Стопа конверзије: дефиниција

Просечан број конверзија остварених по клику на оглас, приказан у виду процента.

  • Стопа конверзије се једноставно израчунава тако што се број конверзија подели укупним бројем кликова на огласе који могу да се прате до остварене конверзије, а који су остварени током истог временског периода. На пример, ако сте од 1000 кликова остварили 50 конверзија, стопа конверзије је 5%, јер је 50 ÷ 1000 = 5%.
  • Ако пратите више радњи конверзија или сте одабрали да бројите „Сваку“ конверзију, стопа конверзије може да буде већа од 100%, с обзиром на то да више конверзија може да се броји за сваки клик.
  • Користите праћење конверзија на налогу да бисте мерили стопе конверзије и на основу њих донели одлуке у вези са оглашавањем.

О праћењу конверзија

Да ли је овај чланак био користан?
Како то можемо да побољшамо?