Процент на реализация: Определение

Това е средният брой реализации спрямо взаимодействията с реклами, показан като процент.

  • Процентите на реализация се изчисляват, като просто се вземе броят реализации и се раздели на броя на общите взаимодействия с реклами, които могат да се проследят до реализация за един и същ период от време. Ако например сте имали 50 реализации за 1000 взаимодействия, процентът на реализациите Ви ще бъде 5%, тъй като 50 ÷ 1000 = 5%.
  • Ако проследявате повече от едно действие, водещо до реализация, или сте избрали да отчитате „Всяка“ реализация, процентът Ви на реализации може да е над 100%, тъй като за всяко кликване могат да се отчитат няколко реализации.
  • Използвайте проследяването на реализациите в профила си, за да измерите съответните проценти на реализация и с тяхна помощ да насочвате решенията си за рекламиране.

Всичко за проследяването на реализациите

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню