Apstiprināta (ierobežota): definīcija

Statuss, kas tiek piešķirts reklāmām, kuras atbilst mūsu politikām, bet kurām ir noteikti rādīšanas vietas un laika ierobežojumi.

Reklāma tiks atzīmēta kā “Apstiprināta (ierobežota)”, ja Google Ads politikas (tipiski piemēri ir politikas attiecībā uz alkoholu, autortiesībām, azartspēlēm, veselības aprūpi un preču zīmēm) neatļauj rādīt noteikta veida reklāmas noteiktos reģionos, noteikta vecuma lietotājiem vai noteiktās ierīcēs. Ja rādīšanas iespēja mobilajās ierīcēs būs vāja, reklāmas mobilajās ierīcēs netiks rādītas.

Uzzināt vairāk

Iespējojiet sleju Politikas informācija, lai uzzinātu, kāpēc reklāmas statuss ir Apstiprināta (ierobežota).

Par reklāmu apstiprināšanas procesu

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.