'כשירה (מוגבלת)': הגדרה

Google מספקת גרסאות מתורגמות של המאמרים במרכז העזרה, אבל התוכן של המדיניות שלנו אמור להיות זהה בכל הגרסאות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

הסטטוס הזה ניתן למודעות ולמוצרים שעומדים בדרישות של המדיניות שלנו, אבל יש מגבלה על המיקומים והזמנים שבהם הם יכולים להופיע.

מודעה או מוצר יקבלו את הסטטוס 'כשיר/ה (מוגבל/ת)' אם סעיפי המדיניות של Google Ads (למשל בנושאי אלכוהול, הימורים, שירותי בריאות וסימנים מסחריים) מונעים הצגה של סוגי מודעות או מוצרים מסוימים באזורים מסוימים, לקהלים בגילים מסוימים או במכשירים מסוימים. מודעות או מוצרים לא יוצגו במכשירים ניידים אם היעד מניב ביצועים נמוכים בניידים.

לדוגמה:

  • מודעה או מוצר בנושא הימורים שמופעלים על ידי מפרסם שקיבל אישור בהתאם למדיניות שלנו בנושא הימורים יוצגו כבעלי סטטוס 'כשיר/ה (מוגבל/ת)'.
  • מודעה או מוצר שסווגו בהתאם למדיניות שלנו בנושא 'תוכן מיני: בהגבלה מתונה' יוצגו כבעלי סטטוס 'כשיר/ה (מוגבל/ת)'.

אם אתם חושבים שהמודעה או המוצר שלכם סווגו בטעות בגלל הגבלת מדיניות ולא צריכים להיות מוצגים כבעלי סטטוס 'כשיר/ה (מוגבל/ת)', עליכם לפעול לפי ההוראות להגשת ערעור שמפורטות במאמר תיקון של מודעות עם הפרות מדיניות.

מידע נוסף

בעמודה 'פרטי מדיניות' ניתן לראות למה מודעה נמצאת בסטטוס 'כשירה (מוגבלת)'

מידע על תהליך בדיקת המודעות

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי