Pārskata “Ieskats izsolē” izmantošana veiktspējas salīdzināšanai

Vidējās pozīcijas (vid. poz.) rādītājs 2019. gada septembrī tiks noņemts. Procentuālais augstākās un visaugstākās pozīcijas seansu rādītājs ļauj skaidrāk saprast, kur reklāmas tiek rādītas meklēšanas lapās. Varat izmantot šo jauno metriku, lai optimizētu reklāmas pozīciju. Uzziniet vairāk.

Pārskatā “Ieskats izsolē” varat salīdzināt savu veiktspēju ar to reklāmdevēju veiktspēju, kas piedalās tajās pašās izsolēs. Šo informāciju var izmantot, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus par cenu noteikšanu un budžetu — pārskatā ir parādīts, kurās pozīcijās jūs gūstat panākumus un kurās, iespējams, neizmantojat veiktspējas uzlabošanas iespējas. Pārskats “Ieskats izsolē” ir pieejams gan meklēšanas tīkla, gan pirkumu kampaņām.

Šajā rakstā paskaidrots, kādi statistikas dati ir pieejami pārskatā “Ieskats izsolē”, kā šo pārskatu atrast un kā iestatīt filtru, lai atrastu tos atslēgvārdus, reklāmu kopas un kampaņas, kam ir pieejami pārskati “Ieskats izsolē”. 

Statistikas dati pārskatā “Ieskats izsolē”

Meklēšanas tīkla kampaņu pārskatos “Ieskats izsolē” ir pieejami seši dažādu veidu statistikas dati: seansu daļa, vidējā pozīcija, pārklāšanās līmenis, augstākas pozīcijas rādītājs, rādīšanas biežums lapas augšdaļā un pārsolīšanas daļa. Varat izveidot pārskatu vienam vai vairākiem atslēgvārdiem, reklāmu kopām vai kampaņām (ja atlasītajā laika periodā ir sasniegts minimālais nepieciešamo darbību skaits) un segmentēt rezultātus pēc laika un ierīces.

Pirkumu kampaņu pārskatos “Ieskats izsolē” ir pieejami 3 dažādu veidu statistikas dati: seansu daļa, pārklāšanās līmenis un pārsolīšanas daļa. Varat ģenerēt pārskatu vienai vai vairākām reklāmu kopām vai kampaņām (ja atlasītajā laika periodā ir sasniegts minimālais nepieciešamo darbību skaits) un segmentēt rezultātus pēc laika un ierīces. Pirkumu kampaņu pārskatos “Ieskats izsolē” ir pieejami dati par laiku, sākot no 2014. gada oktobra.

Pirkumu pārskatā “Ieskats izsolē” tiek izmantoti meklēšanas tīkla rādītāji.

Pārskatu “Ieskats izsolē” statistikas datu apraksts

Vidējā pozīcija (tikai meklēšanas kampaņās)

Izpētot vidējās pozīcijas datus, varat ātri gūt priekšstatu to, cik augstu jūsu reklāmas tiek ranžētas salīdzinājumā ar to citu reklāmdevēju reklāmām, kuri piedalās tajās pašās izsolēs. Vidējā pozīcija parāda vidējo reklāmas rangu izsolēs, kurās tiek noteikta reklāmu secība meklēšanas rezultātu lapās.

Piemēram, ja kādam no dalībniekiem pārskatā “Ieskats izsolē” vidējās pozīcijas slejā ir vērtība “5”, tas nozīmē, ka šī dalībnieka reklāma meklēšanas rezultātu lapās, kurās tika rādīta arī jūsu reklāma, vidēji tika rādīta 5. vietā.

Seansu daļa

Seansu daļa ir jūsu saņemto seansu skaits, kas dalīts ar aprēķināto seansu skaitu, ko varējāt saņemt. Reklāmas piemērotību rādīšanai nosaka pašreizējie reklāmu mērķauditorijas atlases iestatījumi, apstiprinājuma statusi, cenas un kvalitātes rādītāji. Izpētot pārskatā “Ieskats izsolē” ietvertos seansu daļas datus, varat uzzināt citu reklāmdevēju seansu daļu, kas izteikta kā proporcionāla daļa izsolēs, kurās esat piedalījies arī jūs. Ņemiet vērā, ka pirkumu kampaņām netiek izmantots kvalitātes rādītājs. Tomēr jūsu pirkumu reklāmu piemērotību rādīšanai ietekmē arī to vispārējā kvalitāte un atbilstība. Uzziniet vairāk par seansu daļas uzskaiti.

Pārklāšanās līmenis

Pārklāšanās līmenis parāda, cik bieži kāda cita dalībnieka reklāma ir saņēmusi seansu tad, kad seansu ir saņēmusi arī jūsu reklāma.

Piemēram, ja kādam no pārskatā “Ieskats izsolē” iekļautajiem dalībniekiem pārklāšanās līmeņa slejā ir vērtība “60%”, tas nozīmē, ka 6 no 10 jūsu reklāmas rādīšanas gadījumiem tika rādīta arī šī dalībnieka reklāma.

Augstākas pozīcijas rādītājs (tikai meklēšanas tīkla kampaņās)

Izpētot augstākas pozīcijas datus, varat noskaidrot, cik bieži cita dalībnieka reklāma tika rādīta augstākā pozīcijā nekā jūsu reklāma, kad abas šīs reklāmas tika rādītas vienlaikus.

Piemēram, ja kādam no pārskatā “Ieskats izsolē” iekļautajiem dalībniekiem augstākas pozīcijas slejā ir vērtība “5%”, tas nozīmē, ka 5 no 100 gadījumiem, kad jūsu reklāmas tika rādītas vienlaikus, šī dalībnieka reklāma tika rādīta virs jūsu reklāmas.

Rādīšanas biežums lapas augšdaļā (tikai meklēšanas tīkla kampaņās)

Rādīšanas biežums lapas augšdaļā parāda, cik bieži jūsu reklāma (vai cita dalībnieka reklāma — atkarībā no rindas, ko skatāt) tika rādīta lapas augšdaļā virs neapmaksātajiem meklēšanas rezultātiem.
Piemēram, ja reklāmdevējam ir 100 seansu un 20 no tiem tiek rādīti jebkurā pozīcijā virs dabiskās meklēšanas rezultātiem, rādīšanas biežums lapas augšdaļā būs 20%.

Rādīšanas biežums visaugstākajai pozīcijai lapā (tikai meklēšanas tīkla kampaņām)

Rādītājs visaugstākajai pozīcijai lapā norāda, cik bieži jūsu reklāma (vai cita dalībnieka reklāma atkarībā no tā, kuru rindu skatāties) tika rādīta lapas visaugstākajā pozīcijā kā pati pirmā reklāma virs dabiskās meklēšanas rezultātiem.

Piemēram, ja 100 seansos reklāma 10 reižu tiek rādīta kā pirmā reklāma virs dabiskās meklēšanas rezultātiem, rādītājs visaugstākajai pozīcijai lapā būs 10%.

Pārsolīšanas daļa

Pārsolīšanas daļa ir procentuālā daļa, kas tiek aprēķināta, saskaitot, cik reižu jūsu reklāmas rangs izsolē bija augstāks nekā cita dalībnieka reklāmas rangs un cik reižu jūsu reklāma tika rādīta, bet konkurenta reklāma — netika, un izdalot šo rezultātu ar kopējo reklāmu izsoļu skaitu, kurās piedalījāties.

Piezīme

Šajā pārskatā ir sniegta informācija par citiem reklāmdevējiem, kuri piedalījās tajās pašās izsolēs, kurās piedalījāties arī jūs. Tas nenozīmē, ka citi reklāmdevēji izmanto tādus pašus reklamēšanas iestatījumus kā jūs. Parādītajos citu reklāmdevēju datos tiek ņemti vērā tikai gadījumi, kad rādīšanai bija piemērotas arī jūsu reklāmas. Šajā pārskatā netiek atklāti ne jūsu, ne citu reklāmdevēju kampaņu faktiskie atslēgvārdi, kvalitāte, cenas vai iestatījumi.

Kaut gan šāda informācija jau ir pieejama, veicot meklēšanu Google tīklā (un daudzi jau mēģina šos datus aprēķināt, pārlūkojot rādītās reklāmas), pārskats ļauj vieglāk piekļūt vajadzīgajai informācijai un to izprast. Tas ir pieejams reklāmdevējiem, kuru atslēgvārdi, produktu grupas, reklāmu kopas un kampaņas atbilst minimālā darbību skaita prasībām.

Jaunā Google Ads saskarne tagad lielākajai daļai klientu ir vienīgais kontu pārvaldības veids. Ja joprojām izmantojat iepriekšējo AdWords saskarni, tālāk izvēlieties iespēju IepriekšējāUzzināt vairāk

Pārskata “Ieskats izsolē” meklēšana


Pārskata “Ieskats izsolē” dati ir pieejami meklēšanas tīkla un pirkumu kampaņām, kas atbilst minimālā darbību skaita prasībām. Meklēšanas kampaņām varat izveidot pārskatu par atslēgvārdiem, reklāmu kopām un kampaņām. Pirkumu kampaņām varat izveidot pārskatu par reklāmu kopām un kampaņām.

  1. Pierakstieties savā AdWords kontā.
  2. Atkarībā no tā, kādu informāciju vēlaties skatīt pārskatā, noklikšķiniet uz lapas izvēlnes Kampaņas, Reklāmu kopas vai Atslēgvārdi.
  3. Atlasiet konkrētu kampaņu, reklāmu kopu vai atslēgvārdu, atzīmējot izvēles rūtiņu blakus katram vienumam. Piezīme. Vienlaikus varat atlasīt tikai vienā lapā parādītos atslēgvārdus (ja vien neizvēlaties izpildīt pārskatu, atzīmējot rūtiņu “Visi”).
  4. Noklikšķiniet uz Ieskats izsolē.
  5. Tagad tiks atvērts pārskats “Ieskats izsolē”. Ņemiet vērā: pārskats “Ieskats izsolē” ir pieejams tikai atslēgvārdiem un reklāmu kopām, kas atbilst minimālā darbību skaita prasībām.
  6. Ja atlasījāt tikai meklēšanas tīkla vai tikai pirkumu kampaņas vai reklāmu kopas, tiks parādīts attiecīgais pārskats “Ieskats izsolē”. 
  7. Ja atlasījāt gan meklēšanas tīkla, gan pirkumu kampaņas vai reklāmu kopas, jums būs jāatlasa poga Meklēšanas kampaņas vai Pirkumu kampaņas.

 

Ieskati izsolē — filtrēšana

Lai atrastu atslēgvārdus, reklāmu kopas un kampaņas, kurās ir pieejami pārskati “Ieskats izsolē”, varat izveidot filtru. Izmantojot filtru “Ieskats izsolē”, varat uzreiz noskaidrot, kuriem atslēgvārdiem, reklāmu kopām vai kampaņām ir pieejams pārskats “Ieskats izsolē”.

  1. Virs statistikas datu tabulas noklikšķiniet uz filtra ikonas Filtrs.
  2. Atlasiet kādu no parādītajiem filtriem, lai skatītu jaunu filtru nosacījumu sarakstu. 
  3. Ievadiet nosacījumu un pēc tam noklikšķiniet uz Lietot. Tabula tiks automātiski atjaunināta, lai parādītu atslēgvārdus vai reklāmu kopas, kam ir pieejami pārskati “Ieskats izsolē”.
Izmēģināt

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.