Apie raktinių žodžių ir paieškos temų prioritetų nustatymą „Google Ads“ paskyroje

Skelbimai gali būti rodomi, kai vienas iš raktinių žodžių arba paieškos temų atitinka naudotojo paieškos terminą sistemoje „Google“ ar paieškos partnerių svetainėse. Sužinokite daugiau apie raktinių žodžių atitikties parinktis ir apie paieškos temas didžiausio našumo kampanijose (beta versija).

A chart that explains similar keyword prioritization in Google Ads.

Jei pagal tą patį domeną taikomi keli raktiniai žodžiai gali atitikti tą patį paieškos terminą, jie nesivaržo aukcione. Pavyzdžiui, toje pačioje skelbimų grupėje gali būti raktiniai žodžiai „šuolių su parašiutu kursai“ ir „šuolių su parašiutu rengimo kursai“, kurie abu gali atitikti paieškos terminą „rengimo kursai šuolininkams su parašiutu“. Tik vienas iš šių raktinių žodžių gali suaktyvinti skelbimą pagal paieškos terminą. Toliau pateiktoje lentelėje aiškinama, kuriems raktiniams žodžiams teikiama pirmenybė aukcione.

Pastaba: kai skelbimas dalyvauja aukcione, jis palyginamas su kitų reklamuotojų skelbimais, o mokestis už paspaudimą yra minimalus reikalavimas, kad būtų įveikti skelbimo reitingo slenksčiai ir iškart po jūsų esančio konkurento (jei toks yra) skelbimo reitingas.

Prioritetas Atitikties charakteristikos Paaiškinimas
1 Tikslios atitikties raktiniai žodžiai, kurie yra identiški paieškos terminui Paieškos terminui „parašiutizmo licencija“ identiškam* tiksliam raktiniam žodžiui [parašiutizmo licencija] paieškos kampanijoje teikiama pirmenybė prieš bet kokį kitą plačios ar frazės raktinį žodį arba didžiausio našumo kampaniją.
2 Frazės ir plačios atitikties raktiniai žodžiai arba paieškos temos, identiškos paieškos terminui Paieškos terminui „parašiutizmo licencija“ identiškai* Didžiausio našumo kampanijos paieškos temai „parašiutizmo licencija“ teikiama pirmenybė prieš frazės raktinį žodį „parašiutizmas“. Šiuo atveju frazės raktinis žodis nėra identiškas užklausai.
3 Atitikimas: AI (dirbtiniu intelektu) pagrįstas raktinių žodžių prioritetizavimas

Paieškos terminas „parašiutizmo sertifikatai netoliese“ gali atitikti raktinius žodžius keliose skelbimų grupėse (kai kurie jų gali būti aktualesni), pvz., „parašiutizmo licencija“, o kiti – mažiau aktualūs, pvz., „parašiutizmo kursai pradedantiesiems“.

Tokiu atveju atsižvelgiama tik į labiausiai susijusių skelbimų grupių raktinius žodžius. Sužinokite daugiau apie tai, kaip veikia DI raktinių žodžių prioritetų nustatymas.

4 Skelbimo reitingas Jei turite kelis paieškos raktinius žodžius arba didžiausio našumo kampanijos paieškos temas, kurioms, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus kriterijus, suteikiamas vienodas prioritetas, pirmenybė bus teikiama skelbimui ar išteklių grupei, generuojančiai skelbimą, kurio skelbimo reitingas aukščiausias.

* „Tokie pat“ apima pataisytos rašybos paieškos terminus, pvz., sklandymo licencija, bet neapima daugiskaitos formų ar sinonimų, pvz., parašiutizmo licencija.

Kaip DI naudojamas siekiant teikti pirmenybę labiausiai atitinkantiems raktiniams žodžiams

Jei raktiniai žodžiai nėra identiški paieškos terminui, taikant DI pagrįstą raktinių žodžių prioritetų nustatymą užtikrinama, kad tik labiausiai atitinkančių skelbimų grupių raktiniai žodžiai atitiktų paieškos terminą. Atitikimas nustatomas pagal paieškos termino, visų skelbimų grupės raktinių žodžių ir skelbimų grupės nukreipimo puslapių reikšmę. Atminkite, kad DI pagrįstas raktinių žodžių prioritetizavimas veikia pagal raktiniais žodžiais pagrįstas paieškos kampanijas.

Pavyzdys

Jei naudotojas ieško pagal užklausą „parašiutizmo sertifikatai netoliese“, apsvarstykite toliau nurodytas skelbimų grupes, kuriose yra plačios atitikties raktinių žodžių.

Skelbimų grupė „Parašiutizmo licencija“
  • Raktiniai žodžiai: parašiutizmo licencija, kiek kainuoja parašiutizmo licencija
  • Nukreipimo puslapis: konkretus licencijavimo proceso puslapis
Skelbimų grupė „Išplėstiniai parašiuto kursai“
  • Raktiniai žodžiai: netoliese esantys parašiutizmo kursai, išplėstinės šuolių su slidėmis pamokos
  • Nukreipimo puslapis: konkretus išplėstinių kursų puslapis

Ir išplėstiniai kursai, ir licencijos turi susijusį tikslą, todėl paieška pagal užklausą „parašiutizmas netoliese“ gali atitikti abi skelbimų grupes pagal plačią atitiktį. Sužinokite daugiau apie raktinių žodžių atitikties parinktis.

Tačiau, atsižvelgiant į DI pagrįstą prioritetizavimą, aukcione dalyvauja tik skelbimų grupė „Parašiutizmo licencija“, nes „licencija“ ir „sertifikatai“ yra labiau susiję nei „kursai“ ir „sertifikatai“.

Atminkite, kad ieškant, pvz., „išplėstiniai parašiutizmo kursai, norint gauti licenciją“, abiejų skelbimų grupių raktiniai žodžiai yra panašaus atitikimo, todėl raktinis žodis, kurio skelbimo reitingas yra aukštesnis, dalyvauja aukcione.

Pagal temą susisteminkite skelbimų grupes, kad paaiškintumėte, kuris raktinis žodis turi atitikti konkrečią paiešką.

Nuostatų išimtis

Kampanija yra riboto biudžeto

Kampanijos dienos biudžetas gali paveikti pirmiau nurodytų nuostatų taikymą. Jei raktinis žodis yra biudžeto ribojamoje kampanijoje (tai reiškia, kad kampanijos biudžetas nėra pakankamas sukaupti visą galimą srautą), raktinis žodis ne visada galės suaktyvinti skelbimą, net jei galėtų kitu atveju. Dėl to kampanija negali viršyti biudžeto. Sužinokite daugiau apie vidutinio dienos biudžeto optimizavimo patarimus

Pavyzdžiui tarkime, kad jūsų kampanijos vadinamos „parašiutizmo licencija“ ir „Išplėstiniai parašiutizmo kursai“. Kampanijoje „Parašiutizmo licencija“ teikiami tikslios atitikties raktinio žodžio [parašiutizmo kursai], o kampanijoje „išplėstiniai parašiutizmo kursai“ – plačios atitikties raktinis žodis parašiutizmo kursai.

Jei visa kita sutaptų, tikslios atitikties raktinis žodis kampanijoje „Parašiutizmo licencija“ suaktyvintų skelbimą kam nors ieškant pagal terminą parašiutizmo kursai, nes jo pirmenybė didesnė. Tačiau, jei kampanijos „Parašiutizmo licencija“ biudžetas yra ribotas, tuomet šios kampanijos tikslios atitikties raktinis žodis kartais skelbimo suaktyvinti negalėtų. Tai reiškia, kad skelbimą galėtų suaktyvinti plačios atitikties raktinio žodžio kampanija „Išplėstiniai parašiutizmo kursai“.

Pagal temą susisteminkite skelbimų grupes, kad paaiškintumėte, kuris raktinis žodis turi atitikti konkrečią paiešką.

Vienas iš paieškos raktinių žodžių arba didžiausio našumo kampanijos paieškos temų netinkama suaktyvinti skelbimą

Kartais pirmiau aprašytos nuostatos netaikomos, nes raktinis žodis netinkamas suaktyvinti skelbimą. Toliau nurodytos galimos priežastys.

  • Raktinis žodis yra mažos paieškos apimties būsenos. Ši būsena suteikiama raktiniam žodžiui, kurio „Google“ paieškos istorija maža arba jos visai nėra. Šios būsenos raktiniai žodžiai yra laikinai neaktyvūs ir nesuaktyvins skelbimų. Todėl, jei turite mažos paieškos apimties raktinį žodį, atitinkamo paieškos termino skelbimą suaktyvins kitas raktinis žodis, net jei atsižvelgiant į anksčiau aprašytas nuostatas jį turėjo suaktyvinti mažos paieškos apimties raktinis žodis.
  • Visi skelbimų grupės skelbimų failai arba nukreipimo puslapiai nepatvirtinti.
  • Paieška atitinka ne visus kampanijos arba skelbimų grupės taikymo kriterijus. Pavyzdžiui, jei skelbimų grupė su tinkamu raktiniu žodžiu taikoma pagal konkrečią vietovę, o naudotojo paieškos terminas, kuris atitiko tą raktinį žodį, pateiktas iš kitos vietovės, skelbimas pagal tą raktinį žodį gali būti neteikiamas.

Skelbimo formatas nekonkuruoja su paieškos raktiniais žodžiais arba didžiausio našumo kampanijos paieškos temomis

Pirmiau pateiktos nuostatų taisyklės netaikomos jokiai apsipirkimo kampanijai ir kitoms „Google“ skelbimų vietų dalims. Pavyzdžiui, net jei paskyroje yra tikslios atitikties raktinis žodis, kuris yra identiškas paieškos terminui, apsipirkimo skelbimas vis tiek gali būti rodomas šalia tikslaus raktinio žodžio skelbimo tame paieškos termine.

Raktiniai žodžiai, dinaminiai paieškos skelbimai ir didžiausio našumo kampanijos skelbimai

Dinaminiai paieškos skelbimai ir didžiausio našumo kampanijos skelbimai be paieškos temų atitinka raktinius žodžius, kurie tiksliai neatitinka paieškos termino, kad būtų galima pasirinkti. Jei raktinis žodis nėra identiškas paieškos terminui, dinaminiai paieškos skelbimai ir didžiausio našumo kampanijos skelbimai parenkami pagal didžiausią skelbimo reitingą, palyginti su kitais paskyros paieškos tinklo raktiniais žodžiais. Taikomos tos pačios išimtys.

Paieškos temų didžiausio našumo kampanijose prioritetas bus toks pat kaip ir frazės bei plačios atitikties raktinių žodžių paieškos kampanijose.

Sužinokite daugiau apie dinaminius paieškos skelbimus ir didžiausio našumo kampanijas.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu