Процент на реализация: Определение

Това е средният брой реализации спрямо взаимодействията с реклами, показан като процент.

  • Процентите на реализация се изчисляват, като просто се вземе броят реализации и се раздели на броя на общите взаимодействия с реклами, които могат да се проследят до реализация за един и същ период от време. Ако например сте имали 50 реализации за 1000 взаимодействия, процентът на реализациите Ви ще бъде 5%, тъй като 50 ÷ 1000 = 5%.
  • Ако проследявате повече от едно действие, водещо до реализация, или сте избрали да отчитате „Всяка“ реализация, процентът Ви на реализации може да е над 100%, тъй като за всяко кликване могат да се отчитат няколко реализации.
  • Използвайте проследяването на реализациите в профила си, за да измерите съответните проценти на реализация и с тяхна помощ да насочвате решенията си за рекламиране.

Всичко за проследяването на реализациите

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню