Mäta betalda och organiska sökresultat

Som du vet kan du använda rapportverktygen i Google Ads när du vill se hur ofta dina annonser visas för potentiella kunder och vilka sökord som leder till att annonserna visas. Med den fördefinierade rapporten över betald och organisk trafik i ditt Google Ads-konto kan du dessutom se hur ofta sidor från din webbplats visas i Googles kostnadsfria organiska sökresultat och vilka söktermer som ledde till att de visades på sökresultatsidan.

Informationen kan ge dig en bättre uppfattning om hur betalda textannonser och organiska sökresultat samverkar så att du når personer som söker online. Du kan använda resultaten från organiska sökningar när du vill hitta nya och potentiellt lönsamma sökord och få ett helhetsperspektiv på hur effektiv din närvaro på nätet är när det gäller att få visningar och klick.

I den här artikeln beskriver vi vilken konkret information du hittar i rapporten över betald och organisk trafik och varför informationen är viktig.

Länka till Search Console för att aktivera rapporten över betald och organisk trafik

Innan du kan använda rapporten över betald och organisk trafik måste du ha ett Search Console-konto för din webbplats och länka det till ditt Google Ads-konto. Search Console är ett kostnadsfritt verktyg från Google där du får information och tips som hjälper dig att tolka och förbättra söktrafiken. Läs mer om hur du länkar Search Console och Google Ads.

Använda rapporten över betald och organisk trafik

När du har länkat dina Google Ads- och Search Console-konton kan du se dina organiska sökresultat bredvid resultatstatistiken för textannonser i dina Google Ads-sökkampanjer. Tänk på att rapporten bara innehåller information om textannonser. Den visar inte statistik om Shopping-annonser eller klicka för att hämta-annonser.

Nedan följer tre enkla och effektiva användningsområden för rapporten:

Upptäck nya sökord

Använd rapporten när du vill hitta potentiella sökord som du kan lägga till i dina Google Ads-konton, genom att leta efter sökfrågor där ditt företag enbart visas i organiska sökningar utan tillhörande textannonser.

 • Identifiera frågor med få betalda visningar genom att lägga till ett filter för ”annonsvisningar = 0” eller ”annonsvisningar < X”. Om du har flera konton importeras all organisk sökdata i varje konto.

 • Genom att hämta rapporten över betald och organisk trafik till ett förvaltarkonto (för Google Ads-konton med samma inställningar för språk och geografisk plats) kan du hitta dubbletter av organiska sökfrågor och identifiera sökfrågor som inte får några betalda visningar i något konto.
 • Du kan också lägga till ytterligare ett filter så att du hittar sökfrågor som innehåller specifik text, som ditt varumärkesnamn eller dina viktigaste produkter och tjänster.

Optimera visningen vid lönsamma sökfrågor

Använd rapporten när du vill förbättra exponeringen av dina textannonser i betalda sökresultat och bevaka dina lönsamma sökfrågor i organiska sökresultat.

 • Hitta sökfrågor som är relevanta för ditt företag och som har låg organisk trafikvolym, och inrikta dig på dem så att du stärker din närvaro i betalda sökningar.
 • Överväg att visa ett mer användbart, framträdande och unikt budskap jämfört med det organiska sökresultatet genom att anpassa annonstexten och använda tillgångar.

Mät ändringar ur ett helhetsperspektiv

När du testar förbättringar på din webbplats eller ändringar av bud, budgetar och sökord kan du enklare se effekten på textannonser, organiska resultat och den kombinerade trafiken. Se hur det totala antalet kombinerade klick på relaterade sökfrågor ökar eller minskar när du ändrar dina sökordsbud. Sträva efter att öka den totala trafiken för dina viktigaste sökfrågor på ett kostnadseffektivt sätt.

Viktigt att tänka på:

 • Investeringar i betalda sökningar påverkar inte din rankning i organiska sökresultat. Google gör strikt åtskillnad mellan sin sök- och annonseringsverksamhet.
 • Organiska sökresultat påverkas inte av inställningarna för annonsinriktning i dina Google Ads-kampanjer. Visningen av dina annonser begränsas av de språk och platser som de är inriktade på i ditt Google Ads-konto, vilket inte påverkar dina organiska sökresultat. Det betyder att du kan få fler organiska visningar än betalda, även om dina kampanjer har en visningsandel på 100 procent. Om din annonskampanj med ett visst sökord till exempel enbart är inriktad på Sverige skulle en organisk visning av sökordet i Norge ändå visas i rapporten över betald och organisk trafik, även om du inte annonserar i Norge.
 • Rapporteringen av organiska sökningar går bara tillbaka till det datum då du började importera dem från Verktyg för webbansvariga. Du kan därför inte se resultatet av organiska sökningar från tiden innan du skapade länken.
 • Informationen om organiska sökningar baseras på alla domäner som du har länkat till ditt konto. Tänk på att du inte kan filtrera fram den organiska trafiken till en delmängd av de länkade domänerna.

 

Exempel

Karin har en webbplats där hon säljer reseguider om resmål i hela världen. När hon granskar rapporten över betald och organisk trafik ser hon att hennes webbplats då och då förekommer i organiska sökresultat för sökfrågan ”semester Hawaii”. Hon ser också att frekvensen av organiska klick/sökfrågor är relativt hög, vilket betyder att många som söker på ”semester på Hawaii” och som ser Karins webbplatsuppgifter faktiskt klickar vidare till hennes webbplats. Karin ser detta som en perfekt möjlighet att leda fler presumtiva kunder till sin webbplats och bestämmer sig för att lägga till sökord som "semester Hawaii” i sina relevanta Google Ads-kampanjer.

Tolka rapporten över betald och organisk trafik

Tolka rapporten över betald och organisk trafik

Rapporten över betald och organisk trafik är en fördefinierad rapport i Google Ads. Du öppnar rapporten genom att klicka på rapportikonen längst upp till höger i ditt konto och välja Fördefinierade rapporter och sedan Grundläggande. Rapporten uppdateras en gång om dagen.

Här följer en beskrivning av de olika kolumnerna i rapporten med definitioner av varje mätvärde:

Annonser  
Annonsklick Antalet gånger som någon klickade på textannonsen när den visades för en viss sökfråga
Annonsexponeringar Antalet gånger din textannons visas på en sökresultatsida.
Annons-CTR Antalet gånger som användare klickade på textannonsen efter att ha sett den. Du kan använda CTR som mått på hur effektiva dina sökord och annonser är.
Gen. annons-CPC Det genomsnittliga belopp du betalar varje gång någon klickar på din textannons. Genomsnittlig CPC fastställs genom att kostnaden för alla klick adderas och divideras med antalet klick.
Organisk  
Organiska klick Antalet gånger som någon klickade på dina webbplatsuppgifter i de betalda sökresultaten för en specifik sökfråga
Organiska sökfrågor En webbsökning. Antalet sökningar som ledde till att sidor på din webbplats visades under den angivna perioden.
Organiska klick/sökfrågor Antalet klick som dina webbplatsuppgifter fick i de organiska sökresultaten dividerat med det totala antalet sökningar som ledde till att sidor från din webbplats visades.
Organiska sökträffar/sökfrågor En sökträff är när en sida på din webbplats visas som ett sökresultat. Kolumnen visar det genomsnittliga antalet gånger som en sida på din webbplats visades per sökfråga.
Kombination av annonser och organiskt  
Annonser och organiska klick I den här kolumnen visas antalet gånger som någon klickade på
 • en av dina textannonser
 • en av dina poster i ett organiskt sökresultat.
Annonser och organiska sökfrågor En sökfråga är en webbsökning. Det totala antalet sökningar som ledde till att sidor på din webbplats visades i organiska sökresultat, eller till att en av dina textannonser visades.
Annonser och organiska klick/frågor Antalet klick på dina textannonser eller webbplatsuppgifter i organiska sökresultat dividerat med det totala antalet sökfrågor som antingen
 • ledde till att en sida på din webbplats visades
 • ledde till att en av dina textannonser visades.

Kolumnerna Sökord, Annonsgrupp och Kampanj visas inte som standard i rapporten, men du kan lägga till dem genom att klicka på Kolumner > Ändra kolumner > Annonsstatistik och välja den kolumntyp som du vill lägga till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067
false