Om alternativ för konverteringsräkning

Som företagsägare vill du troligen mäta varje köp som dina kunder gör. Om du dessutom genererar potentiella kunder kanske du vill spåra all försäljning, men bara unika potentiella kunder per annonsklick.

Med konverteringsspårning har du möjlighet att räkna konverteringar utifrån dina affärsbehov. För alla konverteringsåtgärder kan du välja att räkna varje konvertering som sker efter en interaktion eller bara en konvertering som sker efter en interaktion. I och med att du kan välja hur konverteringarna ska räknas får du en bättre känsla för dina kampanjresultat så att du kan finjustera dina bud. Dina val för konverteringsräkning återspeglas i kolumnerna Konvertering, Alla konverteringar och Visningsbaserad konvertering (VTC).

I den här artikeln beskriver vi de olika alternativen för konverteringsräkning i Google Ads. Mer allmän information om konverteringsspårning finns i Om konverteringsspårning.

Räknemetoder

Du kanske vill spåra flera olika konverteringsåtgärder eftersom de visar kundaktivitet som på olika sätt är värdefull för din verksamhet. Då kan du välja olika räknemetoder för varje konverteringsåtgärd.

Vi ska titta närmare på de två inställningar du kan välja mellan, så att du ser vilken räknemetod som fungerar bäst för de konverteringsåtgärder du spårar:

 • Varje konvertering: med den här inställningen räknar Google Ads varje konvertering (per spårad konverteringsåtgärd) som sker efter en annonsinteraktion. Det här är ett bra val om du vill spåra och förbättra din försäljning, eftersom varje försäljning sannolikt tillför värde till ditt företag.

  Exempel

  Du har en resebokningswebbplats där man kan boka både hotellrum och hyrbil. Du vill se hur dina annonser leder kunderna till olika typer av bokningar och väljer därför att räkna alla konverteringar. När en person som reser till Luleå, Uppsala och Göteborg bokar hotellrum i varje stad (tre bokade hotellrum) men bara bokar hyrbil i Luleå och Uppsala (två hyrbilar), räknas fem konverteringar med den här inställningen.

 • En konvertering: Med den här inställningen räknar Google Ads endast en konvertering per annonsklick. Det här är ett bra val om du inte främst är intresserad av antalet försäljningar, utan vill veta om en viss typ av potentiell kund genererades. Sannolikt är det bara är en unik potentiell kund per annonsklick som tillför företaget värde.

  Exempel

  Du driver ett försäkringsbolag som erbjuder hem-, bil- och livförsäkringar och vill mäta konverteringarna för varje typ av försäkring som olika konverteringsåtgärder. Du vill veta hur effektiva dina annonser är när det gäller att få kunderna att fylla i ett formulär på webbplatsen där de begär mer information om en eller flera försäkringsprodukter.

  Du ser att kunderna ibland fyller i flera formulär med olika värden för samma produkt. Om samma person fyller i tre formulär om bilförsäkring och två formulär om hemförsäkring och du räknar en konvertering, ser du två konverteringar: en för varje konverteringsåtgärd.

Du kan välja att räkna en konvertering för vissa konverteringsåtgärder och alla konverteringar för andra.

Exempel

Du driver ett företag som erbjuder tjänster inom ekonomi och finans. Du använder Google Ads för att få två typer av konverteringar: försäljning av ett deklarationsverktyg online och potentiella kunder till en personlig konsulttjänst. Du har märkt att kunderna ofta köper flera licenser till sina deklarationsverktyg. Kanske använder de olika licenser för olika typer av skatt, till exempel en för näringsverksamhet och en för sin privata deklaration. Men kunderna fyller också i flera olika formulär för personliga konsulttjänster, kanske för olika kontor eller besökstider.

Du vill spåra alla försäljningar, men bara en konvertering per potentiell kund till konsulttjänsten. Därför ställer du in att Google Ads ska räkna alla konverteringsåtgärder vid försäljning av deklarationsverktyget, men en konvertering när potentiella kunder fyller i formuläret för konsulttjänster. Om ett klick på din annons leder till två försäljningar och två potentiella kunder så ser du tre konverteringar: en för varje försäljning och en för den unika potentiella kunden.

Tips

Du kan ta reda på det genomsnittliga antalet konverteringar som ett klick leder till för varje konverteringsåtgärd genom att titta på upprepningsfrekvensen (alla konverteringar/en konvertering) i tabellen Konverteringsåtgärder.

Anvisningar

I inställningarna för varje konverteringsåtgärd, visas inställningen Räkna. Du kan ändra inställningen när du ställer in konverteringsåtgärden, eller redigera inställningen för en befintlig konverteringsåtgärd genom att följa anvisningarna nedan.

Du kan när som helst ändra inställningen för vilken som helst av dina konverteringsåtgärder. (Men kom ihåg att ändringarna bara gäller framtida konverteringar för en viss konverteringsåtgärd, inte tidigare data för den konverteringsåtgärden.)

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger och klicka på Konverteringar under Mätning.
 3. Klicka på konverteringsåtgärden du vill redigera.
 4. Klicka på Redigera inställningar.
 5. Klicka på Räkna och välj En eller Alla.
 6. Klicka på Spara och sedan på Klart

Obs! Standardinställningar för räkning

Google Ads använder standardinställningen för räkning om du inte gör något val. Standardinställningen varierar beroende på konverteringskällan och baseras på hur de flesta annonsörer vill räkna just den typen av konvertering.

 • Alla konverteringar är standardinställningen för webbplatsbesök, åtgärder i appar, Analytics-transaktioner, klick på telefonnumret på din mobilwebbplats och konverteringsåtgärder i form av importer.
 • En konvertering är standardvärdet för konverteringsåtgärden samtal från annonser, Analytics-mål, samtal till ett telefonnummer på din webbplats, samt appinstallationer. För appinstallationer går det inte att ändra antalsinställningen, eftersom mer än en nedladdning av en app från samma klick inte ger företaget något mervärde.

Säkerhet och sekretess vid webbplatsspårning

Google tillämpar strikta riktlinjer för säkerhet. Google Ads samlar bara in data på sidor där du har implementerat tillhörande taggar.

Tänk på att ge användarna tydlig och grundlig information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och att inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt