Skapa en dynamisk sökannons

Med dynamiska sökannonser kan du snabbt leda potentiella kunder till det de är intresserade av på din webbplats. Om du vill veta mer innan du sätter igång kan du läsa om dynamiska sökannonser.

I denna artikel beskriver vi hur du skapar en dynamisk sökannons. Här kan du också läsa om hur du skapar annonser och annonsgrupper och hur du anpassar inriktning och bud. Om du väljer att ställa in inriktningen med hjälp av ett flöde bör du även följa anvisningarna i Använda ett flöde för att inrikta dynamiska sökannonser.

Innan du börjar

För att få ut så mycket som möjligt av dynamiska sökannonser bör du följa dessa rekommenderade metoder:

 • Förbättra din webbplats innan du skriver annonser. Kvaliteten på webbplatsen är lika viktig som kvaliteten på dina annonser. Se tips på hur du kan förbättra din webbplats.
 • Skriv bra beskrivningar till dina annonser. Se till att dina annonser är relevanta för personerna du vill nå. Läs mer om hur du skriver övertygande annonser.
 • Glöm inte mobila enheter. Dynamiska sökannonser kan visas på mobila enheter för kunder som söker eller surfar när de är på språng. Läs om hur du kan förbättra din mobilwebbplats.
 • Se till att din webbplats är tillgänglig. Webbplatser där allt innehåll genereras dynamiskt kan vara svåra för Google att förstå och generera annonser för. Läs om hur du gör din webbplats mer tillgänglig.
 • Skapa kampanjer på ett enda språk. Om din webbplatsdomän innehåller sidor på flera språk och du vill inrikta dina annonser på sökningar på alla dessa sidor måste du skapa en ny kampanj för varje språk.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Skapa dynamiska sökannonser

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.

 2. Klicka på fliken Kampanjer.

 3. Klicka på rullgardinsmenyn + Kampanj och välj Endast söknätverket.
 4. Välj Dynamiska sökannonser på sidan Välj kampanjinställningar. Ange kampanjens namn. Om du vill använda ytterligare funktioner (som inställningen Annonsschema) som bara är tillgängliga i kampanjtypen Alla funktioner kan du skapa en kampanj med dynamiska sökannonser under den kampanjtypen.
 5. Ange domän och språk som motsvarar de sidor du vill inrikta dina annonser på.
 6. Välj inriktningsinställningar. Du kan antingen inrikta annonserna baserat på Googles indexering av din webbplats eller på ett kalkylblad med webbadresser (ett sidflöde). Läs mer om sidflöden
 7. Utöka Platsalternativ (avancerat) för att välja de geografiska platser du vill inrikta dig på.
 8. Välj en automatisk budstrategi om du vill att Google ska optimera dina bud. Vi rekommenderar alternativet Mål-CPA eller Förbättrad CPC.
 9. Ange standardbud och budget och klicka på Spara och fortsätt.

Skapa en annonsgrupp

 1. Ge annonsgruppen ett namn i avsnittet Namnge annonsgruppen.
 2. Om du vill inrikta annonserna utifrån kategorier (rekommenderas) väljer du Inriktningskategorier som rekommenderas för din webbplats. Välj sedan kategorier och lägg till dem i kolumnen Valda dynamiska annonsinriktningar. När du lägger till en kategori visas automatiskt ett rekommenderat bud om det finns ett sådant. Redigera varje bud separat eller klicka på Rensa alla bud för att rensa alla rekommendationer. Annonsgruppens standardbud används i kategorier där inget bud har valts.
 3. Om du vill inrikta annonserna på alla sidor på din webbplats väljer du Inrikta alla webbsidor (avancerat). Detta alternativ inbegriper alla indexerade sidor, även underdomäner.
 4. Om du vill inrikta annonserna enbart på vissa sidor väljer du Inrikta specifika webbsidor (avancerat) och skapar sedan en eller flera regler. Om du använder en kombination av regler inriktas bara sidor där alla de valda reglerna är uppfyllda.
  • “Webbadressen innehåller” inriktas på alla sidor vars webbadresser innehåller den angivna texten.
  • ”Sidinnehåll” inriktas på alla sidor som innehåller den angivna texten i sidans innehåll.
  • ”Sidrubrik” liknar ”Sidinnehåll”, men annonserna inriktas bara på sidtitlar som innehåller den angivna texten. Du kan också använda kategoriregler i kombination med andra regler.
 5. Skriv en beskrivning av din annons i avsnittet Skapa en annons. Rubriken, visningsadressen och den slutliga webbadressen genereras dynamiskt. 
 6. Om du vill spåra annonsresultatet lägger du till spårningsinformation i fältet Spårningsmall i avsnittet Webbadressalternativ för annons. Där kan du infoga ValueTrack-parametrar i spårningsmallen. Läs mer
 7. Klicka på Spara annonsgrupp.
 8. Du kan lägga till ytterligare annonsgrupper på fliken Annonsgrupper i kampanjen.

Skapa ytterligare annonser

Kampanjer med dynamiska sökannonser kan innehålla flera olika annonser. Du kan alltså samla in data om vilken annons som är mest effektiv. Så här lägger du till ytterligare dynamiska sökannonser i annonsgruppen för din nya kampanj:

 1. Klicka på fliken Annonser i annonsgruppen för kampanjen med dynamiska sökannonser.
 2. Klicka på + Annons.
 3. Skriv text på beskrivningsraderna. Om du spårar resultatet av annonserna med hjälp av ValueTrack ska du ta med relevanta parametrar i spårningsmallen.
 4. Klicka på Spara annons.

Redigera flera dynamiska sökannonser samtidigt

Du kan spara tid genom att redigera bud för flera dynamiska sökannonser samtidigt. Gör så här:

 1. Klicka på fliken Kampanjer.
 2. Klicka på underfliken Annonser.
 3. Markera kryssrutan vid annonserna du vill redigera.
 4. Välj Ändra textannonser ...
 5. Gör alla ändringar som ska gälla samtliga valda annonser. I stället för att ändra de befintliga annonserna kan du skapa dubbletter av de annonser som innehåller ändringarna. Markera i så fall rutan vid Skapa dubbletter av valda textannonser och ange text i dubbletterna.
 6. Klicka på Gör ändringar när du är klar.

Använda budjusteringar

Med budjusteringar kan du få större kontroll över var och när dina annonser visas. Du kan ange budjusteringar om du vill höja eller sänka buden på dina dynamiska annonsinriktningar med en viss procentsats. Läs mer om hur du använder budjusteringar.

Om du vill använda mer optimerade bud kan du ställa in automatisk budgivning.

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt