En definisjon av konverteringsfrekvens

Med konverteringsfrekvens menes det gjennomsnittlige antallet konverteringer per annonseinteraksjon – en beregning vist som en prosentandel.

  • Vi kommer frem til konverteringsfrekvensen ved å dele antallet konverteringer på det totale antallet annonseinteraksjoner som kan knyttes til en konvertering i den aktuelle tidsperioden. Hvis du for eksempel oppnådde 50 konverteringer fra 1000 interaksjoner, er konverteringsfrekvensen 5 % ettersom 50 delt på 1000 = 0,05 – altså 5 %.
  • Hvis du sporer flere enn én konverteringshandling, eller om du velger å telle «alle» konverteringer, kan konverteringsfrekvensen være over 100 %. Dette kommer av at det kan telles flere enn én konvertering per klikk.
  • Bruk konverteringssporing i kontoen din for å måle konverteringsfrekvensene. Frekvensene kan være til nytte når du tar avgjørelser angående annonseringen.

Om konverteringssporing

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?