Par apmaksātās un dabiskās meklēšanas rezultātu izvērtēšanu

Jūs jau zināt, ka varat izmantot Google Ads pārskatu rīkus, lai noskaidrotu, cik bieži jūsu reklāmas tiek rādītas potenciālajiem klientiem un kuri atslēgvārdi aktivizē seansus. Apmaksāto un dabisko rezultātu pārskatā (iepriekš definēts pārskats, ko varat skatīt savā Google Ads kontā) varat arī noskaidrot, cik bieži jūsu tīmekļa vietnes lapas tiek rādītas Google bezmaksas dabiskās meklēšanas rezultātos un kuri meklēšanas vienumi ir aktivizējuši šo rezultātu rādīšanu meklēšanas rezultātu lapā.

Izmantojot šo informāciju, varat labāk izprast, kā apmaksātās teksta reklāmas un dabiskās meklēšanas rezultāti kopā palīdz sasniegt lietotājus, kuri meklē informāciju tiešsaistē, kā izmantot dabiskās meklēšanas rezultātus, lai identificētu jaunus un iespējami vērtīgus atslēgvārdus, kā arī varat gūt kopskatu par saviem panākumiem skatījumu un klikšķu piesaistē, strādājot tiešsaistē.

Šajā rakstā ir paskaidrots, kādus ieskatus varat gūt no apmaksāto un dabisko rezultātu pārskata un kāpēc šie ieskati ir svarīgi.

Saistīšana ar Search Console kontu, lai varētu izmantot apmaksāto un dabisko rezultātu pārskatu

Lai varētu izmantot apmaksāto un dabisko rezultātu pārskatu, tīmekļa vietnei ir jāizveido Search Console konts, un šis Search Console konts ir jāsaista ar jūsu Google Ads kontu. Search Console ir Google bezmaksas rīks, kas nodrošina datus un padomus, lai palīdzētu jums izprast un uzlabot savu meklēšanas datplūsmu. Uzziniet vairāk par Search Console un Google Ads kontu saistīšanu.

Apmaksāto un dabisko rezultātu pārskata izmantošana

Pēc Google Ads un Search Console kontu saistīšanas varēsiet skatīt dabiskās meklēšanas rezultātus kopā ar savu Google Ads meklēšanas kampaņu teksta reklāmu veiktspējas rādītājiem. Piezīme. Apmaksāto un dabisko rezultātu pārskatā tiek ņemta vērā tikai teksta reklāmu veiktspēja. Tajā netiek ietverti pirkumu reklāmu un reklāmu “noklikšķināt, lai lejupielādētu” veiktspējas dati.

Tālāk ir norādīti trīs vienkārši un efektīvi šī pārskata lietojuma veidi.

Papildu atslēgvārdu atklāšana

Izmantojiet pārskatu, lai atklātu iespējamos atslēgvārdus, ko pievienot savam Google Ads kontam, — meklējiet vaicājumus, kuri sekmē jūsu informācijas rādīšanu tikai dabiskajos meklēšanas rezultātos (bez saistītām teksta reklāmām).

 • Jūs varat noteikt vaicājumus ar nelielu apmaksāto seansu skaitu — pievienojiet filtru “reklāmu seansi = 0” vai “reklāmu seansi < X”. Ja izmantojat vairākus kontus, visi dabiskās meklēšanas dati tiks importēti katrā kontā.

 • Ja lejupielādēsiet apmaksāto un dabisko rezultātu pārskatu pārziņa kontā (Google Ads kontiem ar vienādiem valodas un ģeogrāfiskajiem iestatījumiem), varēsiet atrast dublētus dabiskās meklēšanas vaicājumus un noteikt vaicājumus, kuriem nav apmaksāto teksta reklāmu seansu nevienā kontā.
 • Varat arī pievienot papildu filtru, lai noteiktu vaicājumus, kuros ir iekļauts konkrēts teksts, piemēram, jūsu zīmola nosaukums vai vissvarīgākie produkti un pakalpojumi.

Satura optimizēšana augstvērtīgiem vaicājumiem

Izmantojiet pārskatu, lai uzlabotu sava piedāvātā satura rādīšanu apmaksāto teksta reklāmu rezultātos un pārraudzītu augstvērtīgos vaicājumus dabiskās meklēšanas rezultātos.

 • Nosakiet savai uzņēmējdarbībai atbilstošos vaicājumus, kuru dabiskās datplūsmas apjoms ir neliels, un atlasiet šos vaicājumus, lai palielinātu sava piedāvātā satura rādīšanu apmaksātajos meklēšanas rezultātos.
 • Dabiskās meklēšanas rezultātos ieteicams rādīt vēl noderīgāku, svarīgāku un pamanāmāku vēstījumu, pielāgojot reklāmas tekstu un izmantojot paplašinājumus.

Izmaiņu novērtēšana, skatot kopsakarības

Pārbaudot vietnes uzlabojumus vai cenu, budžetu vai atslēgvārdu izmaiņas, varat daudz labāk saskatīt ietekmi uz teksta reklāmām, dabiskās meklēšanas rezultātiem un kombinēto datplūsmu. Noskaidrojiet, kā atslēgvārdu cenu izmaiņas palielina vai samazina saistīto vaicājumu kopējo visu veidu klikšķu skaitu, un centieties rentabli palielināt vissvarīgāko vaicājumu kopējo datplūsmu.

Ņemiet vērā tālāk sniegto informāciju.

 • Ieguldījumi apmaksātajā meklēšanā neietekmē dabiskās meklēšanas rezultātu rangu. Google stingri nodala meklēšanas darbības no reklamēšanas darbībām.
 • Dabiskās meklēšanas rezultātus neierobežo Google Ads kampaņās noteiktie reklāmu mērķauditorijas atlases iestatījumi. Respektīvi — uz jūsu reklāmām attiecas Google Ads kontā atlasītās valodas un atrašanās vieta, bet uz jūsu dabiskās meklēšanas rezultātiem tie neattiecas. Tas nozīmē, ka ir iespējams iegūt vairāk dabiskās meklēšanas seansu nekā apmaksāto seansu pat tad, ja jūsu kampaņu seansu daļa ir 100%. Piemēram, ja kāda jūsu atslēgvārda reklāmas kampaņas mērķauditorija tiek atlasīta tikai Igaunijā, tad Lietuvā iegūtais dabiskās meklēšanas seanss jūsu apmaksātās un dabiskās meklēšanas pārskatā šim atslēgvārdam tiks rādīts pat tad, ja jūs šajā valstī nereklamējaties.
 • Dabiskās meklēšanas dati tiek iekļauti tikai no datuma, kad sākāt tos importēt no tīmekļa pārziņa rīkiem. Tas nozīmē, ka vēsturiskie dabiskās meklēšanas dati par periodu pirms saistīšanas netiek rādīti.
 • Dabiskās meklēšanas datos ir atspoguļoti visi domēni, ar kuriem esat saistījis savu kontu. Ņemiet vērā, ka dabiskās meklēšanas datplūsmu nevar filtrēt atsevišķas saistīto domēnu apakškopas rādīšanai.

 

Piemērs

Katrīnai pieder tīmekļa vietne, kurā tiek piedāvāti ceļveži uz galamērķiem visā pasaulē. Savā apmaksāto un dabisko rezultātu pārskatā viņa redz, ka vietne dažreiz tiek iekļauta dabiskās meklēšanas rezultātos, kad tiek izmantots meklēšanas vaicājums “brīvdienas Igaunijā”. Viņa arī redz, ka dabisko klikšķu/vaicājumu līmenis ir samērā augsts. Tas nozīmē, ka daudzi lietotāji, kuri meklēšanā izmanto atslēgvārdu “brīvdienas Igaunijā” un rezultātos ierauga Katrīnas vietni, tiešām noklikšķina, lai to atvērtu. Katrīna uzskata, ka šī ir lieliska iespēja savai vietnei piesaistīt vēl vairāk viņas tirgotajā saturā ieinteresētu lietotāju, un nolemj atbilstošajām Google Ads kampaņām pievienot tādus atslēgvārdus kā “brīvdienas Igaunijā”.

Par apmaksāto un dabisko rezultātu pārskatu

Par apmaksāto un dabisko rezultātu pārskatu

Apmaksāto un dabisko rezultātu pārskats ir iepriekš definēts pārskats programmā Google Ads. Lai atvērtu šo pārskatu, noklikšķiniet uz pārskatu ikonas  konta loga labajā augšējā stūrī, noklikšķiniet uz Iepriekš definētie pārskati un pēc tam — uz Pamata. Pārskats tiek atjaunināts reizi dienā.

Tālāk ir norādītas apmaksāto un dabisko rezultātu pārskatā atrodamās slejas un visu rādītāju definīcijas.

Reklāmas  
Reklāmas klikšķi Tas, cik reižu kāds ir noklikšķinājis uz jūsu teksta reklāmas, kad tā tika rādīta konkrētam vaicājumam.
Reklāmas seansi Tas, cik reižu jūsu teksta reklāma ir rādīta meklēšanas rezultātu lapā.
Reklāmas VKS Tas, cik bieži lietotāji, kuri redzēja jūsu teksta reklāmu, noklikšķināja uz tās. VKS datus varat izmantot, lai novērtētu, cik efektīvi darbojas jūsu atslēgvārdi un reklāmas.
Reklāmas vid. MPK Vidējā summa, kādu maksājat ikreiz, kad kāds lietotājs noklikšķina uz jūsu teksta reklāmas. Vidējā MPK tiek noteikta, saskaitot visu klikšķu izmaksas un izdalot tās ar klikšķu skaitu.
Dabiskie vienumi  
Dabiskie klikšķi Klikšķu skaits uz jūsu vietnes rezultātiem neapmaksātajos konkrēta vaicājuma rezultātos.
Dabiskie vaicājumi Meklējumi tīmeklī. Kopējais to meklējumu skaits, kuri konkrētajā laika periodā atgrieza jūsu vietnes lapas.
Dabiskie klikšķi/vaicājums Dabiskās meklēšanas rezultātos saņemto klikšķu skaits, dalīts ar kopējo to meklējumu skaitu, kuru rezultātā tika atrastas jūsu vietnes lapas.
Dabiskie rezultāti/vaicājums Rezultāts rodas, kad jūsu vietnes lapa tiek parādīta kā meklēšanas rezultāts. Šajā slejā ir norādīts vidējais to reižu skaits, kad jūsu vietnes lapa tika parādīta vaicājuma rezultātos.
Gan reklāmas, gan dabiskie vienumi  
Reklāmas un dabiskie klikšķi Šajā slejā redzams, cik reižu persona noklikšķināja:
 • uz vienas no jūsu teksta reklāmām;
 • uz kāda no jūsu dabiskās meklēšanas rezultātiem.
Reklāmas un dabiskie vaicājumi Vaicājums ir meklēšana tīmeklī. Šajā slejā ir norādīts to meklēšanas vaicājumu kopējais skaits, kuri izraisīja jūsu vietnes lapas parādīšanu dabiskās meklēšanas rezultātos vai aktivizēja kādas jūsu teksta reklāmas rādīšanu.
Reklāmas un dabiskie klikšķi/vaicājums Uz jūsu teksta reklāmām vai dabiskās meklēšanas rezultātiem veikto klikšķu skaits, dalīts ar kopējo to vaicājumu skaitu, kuri:
 • atgrieza kādu jūsu vietnes lapu;
 • aktivizēja kādas jūsu teksta reklāmas rādīšanu.

Lai gan slejas “Atslēgvārds“, “Reklāmu kopa” un “Kampaņa” pārskatā pēc noklusējuma netiek rādītas, varat tās pievienot, noklikšķinot uz Slejas > Mainīt slejas > Reklāmu statistika un atlasot pievienojamās slejas veidu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false