Provádění automatických změn pomocí skriptů

Skripty AdWords umožňují provádět v účtu AdWords automatické změny. Pomocí skriptů v kódu JavaScript lze v účtu AdWords měnit nabídky, pozastavovat reklamní sestavy nebo přidávat klíčová slova. Tyto úpravy pak nebudete muset dělat ručně.

Skripty se vám mohou hodit zejména v případě, že spravujete velké kampaně a vy nebo někdo z vašich spolupracovníků se v psaní skriptů dobře orientuje. Své zkušenosti v této oblasti totiž můžete využít k tomu, abyste některé obecné změny v účtu naprogramovali a ušetřili si tak velké množství práce. Stejně tak se skripty dají použít k úpravě většího počtu účtů prostřednictvím účtu správce.

Vytvořené skripty můžete spravovat a kontrolovat, jaké akce v účtu provádějí.

Jak skripty fungují

Skripty AdWords umožňují automatizovat akce v účtu AdWords prostřednictvím kódu JavaScript, který do účtu vložíte. Pomocí skriptů se dají v účtu vytvářet položky, upravovat je nebo odstraňovat. Ušetříte čas a správa účtu bude snazší.

Níže uvádíme několik příkladů, co lze se skripty dělat:

 • Používání dat z externích zdrojů k iniciaci změn: Externí údaje o konverzích lze například využít ke změně nabídek. Externí údaje o inventáři zase umožňují pozastavit klíčová slova nebo jejich pozastavení zrušit (podle toho, kolik inventáře je k dispozici). Dále můžete číst data a statistiky kampaní a použít je k vytváření personalizovaných přehledů, exportovat je do tabulky nebo je zobrazit v grafu s časovou osou.
 • Práce s několika prvky účtu zároveň: Řekněme například, že některé z klíčových slov čerpá příliš velkou část rozpočtu na daný den. Pomocí skriptů můžete zároveň toto klíčové slovo pozastavit i zvýšit rozpočet.
 • Provádění hromadných změn u všech položek účtu: Rozhodnete se například zvýšit nabídku CPC o 30 % u všech klíčových slov, která v posledním týdnu zajistila více než 1000 zobrazení.
 • Spravujete-li prostřednictvím účtu správce větší počet účtů, můžete na více podřízených účtech naráz spustit jeden skript, který zoptimalizuje nabídky, vytvoří u jednotlivých účtů přehledy nebo odhalí případné problémy (třeba opraví nefunkční odkazy nebo konfliktní vylučující klíčová slova).

Skripty doporučujeme zejména v případě, že se vyznáte v jazyce JavaScript (nebo jej dobře ovládá někdo z vašich spolupracovníků) a máte velký účet, ve kterém byste chtěli dělat změny automaticky. Nezapomínejte ale na jednu věc: změny ve skriptech se nedají vrátit zpět.

Pokud psaní skriptů neovládáte nebo byste dali přednost podrobnějšímu plánování a provádění změn, můžete vyzkoušet automatická pravidla.

Příklad

Andrea nedávno změnila vzhled svého internetového obchodu s květinami. Přidala na něj novou vstupní stránku, která vypadá tak dobře, že by prodala tulipány i do Holandska. Cílovou adresu URL klíčových slov souvisejících s tulipány má Andrea ve svých kampaních v tuto chvíli nastavenou na http://www.example.com/tulipany/staranudnastranka. Pomocí skriptu může všechny cílové adresy URL pro zmíněná klíčová slova nastavit tak, aby ve všech kampaních v účtu odkazovaly na stránku http://www.example.com/tulipany/skvelanovastranka.

Vytvoření a spuštění předem připraveného skriptu

Skripty můžete nejjednodušeji začít používat tak, že si upravíte nějaký předem připravený skript z naší knihovny skriptů. Tyto skripty můžete buď použít v jejich současné podobě, nebo můžete JavaScript upravit a vytvořit si skript vlastní. Příklady toho, k čemu všemu můžete tyto předem připravené skripty použít:

Vlastní skripty můžete taky vytvářet tím, že spojíte fragmenty předem připraveného kódu JavaScript a vytvoříte tak rozsáhlejší skript.

Vytvoření vlastního skriptu

Nejdůležitějším krokem při vytváření skriptu je napsat kód JavaScript, který má v účtu provádět požadovanou akci. Podrobné pokyny týkající se návrhu skriptů si můžete přečíst na našem webu pro vývojáře.

Až budete skript chtít napsat, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] v horní části a pak na možnost Skripty.
 3. Vytvořte nový skript kliknutím na tlačítko plus Open Create menu icon.
 4. Do pole Název skriptu v horní části zadejte název skriptu.
 5. Do pole editoru skriptů zadejte příslušný kód JavaScript. Pokud budete skripty psát přímo v editoru, práci vám usnadní funkce automatického dokončování, nápověda správné syntaxe a odsazování řádků kódu.
 6. Pokud skript zatím spouštět nechcete, klikněte na tlačítko Uložit dole nebo si prohlédněte výsledek kliknutím na Náhled.
 7. Poznámka: Než si výsledek prohlédnete nebo skript spustíte, budete mu muset povolit provádění změn v účtu. Nad editorem klikněte na tlačítko Autorizovat a pak kliknutím na Udělit přístup potvrďte, že tento skript může změny v účtu provádět.
 8. Pak už jen klikněte na Spustit skript pod editorem.

Poznámka: Informace o činnosti spuštěných skriptů najdete v části Protokoly. Spuštěný skript můžete zastavit kliknutím na tlačítko Zastavit.

Tipy:

 • Skriptům, které jsou spuštěné přes 30 minut (u určitých druhů skriptů v účtu správce to je přes 60 minut), vyprší časový limit. Pokud skriptu vyprší časový limit, některé změny nemusí být dokončeny. Pokud budete chtít ověřit, zda byly akce skriptu dokončeny v časovém limitu, podívejte se do protokolů. Když časový limit vyprší, doporučujeme skript přepracovat a spustit znovu.
 • Když pracujete v editoru skriptů, můžete nad ním kliknout na tlačítko Dokumentace a vybrat možnost Příklady. Zobrazí se ukázkové skripty pro běžné akce, které se dají pomocí skriptů automatizovat. Tyto ukázkové skripty pak můžete zkopírovat a přizpůsobit je konkrétním požadavkům.

Plánování skriptů

Po vytvoření skriptu můžete naplánovat jeho jednorázové spuštění nebo pravidelné spouštění každý den, týden nebo měsíc v zadaný čas:

 1. Na stránce Skripty ve sloupci Akce klikněte na Vytvořit plán u skriptu, který chcete naplánovat. 
 2. V rozbalovacím poli vedle položky Frekvence zvolte, jak často chcete skript spouštět.
 3. V závislosti na zvolené frekvenci poté můžete určit přesné datum, den v týdnu nebo den v měsíci. Můžete také nastavit čas, kdy chcete skript spouštět.
 4. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto políčko vedle položky „Odeslat e-mail, pokud platnost autorizace vyprší“. Vždy, když se skript z jakýchkoli důvodů nespustí (což se při použití většího počtu skriptů může občas stát), obdržíte upozornění e-mailem. Pokud upozornění dostávat nechcete, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. 
 5. Klikněte na Uložit.

Pokud se později rozhodnete spouštět skript v jinou dobu, klikněte ve sloupci Akce u příslušného skriptu na řádku s příslušným skriptem na Změnit plán.

Správa a sledování skriptů

Všechny skripty, které vytvoříte, najdete v účtu na stránce Skripty. V horní části stránky se zobrazuje seznam aktuálních skriptů.

Vedle názvů jednotlivých skriptů se ve sloupci Stav zobrazuje ikona, která udává, zda je skript aktivní (zelená ikona), nebo byl odstraněn (červená ikona). Pokud skript chcete odstranit, klikněte na zelenou ikonu a vyberte Odstraněno. Odstraněné skripty nelze znovu aktivovat.

Pod seznamem skriptů se zobrazují protokoly akcí, které byly na základě skriptů provedeny. V protokolech najdete údaje o tom, kdy byl který ze skriptů spuštěn, a výsledný stav jeho spuštění. Pokud je k dispozici podrobnější protokol, zobrazí se odkaz Zobrazit podrobnosti. Po kliknutí na tento odkaz se dozvíte, co a jak se změnilo a jaké byly hodnoty před změnou a po ní.

Opravení problémů týkajících se skriptů

Pokud při psaní, úpravách nebo spouštění skriptů narazíte na nějaké problémy, může vám s nimi poradit naše fórum pro komunitu vývojářů. Na fóru jsou inzerenti (a to začátečníci i experti) vítáni. Najdete na něm síť odborníků, kteří se s vámi můžou podělit o rady nebo doporučené postupy.

Další kroky

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory