částku rozpočtu. Po vyčerpání rozpočtu se ale reklamy přestanou v daný den zobrazovat, a to i tehdy, pokud k vyčerpání rozpočtu dojde již brzy během dne.

Další informace o těchto možnostech
Články o denním rozpočtu

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?