Kwalipikado (limitado): Kahulugan

Nagbibigay ang Google ng mga nakasaling bersyon ng aming Help Center para mapadali ang paggamit, gayunpaman, hindi ginawa ang mga ito para baguhin ang content ng aming mga patakaran. Ang English na bersyon ang opisyal na wikang ginagamit namin para ipatupad ang aming mga patakaran. Para tingnan ang artikulong ito sa ibang wika, gamitin ang dropdown ng wika sa ibaba ng page.

Isang status na ibinibigay sa mga ad na sumusunod sa aming mga patakaran pero nililimitahan sa kung saan at kailan puwedeng lumabas.

Mamarkahang "Kwalipikado (limitado)" ang isang ad kapag pinipigilan ng mga patakaran ng Google Ads (kabilang sa mga karaniwang halimbawa ang Alak, Mga Copyright, Pagsusugal, Pangangalaga sa Kalusugan, at Mga Trademark) na lumabas ang ilang partikular na uri ng mga ad sa ilang partikular na rehiyon, sa ilang partikular na edad, o sa ilang partikular na device. Hindi lalabas ang mga ad sa mga mobile device kung hindi maganda ang performance ng destinasyon sa mga mobile device.

Matuto pa

I-enable ang column na Mga Detalye ng Patakaran para malaman kung bakit Kwalipikado (limitado) ang isang ad

Tungkol sa proseso ng pagsusuri ng ad

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu