שימוש בדוח המכירות הפומביות לצורך השוואת ביצועים

המדד 'מיקום ממוצע בדף' יוסר בספטמבר 2019. המדדים 'שיעור החשיפה בראש הדף' ו'שיעור החשיפה במיקום הראשון' מספקים תמונה ברורה יותר של המקומות שבהם הוצגו המודעות בדפי החיפוש. תוכלו להשתמש במדדים החדשים האלה כדי לבצע אופטימיזציה של מיקום המודעה בדף. מידע נוסף

דוח המכירות הפומביות מאפשר לכם להשוות בין הביצועים שלכם לביצועים של מפרסמים אחרים המשתתפים באותן מכירות פומביות שאתם משתתפים בהן. הוא מציג מידע שמצביע על המקומות שבהם אתם מצליחים ואלו שבהם אתם מפספסים הזדמנויות לשיפור ביצועים. כך הוא יכול לסייע לקבל החלטות אסטרטגיות לגבי הגשת הצעות מחיר והגדרת תקציב. דוח המכירות הפומביות זמין לקמפיינים של שופינג ולקמפיינים לרשת החיפוש.

במאמר זה מוסברים הנתונים הסטטיסטיים הזמינים בדוח 'מדדי מכירות פומביות', כיצד למצוא את הדוח וכיצד להגדיר מסנן לאיתור מילות המפתח, קבוצות המודעות והקמפיינים שעבורם זמינים הדוחות 'מדדי מכירות פומביות'.

הנתונים הסטטיסטיים בדוח המכירות הפומביות

דוח המכירות הפומביות לקמפיינים לרשת החיפוש כולל 5 מדדים סטטיסטיים שונים: נתח החשיפות, שיעור החפיפה, שיעור החשיפה מעליכם, שיעור החשיפה בראש הדף ונתח ההובלה בדירוג. אפשר להפיק דוח על כל מספר של מילות מפתח, קבוצות של מודעות או קמפיינים (כל עוד הם עומדים בסף הפעילות המינימלי בתקופת הזמן שנבחרה). את התוצאות אפשר לפלח לפי זמן ולפי מכשיר.

הדוח 'מדדי מכירות פומביות' לקמפיינים של שופינג מספק שלושה נתונים סטטיסטיים שונים: נתח חשיפות, שיעור חפיפה ונתח דירוג יתר. ניתן ליצור דוח לקבוצת מודעות אחת או יותר או לקמפיין אחד או יותר (כל עוד הם עומדים בסף מינימום של פעילות לתקופת הזמן שנבחרה), ולפלח את התוצאות לפי זמן ולפי מכשיר. הנתונים של דוח המכירות הפומביות לקמפיינים של שופינג זמינים מאוקטובר 2014 עד להווה.

המדדים של דוח המכירות הפומביות לשופינג מגיעים רק מרשת החיפוש.

הסברים על הנתונים הסטטיסטיים בדוח המכירות הפומביות

נתח חשיפות

נתח החשיפות הוא מספר החשיפות שהמודעות שלכם קיבלו, חלקי מספר החשיפות המשוער שהן היו כשירות לקבל. הכשירות של המודעות נקבעת על פי הגדרות המיקוד וסטטוס האישור שלהן, על פי הצעות המחיר ועל פי ציוני האיכות – הכול נכון לעכשיו. בדוח המכירות הפומביות, נתח החשיפות מציין גם את נתח החשיפות של מפרסמים אחרים ביחס למכירות הפומביות שבהן גם אתם התחריתם. שימו לב שבקמפיינים של שופינג המערכת לא משתמשת בציון האיכות. עם זאת, האיכות והרלוונטיות הכוללות של מודעות השופינג שלכם מובאות בחשבון כשהמערכת קובעת אם הן כשירות. למידע נוסף על מעקב אחר נתח החשיפות

שיעור חפיפה

שיעור חפיפה הוא התדירות שבה מודעה של משתתף אחר קיבלה חשיפה, כאשר גם המודעה שלכם קיבלה חשיפה.

לדוגמה, אם לאחד מהמשתתפים האחרים בדוח המכירות הפומביות מוצג הערך "60%" בעמודה 'שיעור חפיפה', המשמעות היא שב-6 מתוך כל 10 פעמים שהמודעה שלכם הוצגה, מודעה של משתתף זה הוצגה גם היא.

שיעור החשיפה מעליך (קמפיינים לרשת החיפוש בלבד)

שיעור החשיפה מעליך הוא התדירות שבה המודעה של משתתף זה הוצגה במיקום גבוה יותר מאשר זה של המודעה שלכם, כאשר שתי המודעות שלכם הוצגו בו-זמנית.

לדוגמה, אם לאחד מהמפרסמים האחרים בדוח המכירות הפומביות מוצג הערך "5%" בעמודה 'שיעור החשיפה מעליך', המשמעות היא שהמודעה של המפרסם הזה הוצגה במיקום גבוה משלכם ב-5 מתוך כל 100 פעמים שהמודעות שלכם הוצגו בו-זמנית.

שיעור חשיפה בראש הדף (קמפיינים לרשת החיפוש בלבד)

שיעור חשיפה בראש הדף מציין את התדירות שבה המודעה שלכם (או המודעה של משתתף אחר, בהתאם לשורה שבה אתם מעיינים) הוצגה בראש הדף, מעל לתוצאות החיפוש בחינם.
לדוגמה, אם למפרסם היו 100 חשיפות שמתוכן 20 הופיעו במיקומים שמעל לתוצאות החיפוש האורגני, שיעור החשיפה בראש הדף יהיה 20%.

שיעור החשיפה במיקום הבולט ביותר בדף (קמפיינים לרשת החיפוש בלבד)

שיעור החשיפה במיקום הבולט ביותר בדף מציין את התדירות שבה המודעה שלכם (או המודעה של משתתף אחר, בהתאם לשורה שבה אתם מעיינים) הוצגה במיקום הבולט ביותר בדף, כמודעה הראשונה שמופיעה מעל לתוצאות החיפוש האורגני.

לדוגמה, אם ב-10 מתוך 100 חשיפות מודעה הופיעה כמודעה הראשונה מעל לתוצאות החיפוש האורגני, שיעור החשיפה במיקום הכי גבוה בדף יהיה 10%.

נתח הובלה בדירוג

נתח הובלה בדירוג הוא אחוז המוגדר כמספר הפעמים שהמודעה שלכם דורגה במיקום גבוה יותר במכירה הפומבית מאשר מודעה של משתתף אחר, פלוס מספר הפעמים שהמודעה שלכם הוצגה כשמודעת המשתתף האחר לא הוצגה, חלקי סך כל המכירות הפומביות של מודעות שבהן השתתפתם.

הערה

דוח זה מספק מידע לגבי מפרסמים אחרים שהשתתפו באותן מכירות פומביות שבהן גם אתם השתתפתם. אין זה אומר בהכרח שהגדרות הפרסום של המפרסמים האחרים זהות לשלכם. המדדים של מפרסמים אחרים שמוצגים בדוח מבוססים רק על מופעים שבהם גם המודעות שלכם הוערכו ככשירות להצגה. הדוח לא יחשוף את מילות המפתח בפועל, את האיכות, את הצעות המחיר ואת ההגדרות של הקמפיינים שלכם – וגם לא יספק את המידע הזה על המשתתפים האחרים.

אומנם אפשר למצוא את המידע הזה ב-Google, ומפרסמים רבים מנסים לאמוד את הנתונים האלה באמצעות סריקה של המודעות המוצגות, אבל הדוח יקל עליכם לגשת לנתונים ולהבין אותם. הוא זמין למפרסמים אשר מילות המפתח, קבוצות המוצרים, קבוצות המודעות והקמפיינים שלהם עומדים בסף מינימום של פעילות.

איתור דוח המכירות הפומביות


הנתונים של מדדי המכירות הפומביות זמינים עבור מסעות פרסום לרשת החיפוש ומסעות פרסום של קניות אשר עומדים בסף מינימום של פעילות. עבור מסעות פרסום לרשת החיפוש, תוכל ליצור דוח עבור מילות מפתח, קבוצות מודעות ומסעות פרסום. עבור מסעות פרסום של קניות, תוכל ליצור דוח לקבוצות מודעות ולמסעות פרסום.

  1. נכנסים לחשבון AdWords.
  2. לוחצים על תפריט הדף קמפיינים, קבוצות מודעות או מילות מפתח, בהתאם למידע שרוצים להציג בדוח.
  3. בוחרים בקמפיין, בקבוצת מודעות או במילת מפתח ספציפיים באמצעות סימון התיבה שליד כל אחד מהפריטים. הערה: ניתן לבחור מילות מפתח בדף אחד בלבד בכל פעם (אלא אם מריצים דוח עם ההגדרה 'הכול').
  4. לוחצים על דוח מכירות פומביות.
  5. כעת מועברים אל דוח המכירות הפומביות. הערה: הדוח 'מדדי מכירות פומביות' יהיה קיים רק עבור מילות מפתח וקבוצות מודעות שעומדות בסף מינימום של פעילות.
  6. אם בחרת במסעות פרסום או בקבוצות מודעות לרשת החיפוש בלבד או של קניות בלבד, תראה את דוח 'מדדי מכירות פומביות' התואם. 
  7. אם נבחר שילוב של קבוצות מודעות או של קמפיינים גם של שופינג וגם לרשת החיפוש, צריך לבחור בלחצן הבחירה קמפיינים לרשת החיפוש או קמפיינים של שופינג.

 

סינון דוח המכירות הפומביות

ניתן ליצור מסנן שיסייע לאתר את מילות המפתח, קבוצות המודעות והקמפיינים שקיימים עבורם דוחות מכירות פומביות. מסנן דוח המכירות הפומביות מאפשר לראות בקצרה לאילו ממילות המפתח, מקבוצות המודעות או מהקמפיינים יש דוחות מכירות פומביות זמינים להצגה.

  1. לוחצים על סמל המסנן מסנן שמעל לטבלת הנתונים הסטטיסטיים.
  2. בוחרים באחד מהמסננים שמופיעים כדי לראות את רשימת התנאים למסננים חדשים. 
  3. מזינים את התנאי ולוחצים על החלה. הטבלה מתעדכנת אוטומטית כדי להציג מילות מפתח או קבוצות מודעות שקיימים עבורן דוחות מכירות פומביות.
רוצים לנסות?
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה