Всичко за измерването на платените и органичните резултати от търсенето

Знаете, че можете да използвате инструментите за изготвяне на отчети в Google Ads, за да виждате колко често се показват рекламите Ви на потенциалните клиенти и кои ключови думи задействат тези импресии. С предварително зададения отчет „Платени и органични“, който можете да видите в профила си в Google Ads, можете да следите колко често страници от уебсайта Ви се показват в безплатните, органични резултати от търсенето с Google, както и кои думи за търсене задействат показването на тези резултати в страницата с резултатите от търсенето.

Тази информация Ви помага за следното: Да разберете по-добре как платените текстови реклами и резултатите от органичното търсене действат заедно, за да Ви помагат да достигате до хората, търсещи онлайн; да използвате органичните резултати, за да идентифицирате нови, потенциално ценни ключови думи; да придобиете цялостна представа за ефективността на онлайн присъствието си от гледна точка на стимулирането на показвания и кликвания.

В тази статия ще обясним каква конкретна статистика можете да получите от отчета „Платени и органични“ и защо тя е важна.

Свързване със Search Console за активиране на отчета „Платени и органични“

За да използвате отчета „Платени и органични“, трябва да имате профил в Search Console за уебсайта си и да го свържете с профила си в Google Ads. Search Console е безплатен инструмент на Google, който Ви предлага данни и съвети, с чиято помощ да разбирате и подобрявате трафика си от търсене. Научете повече за това, как да свържете профилите си в Search Console и Google Ads.

Как се използва отчетът „Платени и органични“

Когато свържете профилите си в Search Console и Google Ads, ще можете да виждате резултатите си от органичното търсене точно до статистическите данни за ефективността на текстовите реклами в кампаниите си в Google Ads в мрежата за търсене. Обърнете внимание, че отчетът „Платени и органични“ отчита ефективността само на текстовите реклами. Не се вземат предвид статистически данни от реклами за Пазаруване или за изтегляне чрез кликване.

Следват три лесни и много полезни начина за използване на отчета.

Откриване на допълнителни ключови думи

Използвайте отчета, за да откривате потенциални ключови думи, които да добавяте в профилите си в Google Ads, като потърсите заявки, за които се показвате само в резултатите от органичното търсене без свързани текстови реклами.

 • Можете да идентифицирате заявки с малък брой платени импресии, като добавите филтър за „Рекламни импр. = 0“ или „Рекламни импр. < X“. Ако имате няколко профила, във всеки от тях ще се импортират всички данни от органичното търсене.

 • Изтеглянето на отчета „Платени и органични“ в профил на мениджър (за профили в Google Ads с еднакви настройки за език и географско местоположение) ще Ви даде възможност да намерите дублиращи се органични заявки и да идентифицирате заявки, за които няма платени импресии от текстови реклами в нито един профил.
 • Освен това можете да добавите допълнителен филтър, за да идентифицирате заявки, съдържащи конкретен текст, като например името на марката Ви или най-важните Ви продукти и услуги.

Оптимизиране на присъствието за заявки с висока стойност

Използвайте отчета, за да подобрите присъствието си в платените резултати от текстови реклами и да наблюдавате заявките с висока стойност за Вас в органичните резултати.

 • Идентифицирайте подходящи за бизнеса си заявки, които имат малък обем органичен трафик, и насочвайте по тях, за да засилите присъствието си в платеното търсене.
 • Обмислете показването на по-полезно, забелязващо се и отличаващо се послание от органичната си малка обява, като пригодите рекламния си текст и използвате разширения.

Цялостно измерване на промените

При тестването на подобрения в уебсайта или промени в офертите, бюджетите или ключовите думи можете по-лесно да видите въздействието в рамките на текстовите реклами, органичните резултати и комбинирания трафик. Вижте как промяната на офертите Ви на ниво ключова дума увеличава или намалява общия брой комбинирани кликвания за сродните заявки и как тези оферти работят в посока рентабилно увеличаване на цялостния си трафик за най-важните Ви заявки.

Следват няколко неща, които да имате предвид:

 • Инвестициите в платеното търсене не влияят върху класирането Ви в органичното търсене. Google поддържа строго разделение между дейността си за търсене и тази за рекламиране.
 • Органичните резултати не са ограничени от настройките за насочване на рекламите в кампаниите Ви в Google Ads. С други думи, рекламите Ви са ограничени от езиците и местоположенията, по които насочвате в профила си в Google Ads, а резултатите за сайта Ви в органичното търсене не са. Това означава, че е възможно да имате повече органични импресии, отколкото платени, дори ако кампаниите Ви са с дял на импресиите от 100%. Ако например рекламната Ви кампания за дадена ключова дума е насочена само към САЩ, органична импресия в Канада ще се покаже в отчета Ви „Платени и органични“ за тази ключова дума, макар да не рекламирате в тази държава.
 • Органичните данни се отчитат назад само до датата, когато сте започнали да ги импортирате от инструменти за уеб администратори, така че няма да виждате минали такива данни от времето преди установяването на тази връзка.
 • Органичните данни, които виждате, се основават на всички домейни, които сте свързали с профила си. Имайте предвид, че органичният трафик не може да се филтрира само до подмножество от свързани профили.

 

Пример

Катя има уебсайт, който продава пътеводители за дестинации по цял свят. Когато разглежда отчета „Платени и органични“, тя вижда, че от време на време сайтът ѝ се показва в органичните резултати от търсенето за заявката „почивки в Египет“. Също така вижда, че съотношението между органичните кликвания и заявки е сравнително високо. Това значи, че много хора, търсещи „почивки в Египет“, които виждат резултатите за сайта на Катя, кликват, за да стигнат до него. За Катя това е отлична възможност да привлече към сайта си още повече хора, интересуващи се от бизнеса ѝ, и тя решава да добави в подходящите си кампании в Google Ads ключови думи като „почивки в Египет“.

Тълкуване на отчета „Платени и органични“

Тълкуване на отчета „Платени и органични“

Отчетът „Платени и органични“ е предварително зададен отчет в Google Ads. За да навигирате до него, кликнете върху иконата за отчитане в горния десен ъгъл на профила си, след това – върху Предварително зададени отчети и после – върху Основни. Той се актуализира веднъж дневно.

Графите, които ще намерите в отчета „Платени и органични“, и определенията за всеки показател са следните:

Реклами  
Кликвания върху рекламите Колко пъти е кликнато върху текстовата Ви реклама, когато се е показала за определена заявка.
Рекламни импресии Колко пъти се е показала текстовата Ви реклама в страница с резултати от търсенето.
CTR на рекламата Колко често хората, които виждат текстовата Ви реклама, в крайна сметка кликват върху нея. CTR може да се използва, за да прецените ефективността на ключовите думи и рекламите си.
Ср. CPC на рекламата Това е средната сума, която плащате всеки път, когато някой кликне върху текстовата Ви реклама. Средната CPC се определя посредством сумирането на цените на всички кликвания и разделянето на получената сума на броя на кликванията.
Органични  
Органични кликвания Колко пъти е кликнато върху малката обява за сайта Ви в неплатените резултати за конкретна заявка.
Органични заявки Търсене в мрежата. Тази графа показва общия брой търсения, които са извели страници от сайта Ви за дадения период.
Органични кликвания/заявка Броят кликвания върху малките Ви обяви в органичното търсене, разделен на общия брой търсения, извели страници от сайта Ви.
Органични малки обяви/заявка „Малка обява“ означава, че страница от сайта Ви е изведена като резултат от търсенето. Тази графа показва средно колко пъти за заявка е изведена страница от сайта Ви.
Комбинирани реклами и органично търсене  
Реклами и органични кликвания Тази графа показва колко пъти някой е кликнал върху едно от следните:
 • една от текстовите Ви реклами;
 • един от резултатите за Вас в органичното търсене.
Реклами и органични заявки Заявката е търсене в мрежата. Тази графа показва общия брой търсения, които са извели страници от сайта Ви в органичните резултати от търсенето или са задействали показването на някоя от текстовите Ви реклами.
Реклами и органични кликвания/заявка Броят кликвания, получени от Вашите текстови реклами или резултати в органичното търсене, разделени на общия брой заявки, за които е изпълнено едно от следните:
 • извели са страница от сайта Ви;
 • задействали са една от текстовите Ви реклами.

Въпреки че не се показват по подразбиране, можете да добавите към отчета графи „Ключова дума“, „Рекламна група“ или „Кампания“, като кликнете върху Графи > Промяна на графи > Стат. данни за рекламите и изберете типа графа, който искате да добавите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си