Om "Alle konverteringer"

Der er sandsynligvis forskel på, hvor meget hver enkelt konverteringshandling, du sporer, er værd for din virksomhed. Nogle handlinger kan være dine primære mål, hvorimod andre kan være nyttige at spore, men du ønsker ikke at justere dine bud for at nå disse. Det giver dog stadig god mening at se på alle konverteringer, da det giver dig et mere fuldstændigt billede af de resultater, din virksomhed opnår.

Kolonnen "Alle konverteringer" giver dig det fulde overblik over alle de konverteringer, som dine Google Ads-kampagner genererer. Denne kolonne indeholder alle de konverteringshandlinger, du har valgt ikke at medtage i den primære kolonne "Konverteringer".

Fordele

Du kan bruge kolonnen "Alle konverteringer" til at se, hvilke kampagner, annoncer og søgeord der fører til værdifulde handlinger, uden at du behøver at medtage disse handlinger i den primære kolonne "Konverteringer", som bruges af Smart Bidding. Du kan føje kolonnen "Alle konverteringer" til alle dine rapporter og segmenter ved hjælp af en række forskellige dimensioner, så du kan vurdere din Google Ads-effektivitet.

  • Segmentér kolonnen "Alle konverteringer" efter konverteringshandling for at se, hvor mange konverteringer der er knyttet til hver handling, uanset om handlingen er med i den primære kolonne "Konverteringer" eller ej.
  • Segmentér kolonnen "Alle konverteringer" efter enhedstype for at optimere dine mobilbud.
  • Segmentér kolonnen "Alle konverteringer" efter konverteringskilde for at se, hvilke kilder dine konverteringer stammer fra, f.eks. hvor mange konverteringer via butiksbesøg du har rapporteret. Dette kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger om fordeling af ressourcer mellem dit online- og offlinebudget.

Krav

Hvis du vil bruge "Alle konverteringer", skal du bruge konverteringssporing, inklusive sporing af websites, telefonopkald, butiksbesøg eller konverteringer i appen, alt efter hvad der er relevant.

Du finder kolonnen "Alle konverteringer" ved at logge ind på din Google Ads-konto og følge denne vejledning:

  • Klik på et af linkene på sidemenuen til venstre (f.eks. Kampagner), og find kolonnen "Alle konv.". Det gør du ved at klikke på ikonet Kolonner (Kolonner) oven for statistiktabellen.


Hvis du ikke kan finde kolonnen "Alle konv.", skyldes det muligvis, at den ikke vises som standard i din rapport. Få oplysninger om, hvordan du føjer kolonner til en rapport.

Hvis du vil have det fulde udbytte af "Alle konverteringer", skal der være registreret et tilstrækkeligt antal konverteringer på din konto til, at du kan få nyttig indsigt vedrørende din virksomhed.

Visningskonverteringer er ikke inkluderet i kolonnen "Konverteringer", men kun i kolonnerne "Visningskonverteringer" og "Alle konverteringer".

Sådan fungerer det

"Alle konverteringer" omfatter dataene i kolonnen "Konverteringer", konverteringshandlinger, du har valgt ikke at medtage i kolonnen "Konverteringer", butiksbesøg, bestemte telefonopkald osv. Disse ekstra konverteringer kan give dig en større forståelse af, hvordan brugerne interagerer med din virksomhed, og det hjælper dig med at beregne effektiviteten af din annoncering mere præcist.

Hvad indeholder "Alle konverteringer"?

Nedenfor kan du få flere oplysninger mere om disse særlige konverteringskilder, som kan hjælpe dig med at træffe mere kvalificerede beslutninger om dine investeringer i onlineannoncering.

Konverteringer, hvor afkrydsningsfeltet "Medtag i 'Konverteringer'" ikke er markeret

Når du opretter eller redigerer en konverteringshandling, kan du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for indstillingen "Medtag i 'Konverteringer'", hvis de pågældende konverteringer ikke skal medtages i de primære kolonner "Konverteringer" og "Konverteringsværdi". Data fra disse konverteringshandlinger medtages dog stadig i kolonnen "Alle konverteringer".

Du kan få flere oplysninger om denne indstilling ved at læse vores artikel om "Medtag i 'Konverteringer'".

Opkald fra tablet- og computerbrugere

Hvis du bruger opkaldsudvidelser eller opkaldsannoncer sammen med Google-viderestillingsnumre, kan du tælle opkald som konverteringer på følgende måde:

  • Konverteringer, der genereres af opkald fra mobilsøgningsannoncer, tælles som standardkonverteringer og medtages i kolonnen "Konverteringer".
  • Opkald fra kunder, der har set annoncerne på tablets og computere, medtages i kolonnen "Alle konverteringer".

Google-viderestillingsnumre tilbydes i øjeblikket kun til kunder i disse lande

Vidste du det?

Telefonopkald er en vigtig kilde til research og indkøb, da 70 % af de personer, der søger på mobilenheder, angiver, at de bruger klik for at ringe-funktioner til at ringe til virksomheder direkte via søgeresultaterne. Der foretages rent faktisk mere end 40 millioner opkald direkte fra Google-annoncer hver eneste måned.

Butiksbesøg

Konverteringer via butiksbesøg er tilgængelige for kvalificerede annoncører i visse lande. Hvis du er interesseret i at bruge denne funktion, kan du få flere oplysninger i vores artikel Om konverteringer via butiksbesøg eller ved at kontakte din Google Ads-kontorepræsentant.

Floodlight-konverteringer

Hvis dine Google Ads-kampagner administreres via en Search Ads 360-budstrategi med auktionsbudgivning i realtid, omfatter kolonnerne "Konverteringer" og "Alle konverteringer" som standard også Floodlight-konverteringer. Få flere oplysninger om, hvordan Floodlight-konverteringer deles.

Sådan bruger du det

Du kan bruge "Alle konverteringer" til at opnå en mere effektiv budgivning. Hvis du har valgt ikke at medtage bestemte konverteringshandlinger i kolonnen "Konverteringer", skal du huske, at "Alle konverteringer" også omfatter disse ekstra konverteringer.

Sådan sorterer du dine data

Kolonnen "Alle konverteringer" kan give dig oplysninger om, hvordan det samlede antal konverteringer er fordelt på mobilannoncer, annoncer på computere og annoncer på tablets.

Hvis du vil se en oversigt over konverteringer efter enhed (dvs. fordelt på de enheder, hvor annonceklikkene fandt sted), skal du segmentere din rapport efter Enhed.

Bemærk! Når du segmenterer efter enhed, ser du konverteringer via anden enhed optalt for den enhed, som annonceklikket blev foretaget på. Hvis en person f.eks. klikkede på en annonce på en mobilenhed og senere foretog en konvertering på en computer, tælles konverteringen under "mobil".

Husk!

  • Rækken "Computer" indeholder opkaldskonverteringer på Søgenetværket via såvel computere som tablets. (Opkaldskonverteringer via tablets kan ikke rapporteres separat).
  • Mobilopkald findes i rækken "Mobil"
  • Opkaldskonverteringer via computere og tablets er ikke tilgængelige på søgeordsniveau.
  • Data for opkaldskonverteringer via andre enheder er kun tilgængelige for kampagner på Søgenetværket.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet