Všetky konverzie

Každá konverzná akcia, ktorú sledujete, má pre vašu firmu zrejme odlišnú hodnotu. Niektoré môžu byť vašimi hlavnými cieľmi, zatiaľ čo sledovanie iných môže poskytovať užitočné informácie, no kvôli ich získaniu nebudete upravovať svoje cenové ponuky. Ak si však prezriete všetky konverzie spoločne, získate širšiu predstavu o tom, ako sa vašej firme darí.

Stĺpec Všetky konverzie zobrazuje všetky konverzie, ktoré vaše kampane služby Google Ads získavajú. Tento stĺpec zahŕňa tiež všetky konverzné akcie, ktoré ste sa rozhodli nezahrnúť do hlavného stĺpca Konverzie.

Výhody

Stĺpec Všetky konverzie predstavuje flexibilný spôsob zobrazenia v prehľadoch, ktoré kampane, reklamy a kľúčové slová vedú k hodnotným akciám bez toho, aby ste museli tieto akcie zahrnúť do stĺpca Konverzie, ktorý používajú inteligentné ponuky. Stĺpec Všetky konverzie môžete pridať do ľubovoľných prehľadov a pri hodnotení výkonnosti účtu Google Ads segmentovať podľa rôznych dimenzií.

 • Segmentujte stĺpec Všetky konverzie podľa konverznej akcie, ak chcete zistiť, koľko konverzií máte spojených s jednotlivými akciami bez ohľadu na to, či daná akcia bola zahrnutá do hlavného stĺpca Konverzie.
 • Segmentujte stĺpec Všetky konverzie podľa typu zariadenia na optimalizovanie mobilných ponúk.
 • Segmentujte stĺpec Všetky konverzie podľa zdroja konverzie, ak chcete zistiť, z ktorých zdrojov pochádzajú vaše konverzie. Môžete tak napríklad zistiť, koľko konverzií z návštev predajne ste zaznamenali. Pomôže vám to robiť lepšie rozhodnutia týkajúce sa rozdelenia zdrojov medzi rozpočty na online a offline reklamu.

Požiadavky

Ak chcete začať používať stĺpec Všetky konverzie, musíte používať sledovanie konverzií vrátane konverzií na webe, telefonických hovorov, návštev predajne alebo konverzií v aplikácii (podľa potreby).

Ak chcete nájsť stĺpec Všetky konverzie, prihláste sa do účtu Google Ads a následne postupujte takto:

 • Kliknite na ľubovoľný odkaz v ponuke stránok naľavo (napríklad Kampane) a vyhľadajte stĺpec Všetky konv. Môžete ho vybrať kliknutím na ikonu Stĺpce Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads nad štatistickou tabuľkou.

Ak nemôžete nájsť stĺpec Všetky konv., tento stĺpec sa možno nebude v prehľade zobrazovať predvolene. Zistite, ako môžete do prehľadu pridávať stĺpce.

Ak chcete stĺpec Všetky konverzie využiť naplno, zaznamenajte v účte dostatok konverzií, aby ste získali užitočné firemné štatistiky.

Konverzie po zobrazení nie sú zahrnuté v stĺpci Konverzie, ale len v stĺpcoch Konverzie po zobrazení a Všetky konverzie.

Ako to funguje

Stĺpec Všetky konverzie zahŕňa údaje zo stĺpca Konverzie, konverzné akcie, ktoré ste sa rozhodli nezahrnúť do stĺpca Konverzie, návštevy obchodu, určité telefonické hovory a ďalšie. Tieto ďalšie konverzie vám pomôžu lepšie porozumieť, ako používatelia interagujú s vašou firmou. To vám umožní presnejšie vypočítať účinnosť vašej reklamy.

Čo je zahrnuté v stĺpci Všetky konverzie

Nižšie sa dozviete viac o týchto osobitných zdrojoch konverzií, ktoré vám pomôžu robiť informovanejšie rozhodnutia týkajúce sa vašich investícií do online reklamy.

Primárne a sekundárne konverzie

Pri nastavení sledovania konverzií vyberáte primárne a sekundárne konverzné akcie, ktoré podporujú zvolený cieľ:

 • Primárne akcie: tieto konverzné akcie sú v reportoch uvedené v stĺpci Konverzie a používajú sa pri ponukách so štandardným cieľom, ktorého sú súčasťou.
 • Sekundárne akcie: tieto konverzné akcie slúžia iba na pozorovanie. V reportoch sú zahrnuté v stĺpci Všetky konverzie, nie sú však využívané pri ponukách, a to ani v prípade, že je pri ponukách použitý cieľ, ktorého sú súčasťou. Jedinou výnimkou je prípad, keď je sekundárna akcia súčasťou vlastného cieľa. V takom prípade sa používa na ponuky. Upozorňujeme však, že konverzné akcie predaja po priamej interakcii v predajni nemožno použiť na ponuky, a to ani v prípade, že sa použijú vo vlastnom cieli.

Ďalšie informácie o primárnych a sekundárnych konverzných akciách

Hovory od používateľov tabletov a počítačov

Ak používate odkazy na volanie alebo reklamy iba na volanie spolu s číslami Google na presmerovanie, hovory môžete počítať ako konverzie takto:

 • konverzie generované hovormi z reklám pre mobilné vyhľadávanie sa počítajú ako bežné konverzie a sú zahrnuté v stĺpci Konverzie,
 • hovory uskutočnené po zobrazení reklám v tabletoch a počítačoch sú zahrnuté v stĺpci Všetky konverzie.
Čísla Google na presmerovanie sú momentálne dostupné v týchto krajinách.

Vedeli ste?

Telefonické hovory sú dôležitý kanál pre prieskum a nákup, pričom 70 % používateľov vyhľadávajúcich v mobiloch udáva, že používa funkciu click-to-call na kontaktovanie firmy priamo z výsledkov vyhľadávania. Spotrebitelia každý mesiac uskutočnia viac ako 40 miliónov volaní priamo z reklám Google.

Návštevy predajne

Konverzie z návštev predajne sú dostupné pre vhodných inzerentov v určitých krajinách. Ak máte záujem používať túto funkciu, prečítajte si viac v našom článku o konverziách z návštev predajne alebo kontaktujte svojho zástupcu účtu Google Ads.

Konverzie funkcie Floodlight

Ak sú vaše kampane v službe Google Ads spravované stratégiou ponúk služby Search Ads 360 s ponukami pri aukcii, stĺpce Konverzie a Všetky konverzie budú predvolene zahŕňať aj konverzie funkcie Floodlight. Zistite viacej o zdieľaní konverzií funkcie Floodlight.

Spôsob používania

Stĺpec Všetky konverzie môžete použiť ako zdroj informácií pre ponúkanie cien. Ak ste sa rozhodli, že niektoré konverzné akcie nechcete zahrnúť do stĺpca Konverzie, nezabúdajte, že v stĺpci Všetky konverzie nájdete aj tieto ďalšie konverzie.

Zoradenie dát

Prostredníctvom stĺpca Všetky konverzie môžete získať informácie o relatívnom podiele mobilov, počítačov a tabletov na celkovom počte konverzií z vašich reklám.

Ak chcete konverzie analyzovať podľa zariadenia, v ktorom došlo ku kliknutiu na reklamu, prehľad segmentujte podľa zariadenia.

Upozorňujeme, že ak budete segmentovať konverzie podľa zariadenia, konverzie naprieč zariadeniami budú započítané pre zariadenie, na ktorom používateľ klikol na reklamu. Ak napríklad používateľ klikol na reklamu v mobilnom zariadení a neskôr uskutočnil konverziu na počítači, konverzia sa započíta pre mobilné zariadenie.

Dôležité:

 • Telefonické konverzie vo Vyhľadávacej sieti, ku ktorým dôjde v počítačoch a tabletoch, sú zahrnuté v riadku Počítače. (Telefonické konverzie z tabletov nie je možné zahrnúť v samostatnom prehľade.)
 • Údaje o hovoroch z mobilu sú zahrnuté v riadku mobilných zariadení.
 • Telefonické konverzie z počítačov a tabletov nie sú k dispozícii na úrovni kľúčového slova.
 • Údaje o viacerých zariadeniach pre telefonické konverzie sú k dispozícii iba pre kampane vo Vyhľadávacej sieti.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
862257236979494973
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067