Стопа конверзије: дефиниција

Просечан број конверзија по интеракцији са огласом, приказан у виду процента.

  • Стопа конверзије се израчунава тако што се број конверзија подели укупним бројем интеракција са огласом које могу да се прате до остварене конверзије, а које су остварене током истог временског периода. На пример, ако сте од 1000 интеракција остварили 50 конверзија, стопа конверзије је 5%, јер је 50 ÷ 1000 = 5%.
  • Ако пратите више радњи конверзија или сте одабрали да бројите „Сваку“ конверзију, стопа конверзије може да буде већа од 100% јер за сваки клик може да се броји више конверзија.
  • Користите праћење конверзија на налогу да бисте мерили стопе конверзије и на основу њих донели одлуке у вези са оглашавањем.

О праћењу конверзија

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем