Stopa konverzije: definicija

Prosječan broj konverzija po interakcija oglasa, prikazan u postotku.

  • Stope konverzije izračunavaju se jednostavnim uzimanjem broja konverzija i dijeljenjem tog broja s brojem ukupnih interakcija oglasa koje se mogu pratiti do konverzije tijekom istog vremenskog razdoblja. Na primjer, ako ste imali 50 konverzija na 1000 interakcija, stopa konverzije iznosi 5% jer je 50 ÷ 1000 = 5%.
  • Ako pratite više od jedne radnje konverzije ili želite bilježiti "Sve" konverzije, vaša stopa konverzija mogla bi biti preko 100% jer se za svaki klik može zabilježiti više konverzija.
  • Upotrebljavajte praćenje konverzija na svom računu da biste izmjerili stope konverzije i iskoristili ih pri donošenju odluka u vezi s oglašavanjem.

O praćenju konverzija

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem