เกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี

หากคุณมีบัญชี Google Ads หลายบัญชี คุณสามารถติดตาม Conversion ในบัญชีเหล่านั้นได้หลายร้อยบัญชีหากต้องการ โดยใช้ข้อมูลโค้ด Conversion เดียว (หรือที่เรียกว่า "แท็ก") คุณทำได้โดยใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี

ในการใช้คุณลักษณะนี้ คุณจะต้องมีบัญชีผู้จัดการ Google Ads (MCC) หรือสร้างบัญชีดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณสามารถใช้ได้ทั่วทั้งบัญชีต่างๆ

ข้อดี

เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีมีประโยชน์ต่อบุคคลหรือธุรกิจที่จัดการบัญชี Google Ads หลายบัญชี ตัวอย่างประโยชน์มีดังนี้
 • ข้อมูลโค้ดและรายงานที่มีจำนวนน้อยลง สร้างแท็กเครื่องมือวัด Conversion เดียวแล้วใช้ทั่วหลายบัญชี
 • รายงานที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานการระบุแหล่งที่มาข้ามบัญชีจะรวมข้อมูลจากบัญชีทั้งหมดที่ใช้คุณลักษณะนี้ คุณยังสามารถดูวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับคีย์เวิร์ดในบัญชีทั้งหมดก่อนที่จะเกิด Conversion ได้ด้วย หากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี ให้ใช้รายงานการระบุแหล่งที่มาในบัญชีดูแลจัดการ (MCC)
 • การนับผิดพลาดน้อยลง การวางแท็กลงบนไซต์น้อยลงเป็นการลดโอกาสที่จะนับ Conversion เดียวกันซ้ำมากกว่า 1 ครั้งโดยไม่ตั้งใจ
 • เพิ่มความเร็วไซต์ของคุณ แท็กที่น้อยลงจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมี HTML น้อยลงไปด้วย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าโหลดได้เร็วขึ้น

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของโรงแรม คุณใช้บัญชี Google Ads หลายบัญชีในการส่งการเข้าชมมายังหน้าจองห้องพักบนไซต์ และบัญชี Google Ads แต่ละบัญชีต่างก็มีแท็กเครื่องมือวัด Conversion เป็นของตัวเอง

ดังนั้นคุณจึงลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีเพื่อติดตามการจองโรงแรม แล้วเพิ่มแท็กลงในหน้าจองห้องพัก แท็กเดียวกันนี้จะวัด Conversion สำหรับบัญชี Google Ads ทั้งหมดที่บัญชีผู้จัดการของคุณจัดการอยู่ และจะใช้ Conversion ข้ามบัญชีนี้

วิธีการทำงาน

การตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีในบัญชีผู้จัดการ โดยทำเช่นเดียวกับที่คุณสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ประเภทอื่นๆ
เพิ่มแท็กเครื่องมือวัด Conversion ลงในหน้า Conversion ของเว็บไซต์ ถ้าจำเป็น (ในตอนนี้คุณควรเก็บแท็กเดิมไว้บนไซต์ก่อนเพื่อป้องกัน Conversion สูญหาย)
เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี
หลังจากพ้นกรอบเวลา Conversion ที่คุณเลือกแล้ว ให้ลบแท็กเครื่องมือวัด Conversion เดิมออกจากไซต์ของคุณ

หากบัญชีที่จัดการมี Conversion อยู่แล้ว คุณสามารถเลิกใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะบัญชีเหล่านั้น และเปลี่ยนมาใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีแทน Conversion ทั้งสองแบบมีข้อแตกต่างกันดังนี้

การกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชี การกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะบัญชี
จัดการในบัญชีผู้จัดการ (MCC) สร้างและจัดการในบัญชีแต่ละบัญชี (ไม่ใช่ MCC)
วัดข้ามบัญชีหลายบัญชี วัดในบัญชีเดียวเท่านั้น
สามารถใช้กับบัญชีที่มีอยู่ภายในบัญชีผู้จัดการ และบัญชีใหม่ที่สร้างขึ้น ใช้กับบัญชีที่สร้าง Conversion ดังกล่าวเท่านั้น

ผลกระทบต่อบัญชีของคุณ

บัญชี Google Ads ใช้ Conversion เฉพาะบัญชีหรือ Conversion ข้ามบัญชีก็ได้ แต่คุณต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังนั้นหากคุณจัดการบัญชีลูกค้าการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในบัญชีดูแลจัดการ บัญชีที่จัดการจะใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion ไม่ได้อีกต่อไป (แต่สถิติเกี่ยวกับ Conversions ที่มีอยู่แล้วจะไม่หายไป และคุณใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะบัญชีได้อีกครั้งหากปิดใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีในภายหลัง)

การจัดโครงสร้างบัญชีของคุณ

หากคุณใช้บัญชีผู้จัดการมากกว่า 1 บัญชี คุณจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเป็นพิเศษว่าคุณต้องการใช้บัญชีผู้จัดการใดในการจัดการ Conversion สำหรับธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้เป็นโครงสร้างที่สามารถใช้ได้ที่คุณควรพิจารณา

 • หากคุณใช้เอเจนซีแยกกันสำหรับการโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาและบนเครือข่ายดิสเพลย์: คุณควรตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีในบัญชีผู้จัดการที่ครอบคลุมบัญชีทั้งหมดซึ่งแต่ละเอเจนซีสามารถใช้ได้
 • หากคุณมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มซึ่งนำไปสู่ Conversion เดียวกัน: คุณควรตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ในบัญชีผู้จัดการที่จัดการบัญชีสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม
 • หากคุณมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มซึ่งนำไปสู่ Conversion ที่แตกต่างกัน: คุณควรตัดสินใจเลือกว่าจะตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มแยกกัน หรือตั้งค่าบัญชีผู้จัดการหลักบัญชีเดียวสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 

โปรดทราบ

 • บัญชีที่จัดการจะสามารถดูการกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชี แต่ทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เฉพาะบัญชีดูแลจัดการเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อการกระทำที่ถือเป็น Conversion ประเภทเหล่านี้
 • CPA เป้าหมายจะใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะแคมเปญ ไม่ว่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion ดังกล่าวจะเป็น Conversion ข้ามบัญชีหรือเฉพาะบัญชีก็ตาม
 • ถ้าคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี คุณจะต้องนำเข้าเป้าหมายและธุรกรรม Google Analytics มายังบัญชีดูแลจัดการที่สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีเหล่านั้น ในตอนนี้ เป้าหมายหรือธุรกรรมที่คุณนำเข้าอยู่แล้วจะยังคงนับ Conversion ต่อไป แต่ในอนาคต เป้าหมายและธุรกรรมในบัญชีที่จัดการจะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป
 • ข้อมูลเดิมที่มีอยู่สำหรับ Conversion เฉพาะบัญชีจะยังคงอยู่ใน Google Ads หลังจากเปิดใช้ Conversion ข้ามบัญชี
 • หากต้องการแชร์การกระทำที่ถือเป็น Conversion ร่วมกันในบัญชีที่จัดการต่างๆ ให้ตั้งค่าการแชร์จากภายในบัญชีดูแลจัดการ คุณจะแชร์การกระทำที่ถือเป็น Conversion ระหว่างบัญชีที่จัดการไม่ได้
 • แท็ก Google Ads ที่ใช้บัญชี MCC จะมีความสำคัญมากกว่าแท็กระดับบัญชี โปรดทราบว่า Google Analytics ไม่ได้นำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว