Офериране за видими импресии посредством CPM за видими импресии

Макс. CPM вече не е налице като стратегия за офериране.

Ако искате да плащате само за рекламни импресии, отчетени като видими, можете да го направите със CPM за видими импресии (цена на хиляда импресии). Рекламата Ви се отчита като „видима“, ако 50 процента от нея се показват на екрана в продължение на една или повече секунди за дисплейните реклами или се възпроизвежда непрекъснато за две или повече секунди за видеорекламите. Можете да посочите „CPM за видими импресии“ като стратегия за офериране, когато избирате офериране за CPM за кампания от типа „Само за дисплейната мрежа“.

Начин на работа

При CPM за видими импресии оферирате за 1000 видими импресии и плащате за импресии, които са измерени като видими. CPM за видими импресии Ви дава възможност да оферирате за действителната стойност на рекламата си, когато е във видима позиция на дадено разположение. Имайте предвид, че използването на по-висока оферта за vCPM от офертата Ви за CPM обикновено е по-ефективно за спечелването на тези по-ценни типове импресии. Това може да Ви помогне да поддържате конкурентоспособността на офертите си и да останете в рамките на средния си дневен бюджет. Научете повече за CPM за видими импресии

Предимства

 • Плащате само за импресии, измерени като видими.
 • Офертите Ви са оптимизирани за предпочитане на рекламни карета, които е по-вероятно да станат видими.

Ако предпочитате ръчно да задавате оферти за видими импресии, а не за кликвания, тази стратегия за офериране може да Ви помогне да постигнете целта си по-добре от другите видове стратегии за офериране.

Забележка:
 • При CPM за видими импресии оферирате за 1000 видими импресии и плащате за импресии, които са измерени като видими.
 • Като цяло, за да запазите разходите и трафика си на същото ниво, както при кампания със CPM, може да се наложи офертата Ви за CPM за видими импресии да бъде по-висока от тази за стандартна кампания със CPM. Въпреки това е добре да експериментирате с оферта, която е подходяща за целите на кампанията Ви.
 • Стратегията за офериране за CPM за видими импресии не е налице за кампании „Само за мрежата за търсене“.
 • Ако създавате кампания със стратегията за офериране за CPM за видими импресии и след това създадете реклами, които не са съвместими, те няма да се показват.
 • Може да бъде таксувана малка част от показваните импресии.

Как да следите видимите си импресии

Броят на видимите импресии се показва в отчитането за кампанията Ви. За да видите импресиите и видимите импресии за кампанията си със СРМ за видими импресии, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В левия навигационен панел изберете Кампании в дисплейната мрежа или Видеокампании в зависимост от това, което искате да видите.
 3. В лявото странично меню изберете Кампании, Рекламни групи или Реклами и разширения.
 4. Кликнете върху падащото меню Графи Снимка на иконата за графи в Google Ads над таблицата със статистически данни и след това изберете Промяна на графи.
 5. Кликнете върху падащото меню Видимост.
 6. За да добавите конкретни графи, поставете отметка в квадратчето вляво до всяка графа, която искате да виждате в отчета си.
 7. Разберете какво означава всяка опция в графата „Видимост“:
  • Видими импр.: Броят видими импресии.
  • Ср. СРМ за видими импр.: Средната цена на 1000 видими импресии.
  • Честота на измеримост: Процентът от общия брой на импресиите Ви, които са могли да бъдат измерени.
  • Честота на видимост: Процентът на измеримите Ви импресии, които са били видими, което представлява прогноза за действителния брой импресии, които клиентите са видели.
  • Разпр. на неизмерими импр.: Процентът от общия брой на импресиите Ви, показани в местоположения, за които не може да се измери видимостта.
  • Разпр. на невидимите импр.: Процентът на всичките Ви рекламни импресии, счетени за невидими.
  • Разпр. на видими импр.: Процентът на всичките Ви рекламни импресии, счетени за видими.
  • Измерими разходи: Общите разходи за импресиите, които са могли да бъдат измерени.
  • Измерими импр.: Броят импресии, които са могли да бъдат измерени. Не всички показани импресии могат да бъдат измерени.
  • Неизмерими импр.: Броят пъти, в които рекламата Ви се е показала на местоположения, за които не може да се измери видимостта.
  • Невидими импр.: Броят пъти, в които рекламата Ви е счетена за невидима.

Съвет

Стандартната Ви оферта на ниво рекламна група се показва в таблицата със статистически данни до етикета „(видима)“. Това може да Ви помогне по-бързо да идентифицирате офертите за CPM за видими импресии в таблицата със статистически данни.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false