Tıklamaları ve video gösterimlerini/görüntülenebilirliğini/TrueView görüntülemelerini ölçmek için endüstri standartları

Google, kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla Yardım Merkezinin çevrilmiş sürümlerini sunar, ancak çevirilerde politikalarımızın içeriğinin değiştirilmesi amaçlanmaz. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

MRC logosu

Geçerli Medya Derecelendirme Konseyi (MRC) akreditasyonu şunları onaylar:

 • Google'ın “Google Ads” görüntülü reklam ve Arama Ağı Tıklamaları ölçüm metodolojisi ve “AdSense” reklam yayınlama teknolojileri, tıklama ölçümüne yönelik endüstri standartlarıyla uyumludur
 • Video Görüntülenebilirliği Raporu kapsamında bildirilen Google Ads video gösterimi ve video görüntülenebilirliği ölçümü, video gösterimi ve görüntülenebilirliği ölçümüne yönelik endüstri standartlarıyla uyumludur
 • Bu teknolojileri destekleyen işlemler doğrudur. Bu onay, Google'ın hem tarayıcı hem de mobil uygulama ortamlarında ve tüm cihaz türlerinde (masaüstü, telefon, tablet) kullanılan ölçüm teknolojisi için geçerlidir.

Sektör yönergeleri, etkileşimli reklam tıklamalarının nasıl sayılacağını ve geçersiz tıklamaların nasıl tespit edilip ele alınacağını yönetmek üzere, Etkileşimli Reklamcılık Bürosu (IAB) ve MRC tarafından geliştirilmiştir. Bu yönergelerin denetimi MRC'nin bu amaçla anlaştığı bir Yeminli Mali Müşavirlik firması tarafından yapılmıştır.

Google Ads ve AdSense'te kullanılan tıklama ölçümü işlemi aşağıda kısaca açıklanmıştır. Daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuyorsanız lütfen IAB/MRC Tıklama Ölçümü Yönergeleri'ne göz atın. Burada, online reklam tıklamalarının sayımıyla ilgili IAB standartları açıklanmaktadır. Ek olarak, Google'ın akreditasyon mektubunu da görüntüleyebilirsiniz.

Bu akreditasyon Google için ne anlama geliyor?

Bu akreditasyon, Google'ın tıklama ölçüm teknolojisinin, etkileşimli reklam tıklamalarının sayımıyla ilgili endüstri standartlarına uygun olduğunu ve bu teknolojiyi destekleyen süreçlerinin doğru olduğunu onaylamaktadır.
Google Ads tıklamaları akreditasyonunun şunları kapsar:
 • Spesifik olarak onay verilen metrik "Tıklama sayısı"dır
 • Mobil web ve uygulama içi dahil mobil ve masaüstü cihaz türleri
 • Görüntülü ve Arama Ağı reklam biçimleri
Akreditasyon, Google’ın video gösterimi ve görüntülenebilirliği ölçüm teknolojisinin endüstri standartlarına uygun şekilde video reklam gösterimlerini saydığını ve görüntülenebilirlik oranlarını ölçtüğünü onaylar.

Denetim süreci neleri kapsıyor?

Bu denetim, Google'ın tıklama başına ödeme, video gösterimleri, TrueView görüntülemeleri ve video görüntülenebilirliği reklamcılık sistemlerine odaklanmıştır. Google, reklamverenlere yönelik çözümleri Google Ads üzerinden, yayıncılara sunulan çözümleri ise AdSense ve YouTube üzerinden sağlar.

MRC Video Metrikleri akreditasyonu için yalnızca Video Görüntülenebilirlik Raporu gönderilir

Google reklamları, kullanıcılara şu ürün veya hizmetler aracılığıyla sunulabilir: İçerik için AdSense (AFC), Alanlar için AdSense (AFD), Arama için AdSense (AFS), Ad Exchange (AdX), YouTube ve Google.com. AFC, iş ortaklarının sitelerinde gösterilen reklamlarla ilgilidir. Bu sayfalarda hangi ilgili reklamların gösterileceğini belirlemek üzere sayfadaki bilgilerin nasıl bir ağlamda bsunulduğuna bakılır. AFD, arama sorgusuna benzer nitelikte bir alan adına sahip belirli bir alandaki sayfalarda gösterilen reklamlarla ilgilidir. AdX, alakalı reklamların belirlenmesi ve gösterilmesi için sayfanın içeriğinin ve gerçek zamanlı teklif vermenin kullanıldığı hizmete katılan iş ortaklarının sitelerinde gösterilen reklamlarla ilgilidir. YouTube; YouTube.com veya YouTube uygulamasında görüntülenen, ilgili reklamları belirlemek ve görüntülemek için video ve arama sorgularının bağlamı kullanılan reklamlarla ilgilidir. Arama için AdSense (AFS) ve Google.com, arama motoru sorgusu bağlamında ve sonuçlarında ücrete tabi sonuçlar olarak gösterilen reklamlarla ilgilidir.

Denetim süreci neleri kapsamıyor?

Google'ın, Google Marketing Platform gibi video dışındaki gösterim temelli reklamcılık çözümleri ve ticari olmayan amaçlarla tıklamaları ölçen sistemler (Google arama gibi) bu denetimin kapsamı dışındadır. Bu denetimin kapsamında olmayan diğer sistemler arasında Google Analytics gibi ilgili destek ve yönetim sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca:

 • Google Ads rapor oluşturucu ve diğer hesap özeti video metrikleri, akreditasyon sürecinin bir parçası değildir.
 • OTT ve Diğer cihaz türleri de akreditasyon sürecinin bir parçası değildir.
 • Video kampanyası ve Uygulama kampanyası Tıklama Sayıları, Tıklama Sayıları ile ilgili MRC akreditasyonu sürecinin bir parçası değildir.
 • Görüntülü Reklam Ağı ve Arama Ağı kampanyalarının toplamları ile cihaz türü segmentasyonu haricindeki kontrol paneli metrikleri segmentasyonu (ör. demografi), MRC akreditasyonu sürecinin bir parçası değildir.

Tıklama ölçüm metodolojisi

Ölçüm metodolojisi, kaydedilen tıklama etkinliklerinin tümünü temel alır ve tıklama ölçümü amacıyla örnekleme kullanmaz. IAB tıklama yönlendirme döngüsünün yalnızca 2.2 numaralı aşaması (ölçülen tıklamalar) Google tarafından doğrudan gözlemlenir. Tıklama yönlendirme döngüsünde, ilk tıklama işleminin reklam yönlendirme sunucusuna ulaşmasından sonra, Google Ads tıklamayı raporlar ve tarayıcıya, ilgili reklamın Reklamvereni tarafından belirlenen konuma dayalı olarak bir HTTP 302 yönlendirmesi yapar. Bu işlem, ölçülen tıklamayı oluşturur. Aksi belirtilmediği sürece, tıklama ölçüm metodolojisi tüm cihaz türleri (masaüstü, telefon, tablet) ile tarayıcı ve mobil uygulamalar için aynıdır.

Dahası, paralel izleme özelliği şu anda Arama Ağı ve Alışveriş kampanyaları trafiğinde tıklama ölçümü kullanan reklamverenler için isteğe bağlı bir özelliktir. Paralel izleme, müşterileri doğrudan reklamınızdan nihai URL'nize (açılış sayfanız) gönderir. Tıklama ölçümü ise müşterileri izleme URL'sine göndermeden önce arka planda gerçekleşir.

Reklamlar, Google Mobile Ads SDK'sı tarafından desteklenen mobil cihazlarda görüntülenebilir (şu anda desteklenen platformların listesine göz atın).

Bu tıklama ölçüm yönteminin bilinen bir sınırlaması, başarılı bir şekilde 302 yönlendirmesi alan kullanıcıların ağ kesintileri nedeniyle reklamveren web sitesini görüntüleyememesidir.

Kullanılan sayım metodolojisi, gösterim başına birden çok tıklama yöntemidir. Sonuç olarak, gezinme hatalarından (örneğin, kullanıcı başına birden fazla tıklama) kaynaklanan yanlış sayımı önlemek için reklam gösterimindeki bir tıklama ile bir önceki tıklama arasında geçen sürenin belirli bir değerden büyük olması gerekir.

Günlükler, gözlemlenen HTTP işlemleri ile ilgili tüm verileri kaydedecek şekilde gerçek zamanlı olarak oluşturulur ve işleme konur. Tıklama filtreleme sistemlerini uygulamak için çeşitli değişken ve bulgusal teknikler kullanılır. Bu filtreleme sistemleri, güvenliklerini korumak amacıyla burada belirtilmeyecektir.

Google ve iş ortakları, kullanıcılara reklam sunar. Ancak Google, tıklama etkinliğinin ölçümü veya reklamverene raporlanması ile ilgili işlemlerin kontrolünü elinde tutar ve bu işlemleri gerçekleştirir. Kullanıcılar Google veya bir iş ortağı tarafından, reklamı uygulayan ürünlerden herhangi biri aracılığıyla yayınlanan bir reklamı tıkladığında, tıklama etkinliği Google Ads tarafından reklam yönlendirme sunucuları üzerinden izlenir.

Tıklama etkinliğinin ölçümü, Google Ads tıklama ölçüm metodolojisini temel alır. Bu metodoloji, tıklama etkinliklerini yönetmeye ve izlemeye yönelik bir teknoloji altyapısı kullanır. Google Ads başlatılan bir tıklamayı aldığında ve kullanıcıya, reklamverenin açılış sayfasına veya web sitesine (ya da reklamverenin aracısı gibi bir başka ara sunucuya) götüren bir HTTP 302 yönlendirmesi gönderdiğinde bir tıklama kaydedilir (ölçülür). Ölçülen tıklama etkinlikleri, bir etkinlik dosya sistemi içindeki veri günlüklerine kaydedilir. Daha sonra veri günlüğü dosyaları, tıklama ölçümü ve reklamveren raporlaması sağlamak için, tamamen otomatik işlemler aracılığı ile ile toplanır, düzenlenir ve derlenir. Düzenleme işlemine, hatalı ve bozuk verileri, robotlar ve diğer otomatik işlemler dahil olmak üzere tespit edilen insan harici trafiği ve tespit edilen diğer geçersiz tıklama etkinliklerini filtreleme işlemi dahildir. Filtrelenen tıklamalar geçersiz sayılır. Bu, söz konusu tıklamaların reklamverene faturalandırılamayacağı anlamına gelir. Google, reklamverenler için tıklama raporları hazırlar. Reklamverenler, kendi raporlarına doğrudan ulaşabilir.

Tıklama ölçümleri coğrafi konuma (MRC akreditasyonuna tabi değildir) ve cihaz türüne göre toplu olarak raporlanabilir. Coğrafi konum, kullanıcının IP adresini veya bir yayıncı tarafından sağlanan konumu temel alır (yayıncılar bu türden konum bilgileri sağlamak için kullanıcının iznini almalıdır). Trafiğin bir bölümünün bir servis sağlayıcısının proxy sunucuları üzerinden yönlendirilmiş olabileceğini ve kullanıcının gerçek yer bilgilerini yansıtmayabileceğini göz önünde bulundurun (örneğin, cep telefonu operatörleri mobil trafiğe proxy uygulayabilir). Cihaz türü sınıflandırması (bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar), Google tarafından işletilen HTTP başlığı kullanan kitaplıklardan alınan bilgilere dayalı olarak yapılır.

Bazı AdSense uygulamalarında, iş ortakları reklamları sitelerinde kendi tasarım ve biçimlendirme kurallarına göre gösterir ve reklamın çevresindeki tıklanabilir alanı kontrol eder. Bu uygulamalarda Google, bu alanın düzenlenmesi üzerinde kontrol sahibi değildir. Normal AdSense uygulamalarında, Google hem tıklanabilir alanları kontrol eder hem de reklam gösterimini doğrudan son kullanıcıya gösterir.

Video gösterimi, görüntülenebilirliği ve TrueView görüntülemeleri için ölçüm metodolojisi

Google, Google Ads kullanıcılarının video kampanyaları oluşturmasına, reklam öğeleri yüklemesine ve yönetmesine, kampanyaları için ilgili hedefleme ve teklif stratejilerini ayarlamasına olanak tanır. Google Ads video reklam içeriğinin YouTube'da barındırılması gerekir. Ancak, bu video reklamlar YouTube'da ve Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki (GDN) video iş ortağı sitelerinde ve uygulamalarında gösterilebilir.

Google’ın tescilli Etkileşimli Medya Reklamları Yazılım Geliştirme Kiti (IMA SDK), video ölçümü için video oynatıcılar ve reklam sunucusu arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla doğrudan YouTube video oynatıcısına, YouTube mobil uygulamasına veya video iş ortağı sitelerine ve uygulamalarına entegre edilmiştir. Google, IMA SDK'sının biri Flash'ı, diğeri HTML5'i destekleyen iki sürümünü sunar. IMA SDK'sı, dijital video reklamları sunmak ve izlemek için hem doğrusal hem de doğrusal olmayan video reklam içeriğini ölçmek amacıyla kullanılan uyumlu bir etiket uygulaması bulunan bir Video Reklam Sunma Şablonudur (VAST) (2.0, 3.0 veya 4.0 sürümleri). IMA SDK'sı, video reklam ile video oynatıcının iletişim kurmasına olanak tanıyan Video Oynatıcı Reklam Sunma Arayüzü (VPAID) (2.0 sürümü) ve video reklam içeriğinde birden fazla reklamın oynatılmasını sağlayan Video Çoklu Reklam Oynatma Listesi (VMAP) özelliklerini de destekler.

Ölçülerek video görüntülenebilirlik raporuna dahil edilen tüm YouTube video reklamları yayın içinde sunulur. Video reklam gösterimleri ölçülürken "görüntülenmeye başladığında sayma" metodolojisi kullanılır. Video reklam içeriği yayıncısı tarafından düzgün şekilde uygulanmaları halinde Google Ads IMA SDK çözümleri, ölçüm etkinliğinin arabelleğe alma sonrasında başlatılmasıyla ilgili Video Gösterimi Yönergeleri kapsamındaki gereksinimlere uygundur. Yayın içi (In-stream) TrueView reklamları genellikle "atlanabilir" olarak adlandırılır. Bu reklamlar bir atlama düğmesine sahiptir, izleyicilere 5 saniye sonra reklamı atlama seçeneği sunar ve videonun yayını içinde (videodan önce, videonun ortasında veya videodan sonra) yayınlanır. TrueView görüntülemeleri, görüntüleme başına maliyet biçimindedir. Diğer bir deyişle, reklamveren yalnızca izleyici reklamı "görüntülediğinde" ücretlendirilir. TrueView görüntülemeleri görüntülenebilirlikle ilgili değildir. Yayın içi (In-stream) TrueView reklamlarında, izleyici videonuzun 30 saniyesini (30 saniyeden kısa videolarda ise tamamını) izlediğinde veya videonuzla etkileşimde bulunduğunda (hangisi önce gerçekleşirse) ödeme yaparsınız. Yayın içi (In-stream) TrueView reklamları için görüntüleme aşağıdaki şekillerde tanımlanır:

Yayın içi (In-stream) TrueView:

 1. Reklamın 30 saniyesini (5 saniyelik zorunlu süre dahil) veya 30 saniyeden kısaysa tamamını izleme
 2. Kanal Başlığını/Avatarı tıklama*
 3. Video Başlığını tıklama*
 4. Kart bilgisini tıklama*
 5. Paylaş'ı tıklama*
 6. Tamamlayıcı Banner'ı / Video Duvarını tıklama*
 7. Harekete Geçirici Mesaj Uzantısını tıklama*
 8. Reklamverenin sitesini ziyaret etmek için yapılan tıklama*
 9. Bitiş Ekranlarını tıklama*

*(Önemsiz olduğundan MRC akreditasyonu denetimine dahil edilmez). Yukarıdaki önemsiz etkileşimler, şu anda büyük kampanyalar için toplam TrueView görüntülemeleri trafiğinin yalnızca %1,36'sını, küçük kampanyalar içinse %2,33'ünü yansıtmaktadır. Görüntüleme olarak kabul edilmeyen işlemler, aşağıdakilere yapılan tıklamaları içerir:

 1. Ek açıklamalar
 2. Beğenme (olumlu)
 3. Tam ekran
 4. Video içi programlama (Yayın içi (In-stream) TrueView reklamlarında sunulmaz)
 5. Filigran
 6. Atla düğmesi

Reklamverenler, Google Ads kullanıcı arayüzünde gösterilen bir görüntüleme için ücretlendirildiğinde, herkese açık YouTube.com görüntüleme sayısı da bir artar.

Ölçüm işleminin ardından, Google sonraki raporlama ve işlemlerin kontrolünü elinde tutar. Google Ads, cihaz türlerini sınıflandırmak için dahili ve harici kaynaklardan alınan kullanıcı aracısı ve mobil uygulama SDK verilerini birlikte kullanır. Google Ads, sınıflandırma için üçüncü taraf hizmetlerden yararlanmaz.

Otomatik Oynat özelliğinin etkin olması veya kullanıcının, oynatma listesindeki bir videoyu izlemesi gibi bazı durumlarda, kesintisiz oynatmanın da ölçüm üzerinde etkisi olur. Böyle zamanlarda belirli kurallara uyulması gerekir. Kablosuz ağa bağlıyken, kesintisiz oynatma dört saat sonra kendiliğinden durur. Mobil ağa bağlıyken 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız kesintisiz oynatma durdurulur. Şu anda Google, kesintisiz oynatma uygulayan Google video iş ortakları yayıncılarıyla (trafik hacmi %6'dır) ilgili olarak sınırlı düzeyde ölçüm yapabilmektedir. Bu özellikle ilgili en güncel ve en doğru bilgilere ulaşmak için lütfen https://support.google.com/youtube/answer/6327615 adresini ziyaret edin. Otomatik oynatmalar video trafiğinin yaklaşık %15'ini oluşturur.

Google, tamamlayıcı görüntülü reklamların, video reklam gösterimlerinden bağımsız olarak ölçüldüğünü ve Google Ads Video Görüntülenebilirliği Raporu'na dahil edilmediğini belirtmiştir. Bu nedenle, tamamlayıcı görüntülü reklamların ölçümü ve raporlanması bu etkileşimin kapsamı dışında tutulur.

Video görüntülenebilirliğini Google Ads raporlama platformunda raporlandığı gibi ölçmek üzere Active View description of methodology kullanılır. Video reklam öğesinin en az %50'si, kullanıcının tarayıcı veya uygulamasındaki görüntülenebilir alanda kesintisiz iki saniye boyunca görüntülenirse Google Ads, bunu görüntülenebilir bir video gösterimi olarak sayar. Ancak Google Ads, "Dikey Video Reklamlar" biçimi için reklam öğesi yerine oynatıcının görüntülenebilirliğini ölçer. Bu reklam biçimi, oynatıcı tarafından kırpılabilir. Bu nedenle oynatıcı, video reklam öğesi piksellerinin %50'den az bir kısmının ekranda olması durumunda da görüntülenebilirlik eşiğine ulaşabilir. Reklamverenlerin bu biçimi satın almayı tercih etmesi gerekir. Kırpma işlemi, dikey biçimli reklam öğesi gösterimlerinde görüntülenebilirliği %4'ten az bir oranda etkileyebilir.

Filtreleme yöntemi

Google, veri tabanlı tanımlayıcılar, etkinlikler ve kalıplarla hem genel hem de karmaşık geçersiz trafiği sürekli olarak tanımlamaya ve filtrelemeye çalışır. Bu tanımlama ve filtreleme, tıklamalar ve video gösterimlerine uygulanır, insan kaynaklı olmayan etkinlikleri ve sahtekarlık şüphesi uyandıran işlemleri kapsar. Ancak, kullanıcı kimliği ve amacı yayıncı, reklamveren veya ilgili aracıları tarafından her zaman bilinemediğinden ya da tespit edilemediğinden, tüm geçersiz trafiğin proaktif şekilde tespit edilmesi ve raporlanan sonuçlardan hariç tutulması olası değildir. Geçersiz trafiği filtreleme işlemlerinin güvenliğinin ihlal edilmesini veya tersine mühendislik uygulanmasını önlemek amacıyla, belirli filtreleme prosedürleriyle ilgili olarak denetleme süreci kapsamında denetçilerle paylaşılan ve burada açıklanandan daha fazla ayrıntı sunulmayacaktır.
Filtrelemede hem özel tespit (robot talimat dosyalarına uyma, filtreleme listeleri ve yayıncıların test işlemleri dahil) hem de etkinlik tabanlı filtreleme yöntemleri (çoklu sıralı etkinlikler, aykırı değer etkinliği, etkileşim özellikleri ve diğer şüpheli etkinliklerin analizi dahil) kullanılmaktadır.
Ayrıca, filtreleme metodolojisi için aşağıdaki parametreler geçerlidir:
 • Üçüncü taraf filtreleme Google tarafından kullanılmaz.
 • Robot talimat dosyaları (robots.txt) kullanılır.
 • İnsan harici etkinlikleri tespit etmek için kullanılan kaynaklar: Google, IAB/ABCe Uluslararası Örümcek ve Robot Listesi'nin yanı sıra geçmişteki robot etkinliklerini temel alan ek filtreler kullanır. IAB Robot Listesi hariç tutma dosyası kullanılır.
 • Etkinlik temelli filtreleme işlemi: Etkinlik temelli tespitte, belirli türlerde model analizleri yapılır ve insan harici trafiğe işaret eden etkinlik davranışları aranır. Google'ın Reklam Trafiği Kalitesi ekibi, tüm şüpheli etkinlikleri belirleyecek sistemlere sahiptir ve etkinlik temelli filtrelemeyi uygun şekilde yapar.
 • Tüm filtreleme "sonradan" ve pasif bir şekilde yapılır. Diğer bir deyişle, kullanıcının (tarayıcı, robot vb.) isteği, ilgili trafiğin işaretlendiği belirtilmeden sağlanır veya Google, kullanıcı aracısına etkinliğinin herhangi bir Google filtreleme mekanizmasını tetiklediğine ilişkin bilgi sağlamak istemediğinden, istek filtrelenir ve kaldırılır. Bazı durumlarda sonuç olarak elde edilen reklam isteğinin geçersiz bir etkinliğe yol açması olası olduğunda, ön uç engelleme de kullanılır. Geçmişe bakıldığında, reklam isteklerinin %2'sinden daha azı engellenmektedir.
 • Otomatik bildirilen ön belleğe alma etkinliğini kaldırmak için işlemler uygulanmıştır.
 • Yayıncıların tıklamaları ve video gösterimlerini test etmesine olanak sağlayan işlemler vardır. Bu işlemler, yayıncıların bir reklam isteğine belirli bir etiket eklemesine olanak sağlar. Bu etiket, reklam isteğinin bir test isteği olduğunu ve faturalandırma veya resmi muhasebe amaçları için kullanılmaması gerektiğini belirtir.
 • Tutarsızlıklar veya yanlışlıklar tespit edildiğinde, bu verileri düzeltecek ve reklamverenlere geri ödeme yapılmasını sağlayacak süreçler vardır. Bu geri ödemeler, faturalandırma özetlerinde gösterilir. Günlük dosyalarının tahrip olması son derece nadiren gerçekleşen bir olaydır. Ancak, bunun gerçekleşmesi durumunda bu dosyaları kurtarmaya yönelik işlemler mevcuttur.
 • Google'ın dahili IP adreslerinden gelen etkinliğin kaldırılması için işlemler uygulanmıştır.
 • Filtreleme kuralları ve eşikleri devamlı olarak izlenir. Manuel olarak değiştirilebilir ve düzenli aralıklarla otomatik olarak güncellenirler.

İş ortağı uygunluğu

İçeriklerinde Google Ads reklamları yayınlayan tüm iş ortakları, geçersiz etkinliği yasaklayan program politikalarımıza uymak zorundadır. Geçersiz etkinlikler hakkında daha fazla bilgi

Google, geçersiz trafiği sürekli olarak filtreler ve yüksek miktarda geçersiz trafik alan tüm iş ortaklarını incelemeye alır. Yüksek miktarda geçersiz trafik almaya devam eden iş ortaklarının hesapları askıya alınabilir veya kapatılabilir.

Tıklama verilerini raporlama

Google Ads, reklamverenlere toplam tıklama sayısını, toplam gösterim sayısını ve bu verilerin alt kümelerini (örneğin, kampanya, reklam grubu ve anahtar kelimeye göre tıklamalar, gösterimler ve tıklama oranları), yayıncılara ise site istatistiklerine karşılık gelen benzer verileri raporlar. Denetim süreci, Google Ads için tıklama ve reklamveren raporlamasını kapsamaktadır. Bu sayılar, ay içinde belirli bir ölçüde dalgalanabilir ve ay sonunda sabitleninceye kadar nihai kabul edilmez. Bundan sonra, raporlanan tıklamalar düzenlenmez. Ancak, Google'ın uygun görmesi durumunda reklamverenlere kredi verilebilir.

Reklamverenler, her kampanya için filtrelenen (geçersiz olarak işaretlenen) günlük tıklamaların toplam sayısını Google Ads'de görebilir. Google Ads, genel geçersiz trafik ve karmaşık geçersiz trafik toplamlarını ayrıca raporlamaz. Bu uygulamanın amacı, verilere tersine mühendislik uygulanmasını ve bu yolla geçersiz trafiğin optimize edilmesini önlemektir. Toplam geçersiz tıklama trafiğinin yaklaşık %62'sinin genel geçersiz trafik olduğu tahmin edilmektedir.

Google Ads ve AdSense ön uçlarında doğru verilerin raporlanmasını sağlamak amacıyla, kapsamlı birim testi prosedürleri kullanılır. Bunlar, arka uç veritabanlarından gelen verilerin, kullanıcıların gördüğü raporlara doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamak için kullanılan birincil mekanizmalardır. Bunlara ek olarak, bir rapora girmiş olabilecek hataları belirlemek ve düzeltmek için kullanıcılardan gelen geri bildirimler dikkatli bir şekilde izlenir. Google Ads kullanıcılarına veri raporlayan makinelerin ve yazılımların doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan çok sayıda otomatik sistem vardır. Bununla birlikte, raporlamanın içeriği öncelikli olarak, bahsi geçen birim testleriyle ve kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle doğrulanır.

Tıklama etkinliğiyle ilgili elektronik kayıtlar süresiz olarak saklanır. Çerez kimlikleri ve IP olmak üzere iki veri alanı ise belirli bir dönemin ardından (IP adresleri için 9 ay, çerez kimlikleri içinse 18 ay) anonimleştirilir.
Tıklama Sayıları ve Geçersiz Tıklamalar (hem Genel Geçersiz Trafik hem de Gelişmiş Geçersiz Trafik) üzerinden raporlama yaparak Brüt Tıklama metriklerini elde edebilir ve böylece Brüt Tıklama Sayısını hesaplayabilirsiniz.

Arama ve Görüntülü Reklam Ağı Tıklamalarının kampanya toplamları ve cihaz türü segmentasyonu dışındaki kontrol paneli metrikleri, MRC akreditasyonu için gönderilmez.

Baypas cihazları (OTT), bilinmeyen cihaz türleri veya diğer cihaz türlerinden (sayılanların üçü de MRC akreditasyonuna sahip değildir) gelen arama tıklamaları; akreditasyona sahip masaüstü tıklamaları ve Google Ads raporlama kontrol panellerindeki toplam tıklamalar için sunulan metriklere karışabilir. Akreditasyonu bulunmayan cihaz türlerinden gelen trafiğin, arama tıklama trafiğinin %1'inden daha düşük olduğu tahmin edilmektedir.

Video verilerini raporlama

Google Ads; videonun toplam görüntülenebilir gösterim sayısını, görüntülenebilirlik metriklerini (aşağıda özetlenmiştir) ve bu verilerin alt kümelerini reklamverenlere bildirir. TrueView görüntülemeleri ve Geçersiz Görüntülemeler, MRC akreditasyonu için gönderilmiştir. Bu metrikler, akreditasyon alındıktan sonra Video Görüntülenebilirliği Raporu'na eklenecektir.

MRC akreditasyonu için, yalnızca indirilebilir video görüntülenebilirliği raporunda listelenen Google Ads metrikleri kapsam dahilindedir. Ön uç araçlarında yer alan, video gösterimi ve görüntülenebilirliği metrikleriyle ilgili diğer raporlama seçenekleri (ör. Kampanya raporlama ön uçları), akreditasyonun dışında tutulur.
İndirilebilir video görüntülenebilirlik raporundaki metriklerde Masaüstü, Mobil Web ve Mobil Uygulama İçi ortamlarındaki Toplam Net Gelişmiş Geçersiz Trafik değerleri belirtilir. Bu durum, söz konusu verilere tersine mühendislik uygulanmasını engellemek amacıyla Genel Geçersiz Trafik ve Gelişmiş Geçersiz Trafik rakamlarının tıklama raporlaması bağlamında ayrıca raporlanmamasına benzer. Genel geçersiz trafiğin, toplam geçersiz video gösterimi trafiğinin yaklaşık %61'ini ve toplam geçersiz TrueView görüntülemelerinin %13'ünü oluşturduğu tahmin edilmektedir. TrueView görüntülemelerine yönelik reklam biçimi uygulamalarının yapısı nedeniyle, TrueView görüntülemeleri için Genel Geçersiz Trafik yüzdesi daha düşük olacaktır.
Video görüntülenebilirliği raporunda aşağıdaki video reklam biçimleri ölçülüp raporlanır. YouTube Kids mobil uygulamasına sunulan reklamlar dahil, aşağıda açıklanmayan diğer tüm reklam biçimleri video görüntülenebilirliği raporunun dışında tutulur.
 • Atlanabilir yayın içi reklamlar: YouTube video içeriği oynatılmadan önce, oynatılırken veya oynatıldıktan sonra gösterilen ve izleyicilere 30 saniye veya daha uzun olan reklamları ilk 5 saniyesi oynatıldıktan sonra atlama seçeneği sunan video reklamlardır. TrueView görüntülemeleri yalnızca Atlanabilir yayın içi reklam biçiminde kullanılabilir.
 • Bumper reklamlar: YouTube video içeriği oynatılmadan önce, oynatılırken veya oynatıldıktan sonra gösterilen yaklaşık 6 saniyelik kısa video reklamlardır. Bumper reklamlar, atlanamayan reklamlardır.
 • Atlanamayan video içi reklamlar: Google Görüntülü Reklam Ağı'ndaki video yayıncılarının içeriğinde yayınlanan, içerik yayıncısının seçimine bağlı olarak içerik oynatılmadan önce, oynatılırken veya oynatıldıktan sonra gösterilen 5-30 saniye uzunluğundaki video reklamlardır.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın