Офериране за видими импресии посредством видима CPM

Ако искате да плащате само за рекламни импресии, отчетени като видими, можете да го направите с видима CPM (цена на хиляда импресии). Рекламата Ви се отчита като „видима“, ако 50 процента от нея се показват на екрана в продължение на една или повече секунди за дисплейните реклами или се възпроизвежда непрекъснато за две или повече секунди за видеорекламите. Можете да посочите „Видима CPM“ като стратегия за офериране, когато избирате офериране за CPM за кампания от типа „Само за дисплейната мрежа“.

Начин на работа

При видимата CPM оферирате за 1000 видими импресии и плащате за импресии, които са измерени като видими. Рекламата Ви се отчита като „видима“, ако 50 процента от нея се показват на екрана в продължение на една или повече секунди за дисплейните реклами или две или повече секунди за видеорекламите. Видимата CPM Ви дава възможност да оферирате за действителната стойност на рекламата си, когато е във видима позиция на дадено разположение. Имайте предвид, че използването на по-висока оферта за vCPM от офертата Ви за CPM обикновено е по-ефективно за спечелването на тези по-ценни типове импресии. Това може да Ви помогне да поддържате конкурентоспособността на офертите си и да останете в рамките на дневния си бюджет. Научете повече за видимата CPM.

Предимства

 • Плащате само за импресии, измерени като видими.
 • Офертите Ви са оптимизирани за предпочитане на рекламни карета, които е по-вероятно да станат видими.

Ако предпочитате ръчно да задавате оферти за видими импресии, а не за кликвания, тази стратегия за офериране може да Ви помогне да постигнете целта си по-добре от другите видове стратегии за офериране.

Имайте предвид следното
 • При видимата CPM оферирате за 1000 видими импресии и плащате за импресии, които са измерени като видими.
 • Като цяло, за да запазите разходите и трафика си на същото ниво, както при кампания със CPM, може да се наложи офертата за видимата Ви CPM да бъде по-висока от тази за стандартна кампания със CPM. Въпреки това е добре да експериментирате с оферта, която е подходяща за целите на кампанията Ви.
 • Стратегията за офериране за видима CPM не е налице за кампании „Само за мрежата за търсене“.
 • Ако създавате кампания със стратегията за офериране за видима CPM и след това създадете реклами, които не са съвместими, те няма да се показват.
 • Може да бъде таксувана малка част от показваните импресии.

Как да следите видимите си импресии

 

Броят на видимите импресии се показва в отчитането за кампанията Ви. За да видите импресиите и видимите импресии за кампанията си със СРМ за видими импресии, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В левия навигационен панел изберете Кампании в дисплейната мрежа или Видеокампании в зависимост от това, което искате да видите.
 3. В лявото странично меню изберете Кампании, Рекламни групи или Реклами и разширения.
 4. Кликнете върху падащото меню Графи Графи над таблицата със статистически данни и след това изберете Промяна на графи.
 5. Кликнете върху падащото меню Видимост.
 6. За да добавите конкретни графи, поставете отметка в квадратчето вляво до всяка графа, която искате да виждате в отчета си.
 7. Разберете какво означава всяка опция в графата „Видимост“:
  • Видими импр.: Броят видими импресии.
  • Ср. СРМ за видими импр.: Средната цена на 1000 видими импресии.
  • Честота на измеримост: Процентът от общия брой на импресиите Ви, които са могли да бъдат измерени.
  • Честота на видимост: Процентът на измеримите Ви импресии, които са били видими, което представлява прогноза за действителния брой импресии, които клиентите са видели.
  • Разпр. на неизмерими импр.: Процентът от общия брой на импресиите Ви, показани в местоположения, за които не може да се измери видимостта.
  • Разпр. на невидимите импр.: Процентът на всичките Ви рекламни импресии, счетени за невидими.
  • Разпр. на видими импр.: Процентът на всичките Ви рекламни импресии, счетени за видими.
  • Измерими разходи: Общите разходи за импресиите, които са могли да бъдат измерени.
  • Измерими импр.: Броят импресии, които са могли да бъдат измерени. Не всички показани импресии могат да бъдат измерени.
  • Неизмерими импр.: Броят пъти, в които рекламата Ви се е показала на местоположения, за които не може да се измери видимостта.
  • Невидими импр.: Броят пъти, в които рекламата Ви е счетена за невидима.
Съвет

Зададената по подразбиране оферта за рекламната Ви група е показана в графата „Макс. СРМ“ до етикета „(viewable)“. Това може да Ви помогне по-бързо да идентифицирате офертите за видима CPM в таблицата със статистически данни.

 

 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си