Неодобрен: дефиниција

Неодобрен оглас се неће приказивати јер крши Google Ads смернице за оглашавање.

Да бисте сазнали зашто оглас није одобрен, погледајте колону „Статус“. Ако исправите оглас, поново ћемо га прегледати и евентуално одобрити ако утврдимо да је у складу са нашим смерницама.

Решите проблем са неодобреним огласом или додатком

О поступку одобравања огласа

Google Ads смернице за оглашавање

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?