Meranie platených a organických výsledkov vyhľadávania

Viete, že pomocou nástrojov na správu prehľadov v službe Google Ads môžete zistiť, ako často sa vaše reklamy zobrazujú potenciálnym zákazníkom a ktoré kľúčové slová spúšťajú tieto zobrazenia. V prehľade platených a organických výsledkov (vopred definovaný prehľad, ktorý si môžete pozrieť v účte Google Ads) tiež vidíte, ako často sa stránky z vášho webu zobrazujú v bezplatných organických výsledkoch vyhľadávania na Googli a ktoré hľadané výrazy spustili zobrazenie týchto výsledkov na stránke s výsledkami vyhľadávania.

Tieto informácie vám umožňujú lepšie pochopiť, ako platené textové reklamy a organické výsledky vyhľadávania spolupracujú a pomáhajú vám osloviť ľudí, ktorí vyhľadávajú online, ako na základe organických výsledkov identifikovať nové, potenciálne hodnotné kľúčové slová a ako získať komplexný obraz o tom, aké výsledky vám prináša prítomnosť na internete, pokiaľ ide o získavanie zobrazení a kliknutí.

V tomto článku vám vysvetlíme, ktoré špecifické informácie môžete získať z prehľadu platených a organických výsledkov a prečo sú tieto informácie dôležité.

Prepojenie s účtom Search Console na aktivovanie prehľadu platených a organických výsledkov

Ak chcete používať prehľad platených a organických výsledkov, budete pre svoj web potrebovať účet Search Console, ktorý budete musieť prepojiť s účtom Google Ads. Search Console je bezplatný nástroj od Googlu poskytujúci údaje a tipy, ktoré pomáhajú preskúmať návštevnosť z vyhľadávania a zlepšiť ju. Prečítajte si viac o tom, ako prepojiť účty Search Console a Google Ads.

Ako používať prehľad platených a organických výsledkov

Keď prepojíte svoje účty Google Ads a Search Console, budete si môcť pozrieť organické výsledky vyhľadávania spolu so štatistikami o výkonnosti textových reklám v kampaniach služby Google Ads vo vyhľadávaní. Prehľad platených a organických výsledkov počíta iba výkonnosť textových reklám. Nepočíta štatistiky z nákupných reklám ani reklám umožňujúcich stiahnutie kliknutím.

Nižšie uvádzame tri jednoduché a efektívne prípady použitia tohto prehľadu.

Objavenie ďalších kľúčových slov

Pomocou prehľadu nájdite potenciálne kľúčové slová, ktoré môžete pridať do svojich účtov Google Ads. Pozrite si dopyty, v ktorých sa vaša firma zobrazuje len v organických výsledkoch bez príslušných textových reklám.

 • Dopyty s nízkym počtom platených zobrazení môžete identifikovať pridaním filtra „zobrazenia reklamy = 0“ alebo „zobrazenia reklamy < X“. Ak máte viacero účtov, do každého z nich sa importujú všetky organické údaje vyhľadávania.

 • Ak si stiahnete prehľad platených a organických výsledkov v účte správcu (pre účty Google Ads s rovnakým jazykom a geografickými nastaveniami), budete môcť vyhľadať duplicitné organické dopyty a identifikovať dopyty, ktoré nemajú v účtoch žiadne platené zobrazenia textových reklám.
 • Môžete pridať aj ďalší filter, pomocou ktorého identifikujete dopyty obsahujúce konkrétny text, napríklad názov značky alebo vaše najdôležitejšie výrobky a služby.

Optimalizujte propagáciu firmy pri dopytoch s vysokou hodnotou

Pomocou prehľadu zlepšite propagáciu firmy vo výsledkoch platených textových reklám a sledujte, ktoré dopyty sú pre vás v kontexte organických výsledkov najhodnotnejšie.

 • Identifikujte dopyty, ktoré sú relevantné pre vašu firmu a majú nízky objem organickej návštevnosti, a zacieľte na ne, aby ste posilnili svoju prítomnosť v platenom vyhľadávaní.
 • Zvážte použitie užitočnejšieho, výraznejšieho a jedinečného reklamného posolstva z organického záznamu prispôsobením reklamného textu a použitím rozšírení.

Komplexné meranie zmien

Pri testovaní zlepšení webu alebo zmien cenových ponúk, rozpočtov alebo kľúčových slov môžete jednoduchšie zobraziť prehľad ich vplyvu na textové reklamy, organické výsledky a kombinovanú návštevnosť. Zobrazte si, ako zmena cenovej ponuky pre kľúčové slová zvýši alebo zníži celkový počet kombinovaných kliknutí pre súvisiace dopyty a ako pomáha dosiahnuť zvýšenie celkovej návštevnosti pre najdôležitejšie dopyty pri efektívnom vynaložení nákladov.

Do úvahy je potrebné vziať niekoľko skutočností:

 • Investícia do plateného vyhľadávania nemá vplyv na organickú pozíciu vo vyhľadávaní. Google prísne odlišuje vlastné podnikanie v oblasti vyhľadávania od podnikania v oblasti reklamy.
 • Organické výsledky nie sú obmedzené nastaveniami zacielenia reklamy vo vašich kampaniach Google Ads. Inými slovami, vaše reklamy sú obmedzené jazykmi a geografickými polohami, na ktoré ste zacielili vo svojom účte Google Ads. Tieto obmedzenia však neplatia pre organické záznamy vo vyhľadávaní. Znamená to, že môžete mať viac organických zobrazení ako platených zobrazení, hoci vaše kampane môžu mať podiel zobrazení 100 %. Ak je napríklad vaša reklamná kampaň pre dané kľúčové slovo zacielená iba na Slovensko, organické zobrazenie, ktoré sa vyskytne v Česku, sa zobrazí vo vašom prehľade platených a organických výsledkov pre dané kľúčové slovo aj napriek tomu, že tam neinzerujete.
 • Organické dáta sú k dispozícii iba od dátumu, keď ste ich začali importovať z Nástrojov správcu webu. V dôsledku toho neuvidíte historické organické dáta z obdobia pred vytvorením prepojenia.
 • Zobrazené organické dáta sú založené na všetkých doménach, ktoré ste prepojili so svojím účtom. Nezabúdajte, že organickú návštevnosť nemožno filtrovať a zobraziť len podskupinu prepojených domén.

 

Príklad

Jana má web, na ktorom predáva cestovných sprievodcov pre destinácie na celom svete. Pri pohľade na prehľad platených a organických výsledkov vidí, že jej web sa občas objaví v organických výsledkoch pre vyhľadávací dopyt „dovolenka na Havaji“. Vidí tiež, že pomer organických kliknutí a dopytov je relatívne vysoký. Znamená to, že veľa ľudí, ktorí hľadajú výraz „dovolenka na Havaji“ a ktorým sa zobrazia záznamy Janiných webov, sa naozaj preklikne na jej web. Jana to považuje za veľkú príležitosť prilákať na svoj web ďalších ľudí, ktorí majú záujem o služby jej firmy. Rozhodne sa, že do relevantných kampaní služby Google Ads pridá kľúčové slová ako „dovolenka na Havaji“.

Prehľad platených a organických výsledkov

Prehľad platených a organických výsledkov

Prehľad platených a organických výsledkov je v službe Google Ads vopred definovaným prehľadom. Ak chcete prejsť na prehľad, kliknite na ikonu prehľadu v pravom hornom rohu účtu a potom na možnosť Vopred definované prehľadyZákladné. Tento prehľad sa aktualizuje raz za deň.

Prehľad platených a organických výsledkov obsahuje nasledovné stĺpce. Uvádzame ich s definíciami pre každú metriku:

Reklamy  
Kliknutia na reklamu Koľkokrát niekto klikol na vašu textovú reklamu, keď sa zobrazila pre konkrétny dopyt.
Zobrazenia reklamy Koľkokrát sa vaša textová reklama zobrazila na stránke s výsledkami vyhľadávania.
CTR reklamy Ako často ľudia kliknú na vašu textovú reklamu, keď sa im zobrazí. Pomocou CTR môžete zhodnotiť výkonnosť kľúčových slov a reklám
Priem. CZK reklamy Ide o priemernú sumu, ktorú zaplatíte za každé kliknutie používateľa na vašu textovú reklamu. Priemerná CZK sa určuje ako súčet cien všetkých kliknutí vydelený počtom kliknutí.
Organické výsledky  
Organické kliknutia Koľkokrát niekto klikol na záznam vašich webových stránok v neplatených výsledkoch vyhľadávania pre konkrétny dopyt.
Organické dopyty Internetové vyhľadávanie. V tomto stĺpci sa uvádza celkový počet vyhľadávaní, ktoré počas daného obdobia zobrazili stránky z vášho webu.
Organické kliknutia/dopyt Počet kliknutí, ktoré získali vaše záznamy v organickom vyhľadávaní, vydelený celkovým počtom vyhľadávaní, pri ktorých sa zobrazili stránky z vášho webu.
Organické záznamy/dopyt Záznam znamená prípad, keď sa stránka z vášho webu zobrazila vo výsledkoch vyhľadávania. V tomto stĺpci sa uvádza priemerný počet zobrazení stránky vášho webu, ktoré pripadajú na jeden dopyt.
Reklamy aj organické výsledky  
Reklamy a organické kliknutia V tomto stĺpci sa uvádza, koľkokrát používateľ klikol:
 • na jednu z vašich textových reklám,
 • na jeden z vašich záznamov v organickom vyhľadávaní.
Reklamy a organické dopyty Dopyt je internetové vyhľadávanie. V tomto stĺpci sa uvádza celkový počet vyhľadávaní, pri ktorých sa vo výsledkoch organického vyhľadávania zobrazili stránky z vášho webu alebo ktoré spustili zobrazenie jednej z vašich textových reklám.
Reklamy a organické kliknutia/dopyt Počet kliknutí, ktoré získali vaše textové reklamy alebo organické záznamy, vydelený celkovým počtom dopytov, ktoré:
 • vrátili stránku webu,
 • spustili jednu z vašich textových reklám.

Stĺpce Kľúčové slovo, Reklamná skupina alebo Kampaň sa v predvolenom nastavení v prehľade nezobrazujú, ale môžete ich doň pridať. Kliknite na Stĺpce > Upraviť stĺpce > Reklamné štatistiky a vyberte typ stĺpca, ktorý chcete pridať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory