En definisjon av konverteringsfrekvens

Med konverteringsfrekvens menes det gjennomsnittlige antallet konverteringer per annonseinteraksjon – en beregning vist som en prosentandel.

  • Vi kommer frem til konverteringsfrekvensen ved å dele antallet konverteringer på det totale antallet annonseinteraksjoner som kan knyttes til en konvertering i den aktuelle tidsperioden. Hvis du for eksempel oppnådde 50 konverteringer fra 1000 interaksjoner, er konverteringsfrekvensen 5 % ettersom 50 delt på 1000 = 0,05 – altså 5 %.
  • Hvis du sporer flere enn én konverteringshandling, eller om du velger å telle «alle» konverteringer, kan konverteringsfrekvensen være over 100 %. Dette kommer av at det kan telles flere enn én konvertering per klikk.
  • Bruk konverteringssporing i kontoen din for å måle konverteringsfrekvensene. Frekvensene kan være til nytte når du tar avgjørelser angående annonseringen.

Om konverteringssporing

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny