Customer ID: Kahulugan

Isang natatanging numero na nakatalaga sa bawat Google Ads account, kabilang ang mga Google Ads manager account.

Ginagamit ang iyong customer ID upang tukuyin ang iyong Google Ads account. Maaari mong gamitin ang numerong ito kapag nakikipag-ugnayan sa customer support ng Google Ads at upang i-link din ang iyong account sa iba pang mga produkto ng Google tulad ng Google Analytics o Google My Business.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu