Měření konverzí napříč účty

Pokud máte několik účtů Google Ads, můžete měřit konverze ve všech z nich (klidně ve stovkách účtů) pomocí jednoho fragmentu konverzního kódu (který označujeme jako „značka“). Umožní vám to funkce měření konverzí napříč účty.

Abyste tuto funkci mohli využívat, budete na vytváření konverzních akcí použitelných napříč účty potřebovat účet správce Google Ads (MCC). Pokud tento účet nemáte, je třeba jej vytvořit.

Výhody

Měření konverzí napříč účty je výhodné pro uživatele a firmy spravující více účtů Google Ads. Některé z výhod:
 • Méně fragmentů kódu a přehledů: Na měření konverzí vytvoříte jednu značku, kterou můžete používat ve více účtech.
 • Jednodušší a výkonnější přehledy: Přehledy atribuce napříč účty obsahují konsolidované údaje pro všechny účty, které tuto funkci využívají. Kromě toho můžete napříč všemi účty měřit interakce uživatelů s klíčovými slovy před konverzí. Využíváte-li tento typ měření konverzí, měli byste v účtu správce používat přehledy atribuce.
 • Minimum chybných výpočtů: Méně značek na webu znamená nižší pravděpodobnost, že se tatáž konverze chybně započítá víckrát.
 • Zrychlení webu: Méně značek znamená také menší objem kódu HTML na webu. Díky tomu se stránky budou zákazníkům načítat rychleji.

Příklad

Řekněme, že vlastníte společnost provozující hotely. Na rezervační stránku svého webu přivádíte návštěvníky prostřednictvím několika účtů Google Ads, přičemž každý účet Google Ads má přidělenou vlastní značku pro měření konverzí.

Po přihlášení do svého účtu správce tedy vytvořte konverzní akci napříč účty, jejímž prostřednictvím chcete měřit rezervace svých hotelů, a tuto značku vložte na rezervační stránku. Tato stejná značka pak bude měřit konverze u všech účtů Google Ads, které jsou v účtu správce a tuto konverzi napříč účty využívají.

Princip

Proces nastavení měření konverzí napříč účty se skládá ze čtyř kroků.

Vytvořte v účtu správce konverzní akci napříč účty. Postup je stejný jako u jakéhokoli jiného druhu konverzní akce.
Na konverzní stránky webu vložte novou značku pro měření konverzí (pokud je potřeba). (Abyste nepřišli o žádné konverze, ponechte prozatím na webu i původní značku.)
Vyberte účty, ve kterých chcete měření konverzí napříč účty používat.
Po vybrané době sledování konverzí ze svého webu odstraňte starou značku pro měření konverzí.

Máte-li již v klientských účtech zaznamenány konverze, můžete tyto konverzní akce pro konkrétní účty přestat používat a namísto nich nastavit konverzní akce napříč účty. Rozdíly mezi těmito druhy konverzí:

Konverzní akce napříč účty Konverzní akce pro konkrétní účet
Jsou spravovány v účtu správce (MCC). Vytvářejí se a spravují v jednotlivých účtech (mimo účet správce).
Měří se ve více účtech. Měří se pouze v jednom účtu.
Lze je použít u stávajících účtů spravovaných pomocí účtu správce i nově založených účtů. Používají se pouze pro účet, ve kterém byly vytvořeny

Dopad na vaše účty

V jednom účtu Google Ads je možné používat buď konverze pro konkrétní účet, nebo konverze napříč účty. Obojí zároveň používat nelze.

Pokud tedy konverzní akce klientského účtu spravujete v účtu správce, nemůže již klientský účet používat své vlastní konverzní akce. (Stávající statistiky konverzí nicméně nebudou ztraceny. Jestliže v budoucnu konverzní akce napříč účty deaktivujete, můžete opět využívat konverzní akce pro konkrétní účet.)

Uspořádání účtů

Používáte-li více účtů správce, musíte být obezřetní při rozhodování, který účet budete ke správě konverzí své firmy používat. Zde dáváme ke zvážení několik možných způsobů uspořádání:

 • Pokud k inzerci ve Vyhledávací a Obsahové síti využíváte různé agentury: Měření konverzí napříč účty pravděpodobně budete chtít nastavit v účtu správce, který obsahuje všechny vaše účty a k němuž budou mít přístup všechny agentury.
 • Pokud máte více produktových řad vedoucích ke stejné konverzi: Měření konverzí můžete nastavit v účtu správce, který spravuje účty všech produktových řad.
 • Pokud máte více produktových řad vedoucích k různým konverzím: Můžete se rozhodnout, zda měření konverzí nenastavíte pro každou produktovou řadu zvlášť, nebo zda pro všechny produktové řady nenastavíte jeden hlavní účet správce.

 

Důležité upozornění

 • Klientské účty budou moci konverzní akce napříč účty zobrazovat, nebudou však mít možnost je měnit. Tyto typy konverzních akcí mohou měnit pouze účty správce.
 • Cílová CPA bude používat konverzní akce pro konkrétní kampaně bez ohledu na to, zda jde o konverzní akce napříč účty nebo pro konkrétní účty.
 • Používáte-li měření konverzí napříč účty, bude do účtu správce, který tyto konverzní akce vytvořil, potřeba importovat veškeré cíle a transakce služby Google Analytics. Všechny dříve importované cíle a transakce budou sice konverze prozatím započítávat, v budoucnu ale cíle a transakce v klientských účtech podporovat přestaneme.
 • Po aktivaci konverzí napříč účty budou ve službě Google Ads stále dostupné stávající údaje o všech konverzích pro konkrétní účty.
 • Chcete-li sdílet konverzní akce napříč klientskými účty, nastavte sdílení z účtu správce. Konverzní akce nelze sdílet mezi klientskými účty.
 • Značky Google Ads použité v účtech MCC budou mít přednost před značkami na úrovni účtu. Neplatí to však pro Google Analytics.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false