Om budgivning på visninger

Mange annonsører håper at brukere kommer til å klikke på annonsen deres – men det er ikke alltid det viktigste målet. Kanskje du bare ønsker at mange skal se annonsen din. I så fall er budgivning med kostnad per tusende synlige visning (vCPM) et klokt valg. Med budgivningsalternativet kostnad per tusende synlige visning (vCPM) byr du for annonsen din ut fra hvor ofte den vises på en synlig plassering i Google Displaynettverk. Du angir det høyeste beløpet du vil betale for synlige annonser, enten brukere klikker på dem eller ikke.

Hvorfor bør du bruke vCPM-budgivning?

Noen foretrekker vCPM-budgivning fordi de ønsker å kunne angi et maksimumsbeløp de er villige til å betale hver gang annonsen deres er synlig (hver synligevisning), i stedet for for hvert klikk.

vCPM-budgivning er ikke tilgjengelig for «Bare Søkenettverket»-kampanjer.

Tips

Hvis hovedmålet ditt er salg på nettet eller besøk på nettstedet ditt, kan det være lurere for deg å velge budgivningsalternativet maksimer antall klikk eller maksimer antall konverteringer.

En rask sammenligning av vCPM- og CPC-budgivning

Vi skal se nærmere på noen flere detaljer nedenfor, men her er litt grunnleggende informasjon:

  Synlig CPM-budgivning CPC-budgivning
Vurder å bruke dette hvis: du er mer opptatt av antallet annonsevisninger enn å generere klikk du er mer opptatt av klikk
Bud: Dette er det høyeste beløpet du er villig til å betale for 1000 synlige visninger. Dette er det høyeste beløpet du er villig til å betale for ett klikk.
Faktisk belastet beløp: Dette er ikke mer enn hva som er nødvendig for å rangere høyere enn annonsøren rett under deg. Du betaler ikke for visninger folk ikke kunne se. Hva betyr «synlig»? Dette er ikke mer enn hva som er nødvendig for å rangere høyere enn annonsøren rett under deg.

Slik konkurrerer vCPM- og CPC-bud mot hverandre

Annonser med ulike budtyper kan konkurrere om de samme plasseringene i Displaynettverket.

For at det skal være rettferdig når CPC- og vCPM-annonser konkurrerer om den samme plasseringen i Displaynettverket, sammenlignes de to annonsetypene likt med hensyn til hvor mye de faktisk er villige til å betale for visningen. For vCPM-annonser representerer maks. CPC-budet hvor mye annonsøren er villig til å betale for hver tusende synlige visning. For CPC-annonser anslår Google hvor mange klikk annonsen kan motta etter tusen visninger, slik at systemet kan sammenligne annonsene.

Slik bruker du vCPM-budgivning

Med vCPM-budgivning angir du det høyeste beløpet du er villig til å betale for hver tusende synlige annonsevisning. Dette kaller vi «høyeste vCPM-bud» eller bare «maks. synlig CPM». Jo høyere maks. synlig CPM er, desto større er sjansen for at annonsen din vises. Som alltid blir du bare belastet det beløpet som kreves for at annonsen din skal kunne plasseres over annonsen med nest høyest plassering, og du blir bare belastet hvis annonsen er synlig. Hvordan vet Google Ads hvorvidt annonsene er synlige?

Tips

Tekstannonser med vCPM-bud har et spesielt fortrinn: Når de vinner en plassering, blir de alltid tildelt hele annonseplassen, slik at de slipper å dele plassen med andre tekstannonser. Dermed er det mer sannsynlig at brukerne legger merke til dem.

Det høyeste budet ditt for synlig CPM kan få visninger på forskjellige nivåer til ulike priser enn tidligere maks. CPM-bud. Ettersom du ikke betaler for visninger som ikke er synlige, kan det være lurt å øke budet ditt for høyeste synlige CPM for å oppnå samme kostnads- og trafikknivå. Finn ut mer om forskjellene mellom CPM- og vCPM-bud

Du kan angi maks. synlig CPM-bud på flere måter. Tenk deg at du selger blomster, og at du har laget en annonsegruppe med søkeord som roser, prestekrager og tulipaner.

  • Annonsegruppebud: Angi maks. synlig CPM-bud på annonsegruppenivå, så gjelder det samme budet for synlig CPM for alle søkeordene og plasseringene i den aktuelle annonsegruppen. Tenk deg at du velger en synlig CPM for annonsegruppen på USD 1,20. Hvis annonsen din vises på et nettsted som er tilknyttet roser eller tulipaner, eller den vises på en blogg om blomster, er maks. synlig CPM alltid på USD 1,20. Dette er den letteste måten å administrere budene dine for synlig CPM på.
  • Bud på plasseringsnivå: Du kan angi bud for synlig CPM for hver plassering hvis du ønsker det. Hvis du vet at du får gode resultater med et bestemt nettsted, kan du by mer for en plassering der.
Prøv selv

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt