Više o stupcu "Sve konverzije"

Pretpostavljamo da svaka radnja konverzije koju pratite predstavlja različitu vrijednost za vaše poslovanje. Neke su možda vaši glavni ciljevi, dok je druge korisno pratiti, ali ne namjeravate prilagoditi licitacije da biste ih ostvarili. Ipak, pregled svih konverzija na jednome mjestu pruža širi uvid u izvedbu tvrtke.

Stupac “Sve konverzije” sadrži prikaz svih konverzija koje pokreću vaše Google Ads kampanje. Taj stupac sadrži i radnje konverzija koje niste uključili u glavni stupac "Konverzije".

Prednosti

Stupac "Sve konverzije" pruža fleksibilan način za izvješćivanje o tome koje kampanje, oglasi i ključne riječi rezultiraju vrijednim radnjama bez potrebe da te radnje uključite u glavni stupac "Konverzije" koji upotrebljava Pametno citiranje. Stupac “Sve konverzije” možete dodati u bilo koje izvješće i segmentirati ga prema raznim dimenzijama da biste procijenili izvedbu na Google Adsu.

  • Segmentirajte stupac "Sve konverzije" po radnji konverzije da biste vidjeli koliko je konverzija pridruženo pojedinoj radnji neovisno o tome je li ta radnja uključena u glavni stupac "Konverzije".
  • Segmentirajte stupac "Sve konverzije" prema vrsti uređaja da biste optimizirali licitacije za mobilne uređaje.
  • Segmentirajte stupac "Sve konverzije" prema izvoru konverzije da biste vidjeli iz kojih izvora pristižu vaše konverzije, primjerice koliko je konverzija u vidu posjeta trgovini zabilježeno u izvješću. Tako možete donositi bolje odluke o raspoređivanju resursa između online i offline proračuna.

Preduvjeti

Da biste započeli s upotrebom stupca "Sve konverzije", morate upotrebljavati praćenje konverzija, uključujući praćenje konverzija na web-lokaciji, praćenje konverzija telefonskim pozivom, posjeta trgovini ili praćenje konverzija unutar aplikacije, ovisno o tome što je primjenjivo.

Da biste pronašli stupac “Sve konverzije”, prijavite se na Google Ads račun, a zatim pratite ove upute:

  • Kliknite bilo koju vezu na izborniku stranica slijeva (na primjer, Kampanje) i potražite stupac “Sve konv.”. Možete ga odabrati klikom na ikonu StupciStupciiznad tablice statistike.


Ako ne možete pronaći stupac "Sve konv.", on se možda ne prikazuje u vašem izvješću prema zadanim postavkama. Saznajte kako dodati stupce u izvješće.

Da biste u potpunosti iskoristili "Sve konverzije", zabilježite dovoljan broj konverzija na računu kako biste došli do važnih uvida u poslovanje.

Konverzije nakon pregleda nisu uključene u stupac "Konverzije", nego samo u stupce "Konverzije nakon pregleda" i "Sve konverzije".

Način funkcioniranja

Stupac "Sve konverzije" sadrži podatke iz stupca "Konverzije", radnje konverzija koje niste dodali u stupac "Konverzije", posjete trgovini, određene telefonske pozive i dr. Pomoću tih dodatnih vrsta konverzija možete steći potpuniji uvid u način na koji korisnici stupaju u interakciju s vašom tvrtkom, što vam omogućuje da preciznije procijenite učinkovitost oglašavanja.

Što sadrži stupac "Sve konverzije"

Pročitajte tekst u nastavku da biste saznali više o posebnim izvorima konverzija koji vam mogu pomoći da donesete bolje utemeljene odluke o ulaganjima u online oglašavanje.

Konverzije s poništenim odabirom postavke "Uključi u 'Konverzije'"

Kada postavljate ili uređujete radnju konverzije, možete poništiti postavku "Uključi u 'Konverzije'" ako ne želite uključiti te konverzije u glavne stupce "Konverzije" i "Vrijednost konverzija". Podaci o tim radnjama konverzija i dalje će biti uključeni u stupac "Sve konverzije".

Više informacija potražite u članku o postavci Uključi u "Konverzije".

Pozivi korisnika tableta i računala

Ako koristite proširenja za pozive ili oglase samo za pozive s Googleovim brojevima za prosljeđivanje, pozive možete bilježiti kao konverzije na sljedeći način:

  • Konverzije koje generiraju pozivi upućeni putem mobilnih oglasa uz pretraživanje bilježe se kao standardne konverzije i dodaju u stupac "Konverzije".
  • Pozivi upućeni nakon gledanja oglasa na tabletima i računalima dodaju se u stupac "Sve konverzije".

Googleovi brojevi za prosljeđivanje trenutačno su dostupni u ovim zemljama.

Jeste li znali...

Telefonski pozivi važan su kanal za istraživanje i kupnju, a 70% korisnika koji pretražuju na mobilnim uređajima upotrebljava funkciju "klikni za poziv" da bi se povezali s tvrtkom izravno putem rezultata pretraživanja. Štoviše, korisnici upućuju više od 40 milijuna poziva tvrtkama izravno putem Google oglasa svakog mjeseca.

Posjeti trgovini

Konverzije u vidu posjeta trgovini dostupne su oglašavačima u određenim zemljama koje ispunjavaju uvjete. Ako vas zanima ova značajka, saznajte o njoj više u našem članku O konverzijama u vidu posjeta trgovini ili kontaktirajte predstavnika za Google Ads račun.

Floodlight konverzije

Ako vašim Google Ads kampanjama upravljaju strategije licitiranja Search Adsa 360 s prilagodbama licitacije tijekom dražbe, stupci ”Konverzije” i "Sve konverzije" uključivati će Floodlight konverzije prema zadanim postavkama. Saznajte više o tome kako se dijele Floodlight konverzije.

Način upotrebe

Licitacije možete definirati pomoću stupca "Sve konverzije".Ako određene radnje konverzije ne uključite u stupac "Konverzije", zapamtite da će stupac "Sve konverzije" uključiti i te dodatne konverzije.

Razvrstavanje podataka

Pomoću stupca "Sve konverzije" možete saznati koliki su relativni udio imali mobilni uređaji, računala i tableti u ukupnom broju konverzija za sve vaše oglase.

Da biste vidjeli raščlambu konverzija po uređaju na kojem je kliknut oglas, segmentirajte izvješće prema uređaju.

Napominjemo da ćete, kad segmentirate po uređaju, vidjeti konverzije na različitim uređajima zabilježene za uređaj na kojem se dogodio klik na oglas. Na primjer, ako je netko kliknuo oglas na mobilnom uređaju, a kasnije izvršio konverziju na računalu, konverzija bi se zabilježila za mobilni uređaj.

Napomene:

  • Konverzije poziva na pretraživačkoj mreži s računala i tableta navode se u retku "Računala". (Za konverzije poziva s tableta nisu moguća zasebna izvješća.)
  • Mobilni pozivi uključeni su u redak mobilnih uređaja.
  • Konverzije poziva s računala i tableta nisu dostupne na razini ključnih riječi.
  • Podaci o konverzijama poziva na različitim uređajima dostupni su samo za kampanje na pretraživačkoj mreži.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem