คำจำกัดความของอัตรา Conversion

จำนวน Conversion เฉลี่ยต่อการโต้ตอบโฆษณา ค่านี้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

  • อัตรา Conversion คำนวณโดยนำจำนวน Conversion มาหารด้วยจำนวนการโต้ตอบโฆษณาทั้งหมดที่ใช้ติดตามไปยัง Conversion ในช่วงเวลาเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี Conversion 50 รายการจากการโต้ตอบ 1,000 ครั้ง อัตรา Conversion จะเท่ากับ 5% เนื่องจาก 50 ÷ 1,000 = 5%
  • หากคุณกำลังติดตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion มากกว่า 1 รายการ หรือคุณเลือกที่จะนับ "ทุกๆ" Conversion อัตรา Conversion อาจเกิน 100% เพราะมีการนับ Conversion มากกว่า 1 รายการสำหรับการคลิกแต่ละครั้ง
  • ใช้เครื่องมือวัด Conversion ในบัญชีเพื่อวัดอัตรา Conversion ของคุณ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยเป็นแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับการโฆษณา

เกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067