Tietoja maksullisten ja orgaanisten hakutulosten mittaamisesta

Keskimääräinen sijainti poistuu käytöstä syyskuussa 2019. Sivun yläosan impressioprosentti ja korkeimman sijainnin impressioprosentti antavat paremman kuvan siitä, missä kohtaa hakutulossivua mainoksesi näkyvät. Nämä uudet mittarit auttavat sinua optimoimaan mainoksesi sijainnin. Lue lisää

Google Adsin raportointityökalujen avulla voit selvittää, kuinka usein mainoksiasi näytetään potentiaalisille asiakkaille ja mitkä avainsanat saavat nämä impressiot aikaan. Maksullisten ja orgaanisten raportti on ennalta määritetty raportti, jota voit katsoa Google Ads ‑tililläsi. Raportista näet, kuinka usein verkkosivustosi sivuja on näytetty Googlen maksuttomissa orgaanisissa hakutuloksissa ja mitkä hakutermit saivat nämä tulokset näkymään hakutulossivulla.

Näiden tietojen avulla saat paremman käsityksen siitä, kuinka maksulliset tekstimainokset ja orgaaniset hakutulokset yhdessä auttavat sinua tavoittamaan verkossa hakuja tekeviä käyttäjiä. Voit käyttää orgaanisia hakutuloksia uusien, mahdollisesti arvokkaiden avainsanojen tunnistamiseen. Näyttökertoja ja klikkauksia tutkimalla saat kattavan kuvan yrityksesi verkkonäkyvyydestä.

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä tietoja maksullisen ja maksuttoman haun raportti sisältää ja miksi näillä tiedoilla on merkitystä.

Tilin linkittäminen Search Consoleen maksullisten ja orgaanisten raportin käyttämiseksi

Maksullisten ja orgaanisten raportin käyttäminen edellyttää, että verkkosivustollasi on Search Console ‑tili, joka on linkitetty Google Ads ‑tiliisi. Search Console on maksuton Google-työkalu, josta saat dataa ja vinkkejä hakuliikenteesi tulkitsemiseen ja tehostamiseen. Lue lisää Search Consolen ja Google Adsin linkittämisestä.

Näin voit käyttää maksullisten ja orgaanisten raporttia

Kun olet linkittänyt Google Ads- ja Search Console ‑tilisi, näet orgaaniset hakutulokset Google Ads ‑hakuverkostokampanjoidesi tekstimainosten tehokkuustilastojen vieressä. Huomaa, että maksullisten ja orgaanisten raportti kattaa vain tekstimainosten tehokkuusdatan. Se ei sisällä Shopping-mainoksiin tai lataa klikkaamalla ‑mainoksiin liittyviä tilastoja.

Alla on esitelty kolme yksinkertaista ja tehokasta tapaa, joilla voit hyödyntää tätä raporttia.

Uusien avainsanojen etsiminen

Raportin avulla voit löytää uusia Google Ads ‑tileillesi lisättäviä potentiaalisia avainsanoja etsimällä lausekkeita, joilla sivustosi näkyy orgaanisissa hakutuloksissa ilman, että tekstimainoksia näytetään.

 • Jos haluat nähdä lausekkeet, joihin liittyy vain vähän maksullisia impressioita, lisää suodatin "mainoksen impressiot = 0" tai "mainoksen impressiot < X". Jos sinulla on useita tilejä, kaikki orgaanisen haun data tuodaan kullekin tilille.

 • Jos lataat maksullisten ja orgaanisten raportin hallinnoijan tilillä (koskee Google Ads ‑tilejä, joilla on käytössä samat kieliasetukset ja maantieteelliset asetukset), voit etsiä toistuvat orgaaniset lausekkeet sekä lausekkeet, jotka eivät ole tuottaneet maksullisia tekstimainosten impressioita millään tilillä.
 • Voit myös määrittää suodattimen jonkin tietyn tekstin sisältävien lausekkeiden etsimiseksi. Tämä teksti voi olla esimerkiksi brändisi nimi tai tärkein tuotteesi tai palvelusi.

Näkyvyyden optimointi arvokkaiden kyselyiden yhteydessä

Raportin avulla voit parantaa sivustosi näkyvyyttä tekstimainosten maksullisissa hakutuloksissa ja seurata arvokkaiden kyselyjen esiintymistä maksuttomissa hakutuloksissa.

 • Voit tunnistaa liiketoimintasi kannalta tärkeitä kyselyitä, jotka saavat aikaan vain vähän maksutonta liikennettä, ja kohdistaa mainokset näihin kyselyihin parantaaksesi näkyvyyttäsi maksullisissa hakutuloksissa.
 • Voit pyrkiä näyttämään entistä hyödyllisempiä, tehokkaampia ja eritellympiä viestejä maksuttomissa hakutuloksissa räätälöimällä mainostekstisi ja käyttämällä laajennuksia.

Muutosten holistinen mittaaminen

Nyt voit entistä helpommin tutkia verkkosivustolla tehtyjen parannusten tai hintatarjous-, budjetti- tai avainsanamuutosten vaikutuksia tekstimainoksiin, maksuttomiin hakutuloksiin ja yhdistettyyn liikenteeseen kokonaisuudessaan. Selvitä, lisääkö vai vähentääkö avainsanojen hintatarjousten muuttaminen aiheeseen liittyvien kyselyjen tuottamien klikkausten kokonaismäärää. Tutki, miten voit hintatarjouksia muokkaamalla kasvattaa arvokkaimpien kyselyjen aikaansaamaa liikennettä kustannustehokkaasti.

Muista seuraavat seikat:

 • Maksulliseen hakuun tehdyillä investoinneilla ei ole vaikutusta maksuttoman haun tuloksiin. Google erottaa selkeästi toisistaan hakuliiketoiminnan ja mainosliiketoiminnan.
 • Google Ads ‑kampanjoiden mainosten kohdistusasetukset eivät vaikuta orgaanisiin tuloksiin. Toisin sanoen mainoksiasi rajoittavat kielet ja sijainnit, joihin olet kohdistanut mainokset Google Ads ‑tililläsi. Nämä rajoitukset eivät koske orgaanisia hakutuloksia. Tästä syystä on mahdollista, että saat enemmän orgaanisia impressioita kuin maksullisia impressioita, vaikka kampanjoidesi impressioprosentti olisi 100 %. Jos olet esimerkiksi kohdistanut tietyn avainsanan mainoskampanjasi vain Yhdysvaltoihin, maksuttomassa haussa Kanadassa tapahtuva impressio näkyy silti maksullisen ja maksuttoman haun raportissa kyseisen avainsanan kohdalla.
 • Maksuttoman haun data näytetään raportissa vain siitä päivästä lähtien, jolloin aloitit datan tuomisen Search Console ‑tililtä. Et siis näe maksuttoman haun historiadataa ajalta ennen tämän linkityksen luomista.
 • Näkemäsi maksuttoman haun data perustuu kaikkiin verkkotunnuksiin, jotka olet linkittänyt tiliisi. Muista, että maksutonta liikennettä ei voi suodattaa vain linkitettyjen verkkotunnusten alijoukon mukaan.

 

Esimerkki

Katilla on verkkosivusto, jolla myydään matkaoppaita eri puolilla maailmaa sijaitseviin kohteisiin. Tutkiessaan maksullisten ja orgaanisten raporttia Kati havaitsee, että hänen sivustonsa esiintyy toisinaan "Havaijin lomat" ‑hakulausekkeen orgaanisissa hakutuloksissa. Lisäksi hän huomaa, että orgaanisten klikkausten ja lausekkeiden suhde on suhteellisen korkea. Tämä tarkoittaa sitä, että monet Havaijin-lomia etsivät ihmiset klikkaavat hänen sivustonsa linkkiä hakutuloksista. Kati huomaa tämän olevan hieno tilaisuus houkutella sivustolle entistä enemmän hänen liiketoiminnastaan kiinnostuneita ihmisiä, joten hän päättää lisätä Havaijin matkat ‑tyyppisiä avainsanoja osuviin Google Ads ‑kampanjoihinsa.

Maksullisten ja orgaanisten raportin tulkitseminen 

Maksullisten ja orgaanisten raportin tulkitseminen

Maksullisten ja orgaanisten raportti on yksi Google Adsin ennalta määritetyistä raporteista. Pääset tutkimaan raporttia klikkaamalla tilisi oikeassa yläkulmassa olevaa raporttikuvaketta  ja valitsemalla Ennalta määritetyt raportit ja sitten Perus. Raportti päivitetään kerran päivässä.

Seuraavassa luettelossa esitetään maksullisten ja maksuttomien raportissa olevat sarakkeet ja eri tietojen määritelmät:

Mainokset  
Mainoksen klikkaukset Ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjä on klikannut tekstimainostasi, kun se on näytetty tietyn kyselyn yhteydessä.
Mainoksen näyttökerrat Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa tekstimainoksesi on näytetty hakutulossivulla.
Mainoksen klikkausprosentti Ilmaisee, kuinka usein käyttäjä on klikannut näkemäänsä tekstimainosta. Klikkausprosentti kertoo, miten tehokkaita avainsanasi ja mainoksesi ovat.
Mainoksen keskimääräinen klikkauskohtainen hinta Keskimääräinen summa, jonka maksat yhdestä tekstimainoksesi klikkauksesta. Keskimääräinen klikkauskohtainen hinta määritetään laskemalla yhteen kaikkien klikkausten hinnat ja jakamalla näin saatu summa klikkausten määrällä.
Mainoksen keskimääräinen sijainti Ilmaisee, mihin tekstimainoksesi keskimäärin sijoittuvat hakutulossivulla.
Maksuton haku  
Maksuttomat haun klikkaukset Sivuston tietojen klikkausten määrä tietyssä maksuttoman haun kyselyssä.
Maksuttomat haun kyselyt Verkkohaku. Tämä sarake ilmaisee sivustosi sivuja palauttaneiden hakujen kokonaismäärän tiettynä ajanjaksona.
Maksuttomat haun klikkaukset / kysely Maksuttoman haun listauksista saamiesi klikkausten määrä jaettuna sivustosi sivuja palauttaneiden hakujen kokonaismäärällä.
Sivuston näkyminen hakutuloksissa / kysely Sivusto näkyy hakutuloksissa, kun jokin sivustosi sivu palautetaan hakutuloksissa. Tässä sarakkeessa näkyy, kuinka monta kertaa sivuston sivu keskimäärin palautettiin kyselyn hakutuloksena.
Keskimääräinen sijoittuminen maksuttomassa haussa Keskimääräisen sijainnin perusteena on sivusi (tai sivujesi) keskimääräinen ylin sijoittelu kussakin kyselyssä.
Mainokset ja maksuton haku yhdessä  
Mainokset ja maksuttoman haun klikkaukset Ilmaisee, kuinka monta kertaa käyttäjä on klikannut
 • tekstimainostasi tai
 • maksuttoman haun palauttamaa listaustasi.
Mainokset ja maksuttomat kyselyt Kysely tarkoittaa verkkohakua. Sarakkeessa näkyy sellaisten hakujen kokonaismäärä, jotka palauttivat verkkosivusi maksuttomassa haussa tai käynnistivät mainoksesi näyttämisen.
Mainokset ja maksuttoman haun klikkaukset / kysely Ilmaisee, kuinka monta klikkausta tekstimainoksesi tai luonnolliset listaukset ovat tuottaneet jaettuna sellaisten kyselyiden kokonaismäärällä, jotka joko
 • palauttivat verkkosivusi tai
 • käynnistivät tekstimainoksesi näyttämisen.

Vaikka Avainsana-, Mainosryhmä- ja Kampanja-sarakkeet eivät ole oletuksena näkyvissä, voit lisätä ne raporttiisi valitsemalla Sarakkeet > Muokkaa sarakkeita > Mainoksen tilastot. Valitse tämän jälkeen lisättävä saraketyyppi.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun