Aukcionų įžvalgų naudojimas našumui palyginti

Vidutinė pozicija (vid. poz.) bus pašalinta 2019 m. rugsėjį. Parodymų viršuje ir parodymų pačiame viršuje procentas leidžia aiškiau suvokti, kur skelbimai rodomi paieškos puslapiuose. Savo skelbimo pozicijai optimizuoti galite naudotis šia metrika. Sužinokite daugiau

Ataskaitoje „Aukcionų įžvalgos“ galite palyginti našumą su kitų tuose pačiuose aukcionuose dalyvaujančių reklamuotojų našumu. Ši informacija gali padėti priimti strateginius sprendimus dėl kainų siūlymo ir biudžeto nustatymo, nes sužinosite, kuriose srityse veikla sėkminga ir kur galima padidinti našumą. Ataskaita „Aukcionų įžvalgos“ pasiekiama vykdant paieškos ir apsipirkimo kampanijas.

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie statistiką, pasiekiamą Aukcionų įžvalgų ataskaitoje, kaip rasti šią ataskaitą ir kaip nustatyti filtrą siekiant rasti raktinius žodžius, skelbimų grupes ir kampanijas, kuriose pasiekiamos Aukcionų įžvalgų ataskaitos.

Aukcionų įžvalgų statistika

Paieškos kampanijų aukcionų įžvalgų ataskaitoje pateikiama 6 skirtingų tipų statistika: parodymų dalis, persidengimo rodiklis, aukštesnės pozicijos rodiklis, puslapio viršaus rodiklis ir aukštesnio reitingo dalis. Galite sugeneruoti vieno ar daugiau raktinių žodžių, skelbimų grupių arba kampanijų (jei jie pasiekia minimalų pasirinkto laikotarpio veiklos slenkstį) ataskaitą ir segmentuoti rezultatus pagal laiką bei įrenginį.

Apsipirkimo kampanijų aukcionų įžvalgų ataskaitoje pateikiama 3 skirtingų tipų statistika: parodymų dalis, persidengimo rodiklis ir aukštesnio reitingo dalis. Galite sugeneruoti vienos ar kelių skelbimų grupių arba kampanijų (jei jos pasiekia minimalų pasirinkto laikotarpio veiklos slenkstį) ataskaitą ir segmentuoti rezultatus pagal laiką bei įrenginį. Apsipirkimo kampanijų aukcionų įžvalgų duomenys pasiekiami nuo 2014 m. spalio mėn. iki šios dienos.

Apsipirkimo kampanijų aukcionų įžvalgų metrika gaunama tik iš Paieškos tinklo.

Aukcionų įžvalgų statistikos aprašai

Parodymų dalis

Parodymų dalis yra skaičiais išreikšta parodymų, kurių sulaukėte, dalis, padalyta iš apytikslio skaičiaus parodymų, kurių galėjote sulaukti. Tinkamumas pagrįstas esamais skelbimų taikymo nustatymais, patvirtinimo būsenomis, kainos pasiūlymais ir kokybės balais. Aukcionų įžvalgų ataskaitoje pateikiama parodymų dalis taip pat nurodo kitų reklamuotojų parodymų dalį, išreikštą aukcionų, kuriuose jūs taip pat varžėtės, santykiu. Atminkite, kad apsipirkimo kampanijose nenaudojamas kokybės balas. Tačiau nustatant tinkamumą atsižvelgiama į bendrą apsipirkimo skelbimų pasiūlymų kokybę ir atitikimą. Sužinokite daugiau apie parodymų dalies stebėjimą.

Persidengimo rodiklis

Persidengimo rodiklis yra kito dalyvio skelbimo parodymų dažnumas, kai jūsų skelbimas taip pat sulaukia parodymo.

Pavyzdžiui, jei vieno iš kitų Aukcionų įžvalgų ataskaitos dalyvių stulpelyje „Persidengimo rodiklis“ rodoma 60 %, tai reiškia, kad 6 kartus iš 10, kai buvo rodomas jūsų skelbimas, šio dalyvio skelbimas taip pat buvo rodomas.

Aukštesnės pozicijos rodiklis (tik Paieškos kampanijose)

Aukštesnės pozicijos rodiklis nurodo, kaip dažnai kito dalyvio skelbimas buvo rodomas aukštesnėje nei jūsų skelbimo pozicijoje, kai vienu metu buvo rodomi jūsų abiejų skelbimai.

Pavyzdžiui, jei vieno iš kitų Aukcionų įžvalgų ataskaitos reklamuotojų stulpelyje „Aukštesnės pozicijos rodiklis“ rodoma 5 %, tai reiškia, kad kito dalyvio skelbimas virš jūsų skelbimo buvo rodomas 5 kartus iš 100, kai jūsų abiejų skelbimai buvo rodomi vienu metu.

Puslapio viršaus rodiklis (tik Paieškos kampanijos)

Puslapio viršaus rodiklis nurodo, kaip dažnai skelbimas (arba kito dalyvio skelbimas, atsižvelgiant į tai, kurią eilutę peržiūrite) buvo rodomas puslapio viršuje, virš nemokamų paieškos rezultatų.
Pavyzdžiui, jei reklamuotojas sulaukė 100 parodymų, iš kurių 20 buvo parodymai bet kurioje vietoje virš natūralios paieškos rezultatų, puslapio viršaus rodiklis bus 20 proc.

Paties puslapio viršaus rodiklis (tik paieškos kampanijose)

Paties puslapio viršaus rodiklis nurodo, kaip dažnai skelbimas (arba kito dalyvio skelbimas, atsižvelgiant į tai, kurią eilutę peržiūrite) buvo rodomas pačiame puslapio viršuje kaip pirmas skelbimas virš natūralios paieškos rezultatų.

Pavyzdžiui, jei iš 100 parodymų skelbimas buvo 10 kartų parodytas kaip pirmas skelbimas virš natūralios paieškos rezultatų, paties puslapio viršaus rodiklis bus 10 proc.

Aukštesnio reitingo dalis

Aukštesnio reitingo dalis – tai procentinė dalis, apibrėžiama kaip skaičius, nurodantis, kiek kartų jūsų skelbimo reitingas buvo aukštesnis aukcione nei kito dalyvio skelbimo reitingas bei kiek kartų jūsų skelbimas buvo rodomas, kai kito dalyvio skelbimas nebuvo rodomas, padalytas iš bendro skelbimų aukcionų, kuriuose dalyvavote, skaičiaus.

Pastaba

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie kitus reklamuotojus, kurie dalyvavo tuose pačiuose aukcionuose kaip ir jūs. Tai nereiškia, kad kitų reklamuotojų reklamavimo nustatymai tokie patys kaip ir jūsų. Kitų reklamuotojų metrika rodoma tik atsižvelgiant į tuos atvejus, kai jūsų skelbimai taip pat buvo įvertinti kaip tinkami rodyti. Šioje ataskaitoje neatskleidžiami kampanijose naudoti raktiniai žodžiai, kokybė, kainos pasiūlymai ar nustatymai ir neteikiamos šios informacijos įžvalgos iš kitų reklamuotojų kampanijų.

Ši informacija jau yra pasiekiama atliekant paiešką sistemoje „Google“ (daugelis jau bando įvertinti šiuos duomenis analizuodami rodomus skelbimus), tačiau naudojant šią ataskaitą bus lengviau pasiekti šią informaciją ir geriau ją suprasti. Ji pasiekiama reklamuotojams, kurių raktinių žodžių, produktų grupių, skelbimų grupių ir kampanijų veikla pasiekė minimalų veiklos slenkstį.

Aukcionų įžvalgų ataskaitos radimas


Pasiekiami Paieškos ir Apsipirkimo kampanijų, atitinkančių minimalų veiklos slenkstį, aukcionų įžvalgų duomenys. Vykdydami Paieškos kampanijas galite kurti raktinių žodžių, skelbimų grupių ir kampanijų ataskaitas. Vykdydami Apsipirkimo kampanijas galite kurti skelbimų grupių ir kampanijų ataskaitas.

  1. Prisijunkite prie „AdWords“ paskyros.
  2. Spustelėkite puslapio meniu Kampanijos, Skelbimų grupės arba Raktiniai žodžiai, atsižvelgdami į tai, kurią informaciją norite matyti ataskaitoje.
  3. Pasirinkite konkrečią kampaniją, skelbimų grupę arba raktinį žodį, pažymėdami šalia elemento esantį žymimąjį laukelį. Pastaba: vienu metu galite pasirinkti tik vieno puslapio raktinius žodžius (nebent vykdote ataskaitą „Visi“).
  4. Spustelėkite Aukcionų įžvalgos.
  5. Būsite perkelti į aukcionų įžvalgų ataskaitą. Pastaba: pateikiamos tik minimalų veiklos slenkstį atitinkančių raktinių žodžių ir skelbimų grupių aukcionų įžvalgų ataskaitos
  6. Jei pasirinkote tik Paieškos arba tik Apsipirkimo kampanijas ar skelbimų grupes, pateikiama atitinkama Aukcionų įžvalgų ataskaita. 
  7. Jei pasirinkote ir paieškos, ir apsipirkimo kampanijų ar skelbimų grupių derinį, turite pasirinkti akutę Paieškos kampanijos arba Apsipirkimo kampanijos.

 

Aukcionų įžvalgų filtravimas

Kad būtų lengviau rasti raktinius žodžius, skelbimų grupes ir kampanijas, kurių aukcionų įžvalgų ataskaitas galite pasiekti, galite sukurti filtrą. Naudodami aukcionų įžvalgų filtrą galite apžvelgti, kurių raktinių žodžių, skelbimų grupių ar kampanijų aukcionų įžvalgų ataskaitas galima peržiūrėti.

  1. Virš statistikos lentelės spustelėkite filtro piktogramą Filtras.
  2. Pasirinkite vieną iš parodytų filtrų, kad būtų parodytas naujų filtrų sąlygų sąrašas. 
  3. Įveskite sąlygą ir spustelėkite Taikyti. Lentelė automatiškai atnaujinama, kad būtų rodomi raktiniai žodžiai ar skelbimų grupės, kurių aukcionų įžvalgų ataskaitos yra pasiekiamos.
Išbandykite
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta