เกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี

หากมีบัญชี Google Ads หลายบัญชี คุณจะติดตาม Conversion ในบัญชีเหล่านั้นได้หลายร้อยบัญชีหากต้องการ โดยใช้ข้อมูลโค้ด Conversion เดียว (หรือที่เรียกว่า "แท็ก") ซึ่งทำได้โดยใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี

หากต้องการใช้ฟีเจอร์นี้ คุณจะต้องมีหรือสร้างบัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) เพื่อสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่จะใช้ในบัญชีต่างๆ ได้

ข้อดี

เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีมีประโยชน์ต่อบุคคลหรือธุรกิจที่จัดการบัญชี Google Ads หลายบัญชี ตัวอย่างประโยชน์มีดังนี้
 • ข้อมูลโค้ดและรายงานที่มีจำนวนน้อยลง สร้างแท็กเครื่องมือวัด Conversion เดียวแล้วใช้ในหลายๆ บัญชี
 • รายงานที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานการระบุแหล่งที่มาข้ามบัญชีจะรวมข้อมูลจากบัญชีทั้งหมดที่ใช้คุณลักษณะนี้ คุณยังดูวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับคีย์เวิร์ดในบัญชีทั้งหมดก่อนที่จะเกิด Conversion ได้ด้วย หากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี ให้ใช้รายงานการระบุแหล่งที่มาในบัญชีดูแลจัดการ (MCC)
 • การนับผิดพลาดน้อยลง การวางแท็กลงบนไซต์น้อยลงเป็นการลดโอกาสที่จะนับ Conversion เดียวกันซ้ำมากกว่า 1 ครั้งโดยไม่ตั้งใจ
 • เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ แท็กที่น้อยลงจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมี HTML น้อยลงไปด้วย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าโหลดได้เร็วขึ้น

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของโรงแรม คุณใช้บัญชี Google Ads หลายบัญชีในการส่งการเข้าชมมายังหน้าจองห้องพักบนไซต์ และบัญชี Google Ads แต่ละบัญชีต่างก็มีแท็กเครื่องมือวัด Conversion เป็นของตัวเอง

ดังนั้นคุณจึงลงชื่อเข้าใช้บัญชีดูแลจัดการ สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีเพื่อติดตามการจองโรงแรม แล้วเพิ่มแท็กลงในหน้าจองห้องพัก แท็กเดียวกันนี้จะวัด Conversion สำหรับบัญชี Google Ads ทั้งหมดที่บัญชีผู้จัดการของคุณจัดการอยู่ และจะใช้ Conversion ข้ามบัญชีนี้

วิธีการทำงาน

การตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีประกอบด้วย 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีในบัญชีดูแลจัดการ โดยทำเช่นเดียวกับที่คุณสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ประเภทอื่นๆ
เพิ่มแท็กเครื่องมือวัด Conversion ใหม่ลงในหน้า Conversion ของเว็บไซต์ ถ้าจำเป็น (ในตอนนี้คุณควรเก็บแท็กเดิมไว้บนไซต์ก่อนเพื่อป้องกัน Conversion สูญหาย)
เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี
หลังจากพ้นกรอบเวลา Conversion ที่คุณเลือกแล้ว ให้นำแท็กเครื่องมือวัด Conversion เดิมออกจากเว็บไซต์

หากบัญชีลูกค้ามี Conversion อยู่แล้ว คุณจะหยุดใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะบัญชีเหล่านั้น และเปลี่ยนมาใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีแทนได้ Conversion ทั้ง 2 แบบมีข้อแตกต่างกันดังนี้

การกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชี การกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะบัญชี
ลูกค้าในบัญชีดูแลจัดการ (MCC) สร้างและจัดการในบัญชีแต่ละบัญชี (ไม่ใช่ผู้จัดการ)
วัดข้ามบัญชีหลายบัญชี วัดในบัญชีเดียวเท่านั้น
สามารถใช้กับบัญชีที่มีอยู่ภายในบัญชีผู้จัดการ และบัญชีใหม่ที่สร้างขึ้น ใช้กับบัญชีที่สร้าง Conversion ดังกล่าวเท่านั้น

ผลกระทบต่อบัญชีของคุณ

บัญชี Google Ads ใช้ Conversion เฉพาะบัญชีหรือ Conversion ข้ามบัญชีก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังนั้นหากคุณจัดการการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของบัญชีลูกค้าในบัญชีดูแลจัดการ บัญชีลูกค้าดังกล่าวจะใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion ของตัวเองไม่ได้อีก (แต่สถิติเกี่ยวกับ Conversions ที่มีอยู่แล้วจะไม่หายไป และคุณใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะบัญชีได้อีกครั้งหากปิดใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีในภายหลัง)

การจัดโครงสร้างบัญชี

หากคุณใช้บัญชีผู้จัดการมากกว่า 1 บัญชี คุณจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเป็นพิเศษว่าคุณต้องการใช้บัญชีผู้จัดการใดในการจัดการ Conversion สำหรับธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้เป็นโครงสร้างที่สามารถใช้ได้ที่คุณควรพิจารณา

 • หากคุณใช้เอเจนซีแยกกันสำหรับการโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาและบนเครือข่ายดิสเพลย์: คุณควรตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีในบัญชีผู้จัดการที่ครอบคลุมบัญชีทั้งหมดซึ่งแต่ละเอเจนซีสามารถใช้ได้
 • หากคุณมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มซึ่งนำไปสู่ Conversion เดียวกัน: คุณควรตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ในบัญชีผู้จัดการที่จัดการบัญชีสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม
 • หากคุณมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มซึ่งนำไปสู่ Conversion ที่แตกต่างกัน: คุณควรตัดสินใจเลือกว่าจะตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่มแยกกัน หรือตั้งค่าบัญชีผู้จัดการหลักบัญชีเดียวสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 

โปรดทราบ

 • บัญชีลูกค้าจะดูการกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีได้ แต่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มีเพียงบัญชีดูแลจัดการเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงการกระทำที่ถือเป็น Conversion ประเภทเหล่านี้ได้
 • CPA เป้าหมายจะใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion เฉพาะแคมเปญ ไม่ว่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion ดังกล่าวจะเป็น Conversion ข้ามบัญชีหรือเฉพาะบัญชีก็ตาม
 • หากใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชี คุณจะต้องนำเข้าเป้าหมายและธุรกรรม Google Analytics มายังบัญชีดูแลจัดการที่สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ข้ามบัญชีเหล่านั้น ในตอนนี้ เป้าหมายหรือธุรกรรมที่คุณนำเข้าอยู่แล้วจะยังคงนับ Conversion ต่อไป แต่ในอนาคต เป้าหมายและธุรกรรมในบัญชีที่ลูกค้าจะไม่ได้รับการรองรับอีกต่อไป
 • ข้อมูลที่มีอยู่สำหรับ Conversion เฉพาะบัญชีจะยังคงอยู่ใน Google Ads เสมอหลังจากเปิดใช้ Conversion ข้ามบัญชี
 • หากต้องการแชร์การกระทำที่ถือเป็น Conversion ในบัญชีลูกค้า ให้ตั้งค่าการแชร์จากภายในบัญชีดูแลจัดการ คุณจะแชร์การกระทำที่ถือเป็น Conversion ระหว่างบัญชีลูกค้าไม่ได้
 • แท็ก Google Ads ที่ใช้สำหรับบัญชี MCC จะมีความสำคัญเหนือแท็กระดับบัญชี โปรดทราบว่า Google Analytics ไม่ได้นำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว