Hindi Naaprubahan: Kahulugan

Hinidi magpapakita ang isang hindi naaprubahang ad dahil lumalabag ito sa mga patakaran ng Google Ads.

Alamin kung bakit hindi naaprubahan ang isang ad sa pamamagitan ng pagtingin sa column na "Status." Kung aayusin mo ang ad, susuriin ulit ito at puwedeng maging Kwalipikado kung matukoy naming sumusunod ang ad sa aming mga patakaran.

Mag-ayos ng hindi naaprubahang ad o extension

Tungkol sa proseso ng pagsusuri ng ad

Mga patakaran ng Google Ads

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu