Om alternativene for konverteringstelling

Som bedriftseier ønsker du trolig å måle hvert eneste salg du gjør. Hvis du også genererer potensielle kunder, vil du nok spore alle salgene, men bare én unik potensiell kunde per annonseklikk.

Med konverteringssporing kan du enkelt telle konverteringer i henhold til bedriftens behov. For en konverteringshandling kan du velge å telle hver konvertering som finner sted etter en interaksjon, eller bare én konvertering. Med disse tellealternativene kan du få en bedre forståelse av kampanjeresultatene og enklere finstemme budene dine. Valgene dine for konverteringstelling gjenspeiles i «Konverteringer»-kolonnene, «Alle konverteringer»-kolonnene og «Visningskonvertering»-kolonnen.

I denne artikkelen ser vi nærmere på de ulike alternativene du kan bruke for å informere Google Ads-systemet om hvordan konverteringene dine skal telles. Du kan finne mer generell informasjon om konverteringssporing i artikkelen Om konverteringssporing.

Tellealternativer

Det kan være flere konverteringshandlinger du ønsker å spore fordi de representerer verdifull aktivitet for bedriften din. Du kan velge ulike tellemetoder for hver konverteringshandling.

Nedenfor ser vi nærmere på de to innstillingene for konverteringstelling for å finne ut hvilket alternativ som passer best for hver konverteringshandling du sporer:

 • Alle konverteringer: Med denne innstillingen teller Google Ads-systemet hver konvertering (per konverteringshandling som spores) som finner sted etter en annonseinteraksjon. Du gjør lurt i å velge denne innstillingen hvis du vil spore og forbedre salgene dine, ettersom hvert salg trolig tilfører bedriften verdi.

  Eksempel

  Du eier et nettsted for bestilling av reiser, der kundene kan bestille både hotellopphold og leiebil. Du vil se hvordan annonsene dine påvirker begge bestillingstypene, så du velger derfor å telle alle konverteringer. Når en kunde som skal reise til Bergen, Trondheim og Oslo, bestiller ett hotellopphold i hver av disse byene (totalt tre hotellopphold) og leiebil bare i Bergen og Trondheim (totalt to bestillinger av leiebil), telles dette som fem konverteringer med denne konverteringsinnstillingen.

 • Én konvertering: Med denne innstillingen teller Google Ads bare én konvertering per annonseklikk. Dette er et godt valg hvis du ikke er interessert i antallet salg, men i stedet vil finne ut hvorvidt det ble generert en bestemt type potensiell kunde. For ett annonseklikk er det trolig bare én unik potensiell kunde som tilfører bedriften noen verdi, og derfor er dette alternativet et fornuftig valg.

  Eksempel

  Du driver et forsikringsselskap som tilbyr bolig-, bil- og livsforsikring, og måler konverteringer for hver forsikringstype som forskjellige konverteringshandlinger. Du ønsker å se hvor effektive annonsene dine er for å få folk til å fylle ut et skjema på nettstedet ditt og be om mer informasjon om ett eller flere forsikringsprodukter.

  Du legger merke til at folk av og til fyller ut flere skjemaer med ulike verdier for de samme produktene. Hvis den samme personen fyller ut tre skjemaer for bilforsikring og to skjemaer for boligforsikring, ser du to konverteringer hvis du bruker innstillingen for én konvertering: én for hver konverteringshandling.

Det kan også være hensiktsmessig å telle én konvertering for noen konverteringshandlinger og alle konverteringer for andre.

Eksempel

Du driver et firma som tilbyr finansielle tjenester, og bruker Google Ads for å generere to ulike konverteringer: Du selger skatteprogramvare på nettet og forsøker å innhente potensielle kunder til en personlig konsulenttjeneste. Du oppdager at folk ofte kjøper flere eksemplarer av skatteprogramvaren – kanskje for separat bruk privat og på jobben. Folk fyller imidlertid også ut flere skjemaer for potensielle kunder – kanskje for ulike avdelinger eller avtaletider.

Du ønsker å spore alle salg, men bare unike potensielle kunder. Du angir at alle konverteringer skal telles for programvaresalg, og at én konvertering skal telles for potensielle kunder. Hvis et klikk på annonsen din fører til to salg og to potensielle kunder, blir resultatet tre konverteringer: én for hvert salg og én for den unike potensielle kunden.

Tips

Du kan se det gjennomsnittlige antallet konverteringer for et klikk for hver konverteringshandling ved å se på gjentakelsesfrekvensen (alle konverteringer / én konvertering) i «Konverteringshandlinger»-tabellen.

 

Eksempel

Kundene dine gjennomfører 1,3 kjøp i gjennomsnitt i løpet av en periode på 30 dager etter å ha klikket på søke- eller bannerannonsen din. Gjentakelsesfrekvensen for konverteringshandlingen «kjøp» er da 1,3.

Veiledning

I innstillingene for hver konverteringshandling vises det en telleinnstilling. Du kan endre denne innstillingen når du konfigurerer en konverteringshandling, eller du kan redigere innstillingen for en eksisterende konverteringshandling ved å følge veiledningen nedenfor.

Du kan når som helst endre denne innstillingen for en hvilken som helst av konverteringshandlingene dine. (Vær oppmerksom på at endringene bare gjelder for fremtidige konverteringer av en bestemt konverteringshandling, ikke for eldre data for konverteringshandlingen.)

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-menyen, og velg deretter Konverteringer.
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen du ønsker å endre.
 4. Klikk på Endre innstillingene.
 5. Klikk på Tell, og foreta et valg.
 6. Klikk på Ferdig, og deretter Lagre.

Merknad: standardinnstillinger for telling

Hvis du ikke gjør et valg, brukes automatisk standardinnstillingen for telling i Google Ads. Disse standardinnstillingene varierer etter konverteringskilde, og er basert på hvordan de fleste annonsører ønsker å telle en bestemt konverteringstype:

 • Alle konverteringer er standardinnstillingen for nettsteder, handlinger i apper, Analytics-transaksjoner, klikk på et nummer på mobilnettstedet ditt og importerte konverteringshandlinger.
 • Én konvertering er standardinnstillingen for anrop fra annonser, Analytics-mål, oppringinger til et telefonnummer på nettstedet ditt og konverteringshandlinger for appinstallering. Du kan ikke endre tellingsinnstillingen for appinstalleringer, ettersom mer enn én nedlasting av en app fra samme klikk ikke skaper merverdi for bedriften din.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt