Vytvorenie štandardnej nákupnej kampane

Poznámka: Novým používateľom služby Google Ads môže byť ponúknutý aktualizovaný pracovný postup, keďže Google zlepšuje proces registrácie nových používateľov. Obsah nižšie sa týka používateľov služby Google Ads, ktorí si už vytvorili účet Google Ads a prihlásili sa doň. Táto stránka bude v roku 2023 aktualizovaná o ďalšie informácie.

Nákupné kampane (angl. Shopping campaign) vám pomáhajú propagovať vaše výrobky. Poskytujú používateľom podrobné informácie o tom, čo predávate, skôr než kliknú na vašu reklamu. Pomocou nástrojov na správu reportov zameraných na maloobchod môžete sledovať výkonnosť svojich výrobkov v priebehu času.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako si nastavíte nákupnú kampaň v službe Google Ads.

Skôr než začnete

Google Ads logo Zaregistrujte sa do služby Google Ads

Zdá sa, že ešte nemáte účet. Nižšie sa môžete zaregistrovať svojpomocne alebo získať bezplatnú osobnú podporu s odborníkom na Google Ads.

Začať

Ak nemáte s nákupnými kampaňami skúsenosti, prečítajte si viac o nákupných kampaniach a reklamách.

Skôr než vytvoríte nákupnú kampaň, skontrolujte, či spĺňate požiadavky.

Pokyny

Tu sú podrobné pokyny na vytvorenie nákupnej kampane (ang. Shopping campaign):

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na tlačidlo plus a potom na možnosť Nová kampaň.
 2. Ako cieľ kampane vyberte Predaj, Potenciálni zákazníci, Návštevnosť webu, Návštevy a promá miestnej predajne alebo Vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa.
  • Na základe svojho cieľa sa môžete rozhodnúť pridať cieľ alebo použiť predvolený cieľ účtu.
 3. Ako typ kampane vyberte Nákupy.
  • Môžete vytvoriť maximálne výkonnú kampaň alebo pokračovať s nákupnou kampaňou.
 4. Vyberte účet Merchant Center obsahujúci výrobky, ktoré chcete inzerovať. Ak sa vám tu nezobrazujú žiadne účty, najskôr budete musieť najskôr prepojiť účty Merchant Center a Google Ads. Po vytvorení kampane už obchodníka nemôžete zmeniť.
 5. (Nepovinné) Vyberte feedy obsahujúce výrobky, ktoré chcete inzerovať v tejto kampani:
  • Vyberte feedy podľa štítka feedu: štítok feedu vybraný pre danú kampaň určuje, ktoré feedy z vybraného účtu Merchant Center sa v danej kampani môžu inzerovať. Štítky feedu môžete upraviť v službe Merchant Center.
  • Vyberte feedy podľa krajiny predaja: vyberte krajinu, v ktorej sa budú výrobky predávať a do ktorej sa budú odosielať. Reklamy sa zobrazia len ľuďom z vybranej krajiny. Ak chcete inzerovať, je potrebné skontrolovať, či sú údaje o výrobkoch vo vybranom účte Merchant Center k dispozícii pre zvolenú krajinu. Ak nebudú k dispozícii žiadne údaje o výrobkoch, v kampani nebudete môcť inzerovať žiadne výrobky, kým tieto údaje nepridáte.
 6. Ako podtyp kampane vyberte štandardnú nákupnú kampaň.
 7. Vyberte predvoľby reklám:

  • Názov kampane: Zadajte názov kampane. Neskôr ho použijete pri hľadaní kampane. Po vytvorení kampane môžete názov zmeniť.
  • Ďalšie nastavenia: Rozbaľte rozbaľovaciu ponuku a upravte nasledujúce nastavenia:
   • Filter inventára: Toto nastavenie je potrebné upraviť len v prípade, že chcete obmedziť počet výrobkov použitých v kampani. Ak tak chcete urobiť, vyberte kritériá, ktoré musí výrobok spĺňať, aby sa mohol inzerovať. Do kampane budú pridané len výrobky, ktoré spĺňajú všetky požiadavky. Po vytvorení kampane môžete toto nastavenie zmeniť.
   • Miestne výrobky: Povoľte reklamy na výrobky predávané v miestnych obchodoch. V rámci miestnych výrobkov môžete prostredníctvom reklám na miestny inventár propagovať výrobky predávané v predajniach. Pred pridaním miestnych výrobkov sa uistite, že o nich vo vybranom účte Merchant Center uvádzate príslušné údaje.
   • Možnosti webovej adresy kampane: Môžete nastaviť šablónu sledovania a pridať príponu cieľovej webovej adresy. Pridajte do vlastnej šablóny sledovania a cieľovej webovej adresy vlastné parametre.
  • Ponuky: vyberte typ ponúk, ktorý chcete použiť v kampani. Po vytvorení kampane môžete toto nastavenie zmeniť.
  • Denný rozpočet: vyberte, koľko chcete na túto kampaň minúť.
  • Priorita kampane: Toto nastavenie je potrebné upraviť len v prípade, že rovnaký výrobok inzerujete vo viacerých kampaniach pre tú istú krajinu predaja alebo štítok informačného kanála. Priorita kampane určuje, podľa ktorej kampane sa bude riadiť rozpočet, keď sa výrobky v kampaniach prekrývajú.
  • Siete: Reklamy v nákupných kampaniach sa predvolene zobrazujú na niekoľkých miestach. Pomocou predvoleného nastavenia môžete posilniť návštevnosť výrobkov a zvýšiť počet konverzií. Ak chcete obmedziť, kde sa reklamy budú môcť zobrazovať, zrušte začiarknutie políčka pri sieťach, ktoré chcete vylúčiť.
   • Vyhľadávacia sieť Google (angl. Google Search Network)
   • Partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti Google
  • Zariadenia. Reklamy sa predvolene môžu zobraziť v každom zariadení vrátane počítačov a mobilných zariadení. Po vytvorení kampane môžete toto nastavenie zmeniť.
  • Oblasti. Pomocou tohto nastavenia môžete obmedziť, kde sa reklamy zobrazujú v konkrétnych oblastiach. Po vytvorení kampane môžete toto nastavenie zmeniť.
  • Reklamy na miestny inventár: Toto nastavenie je potrebné upraviť len v prípade, že chcete do nákupnej kampane zahrnúť výrobky, ktoré predávate v miestnych predajniach. Ak chcete inzerovať miestne výrobky, musíte údaje o nich zadať do služby Merchant Center. Potom začiarknite políčko pri nastavení Povoliť reklamy na výrobky predávané v miestnych predajniach.
 8. Kliknite na Uložiť a pokračovať.
 9. Vytvorte prvú reklamnú skupinu zadaním niekoľkých informácií. Reklamná skupina bude obsahovať jednotlivé reklamy na výrobky, ktoré sú vytvorené automaticky pomocou informácií z účtu Merchant Center.
  • Názov reklamnej skupiny: Zadajte názov reklamnej skupiny. Tento názov neskôr použijete pri hľadaní reklamnej skupiny. Po vytvorení kampane môžete názov zmeniť.
  • Ponuka. Zadajte ponuku pre reklamnú skupinu. Po vytvorení reklamnej skupiny sa táto ponuka použije na prvú skupinu výrobkov v reklamnej skupine Všetky výrobky. Ponuku pre skupinu výrobkov môžete po vytvorení kampane zmeniť.
 10. Kliknite na Uložiť.
 11. Prejdete na stránku skupín výrobkov, na ktorej sa vám zobrazí jedna skupina výrobkov Všetky výrobky. Tá bude obsahovať všetky výrobky v kampani. Na tejto stránke môžete spravovať kampane a pomocou pododielov vytvárať ďalšie skupiny výrobkov, aby boli vaše ponuky konkrétnejšie.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka