הסטטוס 'לא אושרה': הגדרה

מודעה שלא אושרה לא תוצג כי היא מפרה את מדיניות Google Ads.

בעמודה 'סטטוס' מפורטת הסיבה לכך שמודעה לא אושרה. אחרי תיקון של מודעה, היא תעבור בדיקה מחדש. אם נמצא שהמודעה המתוקנת תואמת למדיניות שלנו, נאשר אותה.

תיקון של מודעה או תוסף שלא אושרו

מידע על תהליך אישור המודעות

מדיניות Google Ads

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?