Tasulise ja orgaanilise otsingu tulemuste mõõtmine

Mõõdik Keskmine positsioon (keskm. pos.) eemaldati 2019. aasta septembris, kuna ülaosas ja absoluutses ülaosas näitamiste protsendid annavad selgema ülevaate selle kohta, kus teie reklaame otsingulehtedel kuvatakse. Kasutage oma reklaami positsiooni optimeerimiseks neid uusi mõõdikuid. Lisateave.

Kindlasti olete kursis, et saate Google Adsi aruandlustööriistade abil vaadata, kui sageli kuvatakse teie reklaamid potentsiaalsetele klientidele ja millised märksõnad need näitamised käivitavad. Tasuliste ja orgaaniliste otsingute aruanne – Google Adsi kontol saadaolev eelmääratud aruanne – võimaldab näha ka seda, kui sageli kuvatakse teie veebisaidi lehti Google'i tasuta orgaanilistes otsingutulemustes ja milliste otsinguterminite alusel tulemusi otsingutulemuste lehel kuvatakse.

See teave aitab teil paremini mõista, kuidas tasulised tekstreklaamid ja orgaaniliste otsingute tulemused veebist infot otsivate inimesteni jõudmisel koos toimivad. Samuti aitab see teil kasutada orgaaniliste otsingute tulemusi uute ja potentsiaalselt väärtuslike märksõnade tuvastamiseks ning annab tervikpildi teie veebisisu üldise vaadatavuse ja klikitavuse kohta.

Selles artiklis selgitame, millist teavet tasuliste ja orgaaniliste tulemuste aruanne teile annab ja miks see oluline on.

Otsingukonsooliga linkimine tasuliste ja orgaaniliste otsingute aruande lubamiseks

Tasuliste ja orgaaniliste tulemuste aruande kasutamiseks peab teil olema oma veebisaidi otsingukonsooli konto ning see otsingukonsooli konto peab olema lingitud Google Adsi kontoga. Otsingukonsool on Google'i tasuta tööriist, kust saate andmeid ja nõuandeid, millest on abi otsinguliikluse mõistmisel ning tõhustamisel. Vaadake otsingukonsooli ja Google Adsi linkimise kohta lisateavet.

Tasuliste ja orgaaniliste otsingutulemuste aruande kasutamine

Pärast Google Adsi ja otsingukonsooli kontode linkimist saate vaadata orgaanilisi otsingutulemusi ja tekstreklaamide toimivusstatistikat Google Adsi otsingukampaaniates. Pange tähele, et tasuliste ja orgaaniliste tulemuste aruandes võetakse arvesse ainult tekstreklaamide toimivust. See ei kajasta Shopping-reklaamide ega allalaadimiseks klikitavate reklaamide statistikat.

Allpool esitame selle aruande kolm lihtsat ja tõhusat kasutusjuhtu.

Täiendavate märksõnade avastamine

Tuvastage aruande abil potentsiaalseid märksõnu, mille saate lisada oma Google Adsi kontodele. Otsige selleks päringuid, kus teid kuvatakse ainult orgaanilises otsingus ilma seotud tekstreklaamideta.

 • Tuvastada saab väheste tasuliste näitamistega päringud, lisades filtri „reklaami näitamised = 0” või „reklaami näitamised < X” (kui teil on mitu kontot, imporditakse kõik orgaanilise otsingu andmed kõikidele kontodele).

 • Kui laadite tasuliste ja orgaaniliste tulemuste aruande alla haldurikontol (sama keele ning geoseadetega Google Adsi kontode jaoks), saate otsida orgaaniliste päringute duplikaate ja kindlaks teha need päringud, millel ei ole ühelgi kontol tekstreklaamide tasulisi näitamisi.
 • Saate ka määrata lisafiltri, et tuvastada päringud, mis sisaldavad kindlat teksti, nt brändi nime, või teie kõige olulisemaid tooteid ja teenuseid.

Suure väärtusega päringute osakaalu optimeerimine

Aruande abil saate parandada oma kohalolu tasuliste tekstreklaamide tulemustes ja jälgida orgaaniliste tulemustega seoses suure väärtusega päringuid.

 • Määrake oma ettevõtte jaoks kindlaks olulised päringud, millel on vähe orgaanilist liiklust, ja sihtige neid päringuid, et tasulist otsingut tugevdada.
 • Tekstreklaami kohandades ja laiendeid kasutades saate kuvada kasulikumat, silmapaistvamat ja eristuvamat sõnumit kui orgaanilistes kirjetes.

Tulemuste terviklik mõõtmine

Kui katsetate veebisaidi täiustusi või pakkumiste, eelarvete või märksõnade muudatusi, saate lihtsamalt jälgida selle mõju tekstreklaamidele, orgaanilistele tulemustele ja kombineeritud liiklusele. Vaadake, kuidas märksõna pakkumiste muutmine suurendab või vähendab nendega seotud päringute üldisi kombineeritud klikke ja kuidas selle abil kõige olulisemate päringute üldist liiklust tulusalt suurendada.

Pidage meeles järgmist.

 • Investeering tasulises otsingus ei mõjuta teie orgaanilise otsingu asetust. Google teeb otsingute ja reklaamide vahel rangelt vahet.
 • Teie Google Adsi kampaaniate reklaamide sihtimisseaded ei piira orgaaniliste otsingute tulemusi. Teiste sõnadega, keeled ja asukohad, mida sihite oma Google Adsi kontol, piiravad teie reklaamide näitamist, kuid ei piira teie orgaanilise otsingu kirjete esitamist. See tähendab, et orgaanilisi näitamisi võib tasulistest rohkem olla, isegi kui kampaaniates on näitamiste osakaal 100%. Näiteks kui ühe märksõna reklaamikampaania sihib ainult USA-d, sisalduvad tasuliste ja orgaaniliste otsingute tulemuste aruandes ka selle märksõna orgaaniliste näitamiste andmed Kanada kohta, kuigi te seal reklaame ei esita.
 • Orgaaniliste otsingute andmed esitatakse aruannetes alates sellest ajast, kui hakkasite neid veebihalduritööriistast importima. Teile ei näidata orgaaniliste otsingute ajaloolisi andmeid lingi loomisele eelnenud aja kohta.
 • Orgaaniliste otsingute kohta kuvatavate andmete aluseks on kõik kontoga lingitud domeenid. Pidage meeles, et orgaaniliste otsingute liiklust ei saa filtreerida lingitud domeenide alamhulga kaupa.

 

Näide

Karenil on veebisait, kus ta müüb kõikjal maailmas paiknevate sihtkohtade reisijuhte. Tasuliste ja orgaaniliste tulemuste aruannet vaadates näeb ta, et tema sait kuvatakse aeg-ajalt orgaaniliste otsingute tulemustes otsingupäringu „Puhkus Hawaiil” korral. Samuti näeb ta, et orgaaniliste klikkide määr päringu kohta on suhteliselt kõrge, mis tähendab seda, et paljud inimesed, kes kasutavad otsinguks märksõna „Puhkus Hawaiil” ning vaatavad Kareni saidikirjeid, jõuavad klikkides ka tema saidile. Kareni jaoks on see suurepärane võimalus ligi meelitada veel rohkem inimesi, kes on tema saidist huvitatud. Ta otsustab lisada selliseid märksõnu nagu „Puhkus Hawaiil” vastavatesse Google Adsi kampaaniatesse.

Tasuliste ja orgaaniliste tulemuste aruande mõistmine

Tasuliste ja orgaaniliste tulemuste aruande mõistmine

Tasuliste ja orgaaniliste tulemuste aruanne on Google Adsis eelseadistatud. Aruande avamiseks klikkige konto ülemises paremas nurgas aruandluse ikoonil ja valige seejärel Eelmääratud aruanded > Põhiline. Aruannet värskendatakse üks kord päevas.

Siin on tasuliste ja orgaaniliste otsingute tulemuste aruande veerud ja iga mõõdiku määratlus.

Reklaamid  
Reklaamiklikid Näitab, mitu korda teie reklaamil klikiti, kui see mõne konkreetse päringu korral kuvati.
Reklaami näitamised Näitab, mitu korda on teie reklaam otsingutulemuste lehel ilmunud.
Reklaami CTR Näitab, kui sageli teie reklaami nägevad inimesed sellel klikivad. CTR-i abil saab hinnata märksõnade ja reklaamide toimivust.
Reklaami keskm. CPC See on keskmine summa, mille maksate iga kord, kui keegi teie reklaamil klikib. Keskmise CPC määramiseks liidetakse kõigepealt kõigi klikkide maksumus kokku ja seejärel jagatakse tulemus klikkide arvuga.
Orgaaniline  
Orgaanilised klikid Näitab mitu korda mõne konkreetse päringu korral orgaanilise otsingu tulemustes teie veebisaidi kirjel klikiti.
Orgaanilised päringud Veebiotsing. See veerg kajastab nende kindla ajavahemiku jooksul tehtud otsingute koguarvu, mis tagastasid teie saidilehtede kirjeid.
Orgaanilisi klikke päringu kohta Näitab klikkide arvu, mis saadakse teie orgaanilise otsingu kirjetel tehtud klikkide arvu jagamisel teie saidi lehti tagastanud otsingute koguarvuga.
Orgaanilisi kirjeid päringu kohta Kirjeks nimetatakse seda, kui teie saidi leht tagastatakse otsingu tulemusena. Selles veerus olev arv näitab, mitu korda keskmiselt teie saidi leht ühes päringus kirjena kuvati.
Reklaamide ja orgaaniliste otsingute tulemused koos  
Reklaamid ja orgaanilised klikid Selles veerus kuvatav arv näitab, mitu korda on kasutaja klikkinud kas:
 • ühel teie tekstreklaamidest
 • ühel teie orgaanilise otsingu kirjetest
Reklaamid ja orgaanilised päringud Päring on veebiotsing. See veerg kajastab nende otsingute koguarvu, mis tagastasid orgaaniliste otsingute tulemuste seas teie veebisaidi lehe või käivitasid mõne teie reklaami.
Reklaamid ja orgaanilised klikid päringu kohta Selles veerus kuvatakse arv, mis saadakse teie tekstreklaamidel või orgaanilise otsingu kirjetel tehtud klikkide arvu jagamisel nende päringute koguarvuga, mis
 • tagastasid teie saidi lehe
 • käivitasid ühe teie tekstreklaamidest

Kuigi neid ei kuvata vaikimisi, saate oma aruandesse lisada veerud Märksõna, Reklaamirühm või Kampaania, klikkides valikutel Veerud > Muuda veerge > Reklaami statistika ja valides lisatava veeru tüübi.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse