ใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

อันดับเฉลี่ยจะถูกนำออกในเดือนกันยายน 2019 เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลในตำแหน่งบนสุดและบนสุดแบบสัมบูรณ์ช่วยให้คุณเห็นตำแหน่งโฆษณาอย่างชัดเจนที่ปรากฏในหน้าค้นหา คุณใช้เมตริกใหม่เหล่านี้เพื่อประสิทธิภาพอันดับโฆษณาได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวเองกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ ที่เข้าร่วมในการประมูลเดียวกันกับคุณ ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องการเสนอราคาและการตั้งงบประมาณได้อย่างมีกลยุทธ์ โดยจะแสดงให้เห็นว่าคุณประสบความสำเร็จในจุดใด และจุดใดที่คุณอาจกำลังพลาดโอกาสสำหรับประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ดูรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลได้สำหรับทั้งแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและ Shopping

บทความนี้อธิบายสถิติที่อยู่ในรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล วิธีหารายงาน และวิธีตั้งค่าตัวกรองเพื่อหาคำหลัก กลุ่มโฆษณา และแคมเปญที่มีรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล 

สถิติข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล

รายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลสำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาแสดงสถิติ 6 อย่าง ได้แก่ ส่วนแบ่งการแสดงผล อันดับเฉลี่ย อัตราการแสดงผลพร้อมกัน อัตราสำหรับอันดับที่สูงกว่า อัตราการแสดงที่ด้านบนของหน้า และส่วนแบ่งที่มีอันดับสูงกว่า คุณสร้างรายงานสำหรับคีย์เวิร์ด กลุ่มโฆษณา หรือแคมเปญอย่างน้อย 1 รายการได้ (ทุกรายการต้องมีกิจกรรมถึงเกณฑ์ขั้นต่ำในช่วงเวลาที่เลือก) และแบ่งกลุ่มผลลัพธ์ตามเวลาและอุปกรณ์ได้

รายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลสำหรับแคมเปญ Shopping แสดงสถิติ 3 อย่าง ได้แก่ ส่วนแบ่งการแสดงผล อัตราการแสดงผลพร้อมกัน และส่วนแบ่งที่ชนะ คุณสามารถสร้างรายงานสำหรับกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญ 1 รายการหรือมากกว่าก็ได้ (ตราบใดที่กลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญเหล่านี้มีกิจกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับช่วงเวลาที่เลือก) และจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามเวลาและอุปกรณ์ ดูข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลสำหรับแคมเปญ Shopping ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 ถึงปัจจุบัน

เมตริกข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลของ Shopping มาจากเครือข่ายการค้นหาเท่านั้น

คำอธิบายสำหรับสถิติข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล

อันดับเฉลี่ย (แคมเปญการค้นหาเท่านั้น)

อันดับเฉลี่ยเป็นข้อมูลที่ทำให้ทราบได้อย่างรวดเร็วว่า โฆษณาของคุณอันดับสูงเพียงใดเทียบกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ ที่ร่วมการประมูลเดียวกัน อันดับเฉลี่ยคืออันดับโดยเฉลี่ยของโฆษณาในการประมูล ซึ่งเป็นตัวตัดสินลำดับโฆษณาที่ปรากฏในหน้าผลการค้นหา

ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้เข้าร่วมคนหนึ่งในรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลแสดงหมายเลข "5" ในคอลัมน์อันดับเฉลี่ย นั่นหมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้ว โฆษณาของผู้เข้าร่วมรายนี้อยู่ในอันดับที่ 5 ในหน้าผลการค้นหาที่โฆษณาของคุณก็ได้แสดงด้วยเช่นกัน

ส่วนแบ่งการแสดงผล

ส่วนแบ่งการแสดงผลคือจำนวนการแสดงผลที่คุณได้รับ หารด้วยจำนวนการแสดงผลโดยประมาณที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ สิทธิ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการกำหนดเป้าหมาย สถานะการอนุมัติ ราคาเสนอ และคะแนนคุณภาพของโฆษณาของคุณในปัจจุบัน ในรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล ส่วนแบ่งการแสดงผลยังบอกส่วนแบ่งการแสดงผลของผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ เมื่อเทียบสัดส่วนกับการประมูลทั้งหลายที่คุณเข้าร่วมแข่งด้วย โปรดทราบว่าแคมเปญ Shopping ไม่ได้ใช้คะแนนคุณภาพ อย่างไรก็ตาม คุณภาพโดยรวมและความเกี่ยวข้องของข้อเสนอโฆษณา Shopping ก็มีผลต่อการพิจารณาความมีสิทธิ์ของโฆษณาด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามส่วนแบ่งการแสดงผล

อัตราการแสดงผลพร้อมกัน

อัตราการแสดงผลพร้อมกันแสดงว่าโฆษณาของผู้เข้าร่วมอีกรายหนึ่งได้แสดงผลพร้อมกับโฆษณาของคุณบ่อยเพียงใด

ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้เข้าร่วมรายอื่นคนหนึ่งในรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลของคุณแสดง “60%” ในคอลัมน์อัตราการแสดงผลพร้อมกัน นั่นหมายความว่า ทุกๆ 10 ครั้งที่โฆษณาของคุณแสดง มี 6 ครั้งที่โฆษณาของผู้เข้าร่วมรายนี้แสดงด้วยเช่นกัน

อัตราสำหรับอันดับที่สูงกว่า (แคมเปญในเครือข่ายการค้นหาเท่านั้น)

อัตราอันดับสูงกว่าแสดงให้เห็นว่าโฆษณาของผู้เข้าร่วมรายอื่นแสดงในอันดับที่สูงกว่าโฆษณาของคุณบ่อยเพียงใด เมื่อโฆษณาของคุณทั้งสองแสดงพร้อมกัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าหนึ่งในผู้ลงโฆษณารายอื่นในรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลของคุณแสดง “5%” ในคอลัมน์อัตราอันดับสูงกว่า นั่นหมายความว่า โฆษณาของผู้เข้าร่วมรายนี้แสดงในอันดับที่สูงกว่าโฆษณาของคุณเป็นจำนวน 5 ครั้ง จาก 100 ครั้งที่โฆษณาของคุณทั้งสองแสดงพร้อมกัน

อัตราการแสดงที่ด้านบนของหน้า (แคมเปญในเครือข่ายการค้นหาเท่านั้น)

อัตราการแสดงที่ด้านบนของหน้าแสดงให้เห็นว่าโฆษณาของคุณ (หรือโฆษณาของผู้เข้าร่วมรายอื่น ขึ้นอยู่กับแถวที่คุณกำลังดู) แสดงที่ด้านบนของหน้า เหนือผลการค้นหาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายบ่อยเพียงใด
ตัวอย่างเช่น หากผู้ลงโฆษณามีการแสดงผล 100 ครั้งซึ่งการแสดงผล 20 ครั้งปรากฏในอันดับใดก็ตามเหนือผลการค้นหาทั่วไป อัตราการแสดงที่ด้านบนของหน้าจะเป็น 20%

อัตราการแสดงที่ด้านบนสุดแบบสัมบูรณ์ของหน้า (แคมเปญในเครือข่ายการค้นหาเท่านั้น)

อัตราการแสดงที่ด้านบนสุดแบบสัมบูรณ์ของหน้าจะบอกให้ทราบความถี่ที่โฆษณาของคุณ (หรือโฆษณาของผู้เข้าร่วมรายอื่น ขึ้นอยู่กับแถวที่คุณกำลังดู) แสดงที่ด้านบนสุดแบบสัมบูรณ์ของหน้าเป็นโฆษณาแรกเหนือผลการค้นหาทั่วไป

ตัวอย่างเช่น ถ้าการแสดงผลจาก 10 ใน 100 ครั้งของโฆษณาแสดงเป็นโฆษณาแรกเหนือผลการค้นหาทั่วไป อัตราการแสดงที่ด้านบนสุดแบบสัมบูรณ์ของหน้าจะเป็น 10%

ส่วนแบ่งที่มีอันดับสูงกว่า

ส่วนแบ่งที่ชนะคือเปอร์เซ็นต์ที่แสดงจำนวนครั้งที่โฆษณาของคุณมีอันดับในการประมูลสูงกว่าโฆษณาของผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่น บวกกับจำนวนครั้งที่โฆษณาของคุณได้แสดงในขณะที่ผู้เข้าร่วมรายอื่นไม่ได้แสดง แล้วหารด้วยจำนวนการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาทั้งหมดที่คุณเข้าร่วม

หมายเหตุ

รายงานนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ ที่เข้าร่วมการประมูลเดียวกันกับคุณ โดยไม่ได้หมายความว่าผู้ลงโฆษณารายอื่นมีการตั้งค่าการโฆษณาเหมือนคุณ เมตริกของผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ ที่แสดงนั้นพิจารณาเฉพาะกรณีที่คาดว่าโฆษณาของคุณก็มีสิทธิ์ปรากฏเช่นกัน รายงานนี้จะไม่เปิดเผยคำหลัก คุณภาพ ราคาเสนอ หรือการตั้งค่าที่แท้จริงของแคมเปญของคุณ และคุณก็จะไม่เห็นข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นของผู้อื่นด้วย

แม้ว่าข้อมูลในรายงานนี้หาได้โดยการค้นหาใน Google และก็มีหลายคนได้ลองประมาณข้อมูลนี้ด้วยตนเองโดยการไล่ดูโฆษณาที่ปรากฏขึ้น แต่รายงานนี้จะทำให้คุณเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายขึ้น ผู้ลงโฆษณาที่มีคีย์เวิร์ด กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มโฆษณา และแคมเปญที่มีกิจกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำจะใช้รายงานนี้ได้

ตอนนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads เพื่อจัดการบัญชีแล้ว หากคุณยังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ AdWords อยู่ โปรดเลือกก่อนหน้าที่อยู่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หารายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล


คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลสำหรับแคมเปญการค้นหาและ Shopping ที่มีกิจกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับแคมเปญการค้นหา คุณสามารถสร้างรายงานสำหรับคำหลัก กลุ่มโฆษณา และแคมเปญ สำหรับแคมเปญ Shopping คุณสร้างรายงานสำหรับกลุ่มโฆษณาและแคมเปญได้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกเมนูหน้าเว็บแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือคีย์เวิร์ด ตามข้อมูลที่คุณต้องการดูในรายงาน
  3. เลือกแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือคีย์เวิร์ดโดยทำเครื่องหมายที่ช่องด้านข้างแต่ละรายการ หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกคีย์เวิร์ดในแต่ละครั้งได้เฉพาะในหน้าเดียวกันเท่านั้น (ยกเว้นคุณจะเรียกใช้รายงานสำหรับ "ทั้งหมด")
  4. คลิกข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล
  5. ระบบจะนำคุณไปยังรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล หมายเหตุ: เฉพาะคำหลักและกลุ่มโฆษณาที่มีกิจกรรมตามเกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้นที่จะมีรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล
  6. หากคุณเลือกเฉพาะกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญการค้นหาหรือ Shopping คุณจะเห็นรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลที่เกี่ยวข้อง 
  7. หากคุณเลือกกลุ่มโฆษณาหรือแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและ Shopping ผสมกัน คุณจะต้องเลือกปุ่มตัวเลือกแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาหรือแคมเปญ Shopping

 

กรองข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล

คุณสามารถสร้างตัวกรองเพื่อช่วยในการหาคีย์เวิร์ด กลุ่มโฆษณา และแคมเปญที่มีรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล โดยตัวกรองข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลจะช่วยให้คุณดูได้อย่างรวดเร็วว่าคีย์เวิร์ด กลุ่มโฆษณา หรือแคมเปญใดมีรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูลที่พร้อมใช้งาน

  1. คลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง เหนือตารางสถิติ
  2. เลือกตัวกรองที่ปรากฏเพื่อดูรายการเงื่อนไขสำหรับตัวกรองใหม่ 
  3. ป้อนเงื่อนไขแล้วคลิกใช้ ตารางจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงคีย์เวิร์ดหรือกลุ่มโฆษณาที่มีรายงานข้อมูลเชิงลึกด้านการประมูล

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ใหม่ ก่อนหน้า

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว