Nástroje pro hromadnou správu videokampaní

Když ve službě Google Ads použijete nástroje pro hromadné nahrávání, můžete s nimi nejenom efektivně hromadně vytvářet videokampaně, ale také je spravovat a vytvářet k nim přehledy. Několik příkladů těchto nástrojů:

 • Hromadné nahrávání: Můžete vytvářet a upravovat stovky videokampaní najednou, ne je jednu po druhé. Kampaně, reklamní sestavy a reklamy můžete stáhnout ve formě tabulky, udělat potřebné úpravy offline a následně tuto tabulku nahrát zpět do účtu.
 • Hromadné okamžité úpravy: Pokud chcete v účtu upravit více prvků najednou, použijte rozbalovací nabídku Upravit na stránkách KampaněReklamní sestavyReklamy, Hromadnými úpravami můžete aktualizovat několik položek jedné kampaně nebo několika různých kampaní najednou a tím si ušetřit čas. Po kliknutí na možnost nabídky Nedávné hromadné úpravy se zobrazí poslední úpravy na účtu za posledních 90 dní.
 • Automatická pravidla: Můžete na svém účtu automatizovat změny (například nabídky, rozpočty nebo stav) na základě stanovených kritérií. Můžete například nastavit, aby se při splnění vybraných pravidel automaticky měnil stav videoreklam nebo nabídek CPV.
 • Přehledy v účtu správce: Pomocí možnosti Přehledy pod ikonou přehledů v účtu správce můžete vytvářet, stahovat a spravovat celou řadu přehledů výkonu pro všechny vámi spravované účty. Pokud vás zajímá výkon vašich videokampaní, můžete do těchto přehledů přidat metriky (například počet zobrazení nebo míru zhlédnutí). Chcete-li výběr zpřesnit, můžete také vyfiltrovat pouze videokampaně.
 • Google Ads Editor: Pomocí Google Ads Editoru můžete vytvářet a upravovat videokampaně.
 • Skripty Google Ads: Pomocí kódu JavaScript můžete automatizovat akce v účtu Google Ads. Pomocí skriptů můžete měnit nabídky, pozastavovat reklamní sestavy, spravovat položky v účtu a jiné. Další informace

Hromadná nahrávání

Pokud nahrajete tabulku, která bude obsahovat všechny prvky vašich videokampaní, reklamních sestav nebo reklam, dokážete tyto prvky rychle a hromadně vytvořit, upravit, přidat i odstranit. Po nahrání aktualizované tabulky se změny okamžitě projeví na účtu. Další informace o provádění změn prostřednictvím hromadného nahrávání

Hromadné okamžité úpravy

Ve svých videokampaních, reklamních sestavách nebo reklamách můžete provádět rozsáhlé změny.

Provádění hromadných okamžitých úprav ve videokampaních a reklamách nebo v jejich nastavení
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na stránku Kampaně, Reklamní sestavy nebo Reklamy

  Poznámka

  Videokampaně najdete společně s ostatními typy kampaní (pokud nějaké máte) v rozbalovací nabídce Všechny kampaně. Tato rozbalovací nabídka slouží k zobrazení pouze vašich videokampaní po vybrání možnosti Videokampaně.

 3. U položek tabulky, které chcete upravit, zaškrtněte příslušná políčka a klikněte na Upravit.
 4. Z nabídky Upravit vyberte příslušné možnosti týkající se upravovaných prvků (například nabídky, reklamy nebo metody cílení).

Poznámka

Po kliknutí na možnost nabídky Nedávné hromadné úpravy se zobrazí poslední úpravy na účtu za posledních 90 dní. Možnost Nedávné hromadné úpravy se zobrazuje pouze v nabídce Upravit na stránkách Kampaně, Reklamní sestavy a Reklamy.

Automatická pravidla

Používáním automatických pravidel šetříte čas. Videokampaně nebude třeba tolik sledovat a často provádět manuální změny. Několik příkladů toho, co se dá s automatickými pravidly udělat:

 • naplánovat zobrazení videoreklam na konkrétní denní dobu,
 • upravit nabídky podle denní doby, sezóny nebo jiných proměnlivých podmínek.

Důležité upozornění

Systém není tak inteligentní, jako jste vy sami. Nastavte u pravidel vhodná omezení a protokoly čas od času zkontrolujte, abyste se přesvědčili, zda pravidla provádějí akce vycházející z dostatečného množství údajů.

Automatická pravidla lze vytvořit pro videokampaně, reklamní sestavy i reklamy
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://ads.google.com.
 2. Klikněte na stránku Kampaně, Reklamní sestavy nebo Reklamy a poté na rozbalovací nabídku Automatizovat.
 3. V nabídce Automatizovat vyberte jedno z pravidel.
 4. Zadejte kritéria pravidla a požadavky, jimiž má být spuštění pravidla podmíněno.
 5. V nabídce Frekvence vyberte, jak často chcete pravidlo spouštět (např. denně či pouze jednou v konkrétní den a čas), a časové období, na základě kterého budou vaše požadavky vyhodnoceny. Pak zadejte název pravidla a vyberte způsob, kterým chcete být na spuštění pravidla upozorněni.
 6. Klikněte na tlačítko Náhled výsledků a zkontrolujte, zda jste pravidlo nastavili tak, jak je chcete spouštět. Zobrazení náhledu slouží pouze pro účely kontroly a nevytváří žádné trvalé změny v účtu.
 7. Klikněte na Uložit.
 8. Po vytvoření pravidla je důležité sledovat, zda pracuje požadovaným způsobem. Chcete-li pravidla spravovat, vyberte v rozbalovací nabídce Automatizovat položku Spravovat pravidla. Zobrazí se seznam pravidel, která můžete pozastavit, aktivovat či odstranit (ve sloupci Stav) nebo upravit (ve sloupci Akce).
 9. Při každém spuštění pravidla se do tabulky protokolů přidá záznam. Pokud chcete zjistit, co se u jednotlivých pravidel konkrétně změnilo, klikněte na Zobrazit podrobnosti.

Přehledy v účtu správce

V účtu správce můžete spustit přehled výkonu napříč všemi klientskými účty pro video.

Vytvoření přehledu výkonu videokampaní napříč účty v účtu správce
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads na adrese https://www.ads.google.com/home/tools/manager-accounts/.
 2. Klikněte na ikonu přehledů  a poté na Předdefinované přehledy > Základní > Kampaň.
 3. Klikněte na ikonu filtru Ikona filtru vedle položky Typ kampaně a zvolte Video.
 4. Klikněte na Použít.
 5. Klikněte na ikonu stažení Download a poté zvolte požadovaný typ souboru.

Váš přehled je nyní stažen do vašeho počítače.

Videokampaně můžete vytvářet a upravovat pomocí Google Ads Editoru

Google Ads Editor umožňuje vytvářet a spravovat videokampaně a také upravovat nastavení videokampaní. Pomocí interaktivních videoreklam TrueView a bleskových videoreklam můžete zaujmout zákazníky na YouTube i po celém internetu. Nejsou podporovány kampaně s reklamami TrueView pro Nákupy, kampaně na instalaci mobilních aplikací ani překryvné vrstvy s výzvami k akci.

Vytvoření videokampaně

 1. Ve stromovém zobrazení účtu vyberte účet, ve kterém se má videokampaň objevit.
 2. V seznamu typů vyberte Kampaně.
 3. Klikněte nad zobrazenými údaji na tlačítko Přidat kampaň.
 4. V zobrazení údajů vyberte novou kampaň.
 5. V panelu pro úpravy vyberte z rozbalovací nabídky Typ kampaně možnost Video.

Úprava videokampaně

 1. Ve stromovém zobrazení účtů vyberte účet obsahující kampaň, kterou chcete upravit.
 2. V seznamu typů vyberte Kampaně.
 3. Vyberte kampaň, kterou chcete upravit.

Dále můžete změnit nastavení – například přidat vyloučení obsahu a určit tak, kde nechcete zobrazovat reklamy.

 1. Chcete-li přidat vyloučení obsahu, klikněte na tlačítko Upravit v části Vyloučení obsahu.
 2. Vyberte kategorie webů, obsahu nebo umístění, kde nechcete zobrazovat reklamy.
 3. Klikněte na tlačítko OK.

Můžete změnit nastavení sítě. Klikněte na možnost Nastavení videa a zvolte položku Vyhledávání na YouTube, Videa YouTube nebo Zahrnout partnery pro video. Můžete také změnit strategii nabídek na Ruční CPV pomocí rozbalovací nabídky v části Strategie nabídek.

Vytvoření nebo úprava reklamních sestav

 1. Ve stromovém zobrazení účtů vyberte účet obsahující kampaň, kterou chcete upravit. 
 2. V seznamu typů vyberte Reklamní sestavy.
 3. Kliknutím na možnost Přidat reklamní sestavu vytvoříte novou reklamní sestavu. Můžete rovněž vybrat stávající sestavu a upravit ji.

Dále můžete upravovat různá pole, například úpravu nabídky pro nejnavštěvovanější obsah. Takto můžete nastavit úpravy nabídek u obsahu, který náš systém vyhodnotil jako nejnavštěvovanější, který má obvykle větší počet zobrazení za den nebo dosahuje vyšší návštěvnosti či vyššího počtu interakcí s diváky. 

Pokud vytváříte novou reklamní sestavu, můžete si vybrat jeden ze dvou typů reklamy: reklama In-stream nebo reklama In-display.

Vytváření a úpravy reklam

 1. Ve stromovém zobrazení účtu vyberte účet obsahující kampaň, kterou chcete upravit.
 2. Ze seznamu typů vyberte možnost Reklamy a rozšíření.
 3. Máte-li nastaven formát reklamní sestavy In-stream, vyberte možnost Videoreklamy TrueView In-stream. Máte-li nastaven formát reklamní sestavy In-display, vyberte možnost Videoreklamy TrueView In-display.
 4. V panelu úprav můžete upravovat například pole pro ID videa, cílovou URL a stav. Můžete také k reklamě nahrát obrázek – stačí kliknout na volbu Vybrat obrázek v části Doprovodný banner. 

Upozornění: Formát reklamy musí odpovídat typu reklamní sestavy. Pokud například máte reklamní sestavu In-stream, může tato sestava obsahovat pouze reklamy In-stream.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory