Sledovanie konverzií naprieč účtami

Ak máte viacero účtov Google Ads, môžete sledovať konverzie vo všetkých týchto účtoch (a ak chcete, môžu to byť aj stovky účtov) pomocou jedného útržku konverzného kódu (ktorý sa označuje aj ako „značka“). Umožňuje to sledovanie konverzií naprieč účtami.

Ak chcete používať túto funkciu, je potrebné mať v prevádzke, prípadne si vytvoriť účet správcu Google Ads (MKC) na vytváranie konverzných akcií, ktoré môžete použiť vo všetkých svojich účtoch.

Výhody

Sledovanie konverzií naprieč účtami je užitočné pre osoby a firmy, ktoré spravujú viacero účtov Google Ads. Tu sú niektoré výhody:
 • Menej útržkov kódu a prehľadov. Vytvoríte jednu značku sledovania konverzií a používate ju vo viacerých účtoch.
 • Jednoduchšie a výkonnejšie prehľady. Prehľady pripisovania naprieč účtami konsolidujú údaje naprieč všetkými účtami, ktoré používajú túto funkciu. Umožňujú vám tiež zistiť, ako ľudia ešte pred vykonaním konverzie interagujú s kľúčovými slovami vo všetkých vašich účtoch. Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami, pozrite si prehľady atribúcie v účte správcu (MKC).
 • Obmedzenie výskytov chybného započítania. Umiestnením menšieho počtu značiek na webové stránky sa znižuje pravdepodobnosť nechceného viacnásobného započítania tej istej konverzie.
 • Zrýchlenie webu. Menej značiek znamená menej kódu HTML na webových stránkach. A to skracuje časy načítania pre vašich zákazníkov.

Príklad

Povedzme, že vlastníte hotelovú spoločnosť. Používate viacero účtov Google Ads na smerovanie návštevnosti na stránku rezervácie v rámci svojich webových stránok, pričom každý účet Google Ads má vlastnú značku sledovania konverzií.

Prihlásite sa teda do účtu správcu, vytvoríte konverznú akciu naprieč účtami na sledovanie hotelových rezervácií a na stránku rezervácie pridáte značku. Jedna značka tak bude sledovať konverzie týkajúce sa všetkých účtov Google Ads, ktoré spravuje váš účet správcu a ktoré používajú danú konverziu naprieč účtami.

Ako to funguje

Nastavenie sledovania konverzií naprieč účtami pozostáva zo štyroch krokov.

V účte správcu vytvorte akciu konverzie naprieč účtami rovnakým spôsobom ako pri vytváraní akýchkoľvek iných druhov konverzných akcií.
V prípade potreby pridajte novú značku sledovania konverzií na stránky konverzií svojich webových stránok. (Starú značku bude nateraz užitočné ponechať na webových stránkach, aby ste sa vyhli strate konverzií.)
Zvoľte účty, pre ktoré chcete používať sledovanie konverzií naprieč účtami.
Po zvolení dĺžky sledovania konverzie odstráňte z webu starú značku sledovania konverzií.

Ak už vaše klientske účty obsahujú konverzie, môžete prestať používať tieto akcie konverzií spravovaných v individuálnych účtoch a používať namiesto nich akcie konverzií naprieč účtami. Ďalej uvádzame odlišnosti medzi týmito dvoma typmi konverzií:

akcie konverzií naprieč účtami akcie konverzií spravovaných v individuálnych účtoch.
Klient v účte správcu (MKC) Vytvorené a spravované klientom v individuálnom účte (nie v účte správcu)
Sledujú sa vo viacerých účtoch Sledujú sa iba v jednom účte
Môžu sa vzťahovať na existujúce účty v rámci účtu správcu aj na nové účty pri ich vytvorení Platia iba pre účet, v ktorom sú vytvorené

Vplyv na účty

V rámci účtu Google Ads môžete použiť konverzie konkrétnych účtov alebo konverzie naprieč účtami. Nemôžete používať oboje.

Ak vo svojom účte správcu spravujete konverzné akcie klientskeho účtu, v klientskom účte už viac nemôžu byť použité jeho vlastné konverzné akcie (o existujúce štatistiky konverzií však neprídete a ak neskôr deaktivujete konverzné akcie naprieč účtami, budete môcť opäť používať konverzné akcie konkrétnych účtov).

Usporiadanie účtov

Ak používate viacero účtov správcu, bude tiež užitočné dobre sa zamyslieť, ktorý účet správcu použijete na spravovanie konverzií pre firmu. Ďalej nájdete niekoľko možných spôsobov usporiadania, ktoré je dobré zvážiť:

 • Ak na inzerciu vo Vyhľadávaní a v Obsahovej sieti využívate osobitné agentúry: pravdepodobne budete chcieť nastaviť sledovanie konverzií naprieč účtami v účte správcu, ktorý by spravoval všetky vaše účty a ktorý môže používať každá agentúra.
 • Ak máte viacero radov produktov, ktoré vedú k tej istej konverzii: možno budete chcieť nastaviť sledovanie konverzií v účte správcu, ktorý spravuje účty všetkých radov produktov.
 • Ak máte viacero radov produktov, ktoré vedú k rôznym konverziám: bude potrebné rozhodnúť, či nastavíte sledovanie konverzií pre každý rad produktov zvlášť alebo nastavíte jeden hlavný účet správcu, ktorý bude spravovať všetky rady produktov.

 

Pripomenutie

 • Klientske účty budú môcť zobraziť akcie konverzií naprieč účtami, ale nebudú ich môcť meniť. Iba účty správcu môžu vykonávať zmeny v týchto typoch konverzných akcií.
 • Cieľová CZA bude používať konverzné akcie špecifické pre danú kampaň bez ohľadu na to, či ide o konverzné akcie naprieč účtami alebo konverzie spravované v individuálnom účte.
 • Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami, bude potrebné importovať všetky ciele a transakcie služby Google Analytics do účtu správcu, v ktorom boli vytvorené tieto konverzné akcie naprieč účtami. Zatiaľ budú už importované ciele alebo transakcie aj naďalej počítať konverzie, no v budúcnosti viac nebudú podporované ciele ani transakcie klientskeho účtu.
 • Existujúce údaje všetkých konverzií spravovaných v individuálnych účtoch budú v službe Google Ads dostupné aj po povolení konverzií naprieč účtami.
 • Ak chcete zdieľať konverzné akcie naprieč klientskymi účtami, nastavte zdieľanie vo svojom účte správcu. Konverzné akcie nie je možné zdieľať medzi spravovanými účtami.
 • Značky Google Ads používané v rámci účtov MKC budú mať prednosť pred značkami na úrovni účtu. V prípade služby Google Analytics to však neplatí.

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka