שימוש בדוח המכירות הפומביות לצורך השוואת ביצועים

דוח המכירות הפומביות מאפשר לכם להשוות בין הביצועים שלכם לביצועים של מפרסמים אחרים המשתתפים באותן מכירות פומביות שאתם משתתפים בהן. הוא מציג מידע שמצביע על המקומות שבהם אתם מצליחים ועל המקומות שבהם אתם מחמיצים הזדמנויות לשיפור ביצועים. כך הוא יכול לסייע בקבלת החלטות אסטרטגיות לגבי הגשת הצעות מחיר והגדרת תקציב. דוח המכירות הפומביות זמין לקמפיינים של שופינג ולקמפיינים לרשת החיפוש.

במאמר זה מוסברים הנתונים הסטטיסטיים הזמינים בדוח המכירות הפומביות, כיצד למצוא את הדוח וכיצד להגדיר מסנן לאיתור מילות המפתח, קבוצות המודעות והקמפיינים שעבורם יש דוחות זמינים של מכירות פומביות.

הערה: שותפי חיפוש לא מבחינים בין "ראש הדף" לעומת "חלק אחר" ולא ייכללו בנתוני מכירות פומביות.

נתונים סטטיסטיים של דוח מכירות פומביות

דוח המכירות הפומביות לקמפיינים לרשת החיפוש כולל 5 סוגים של נתונים סטטיסטיים: נתח חשיפות, שיעור חפיפה, שיעור החשיפה מעליך ושיעור חשיפה בראש הדף. תוכלו להפיק דוח לגבי כל מספר רצוי של מילות מפתח, קבוצות של מודעות או קמפיינים (כל עוד הם עומדים בסף הפעילות המינימלי בתקופת הזמן שנבחרה). את התוצאות אפשר לפלח לפי זמן ולפי מכשיר.

דוח המכירות הפומביות לקמפיינים של שופינג כולל 2 סוגים של נתונים סטטיסטיים: נתח חשיפות ושיעור חפיפה. תוכלו להפיק דוח לגבי כל מספר רצוי של קבוצות של מודעות או קמפיינים (כל עוד הם עומדים בסף הפעילות המינימלי בתקופת הזמן שנבחרה). את התוצאות אפשר לפלח לפי זמן ולפי מכשיר. הנתונים של דוח המכירות הפומביות לקמפיינים של שופינג זמינים מאוקטובר 2014 עד להווה.

המדדים של דוח המכירות הפומביות לשופינג מגיעים רק מרשת החיפוש.

הסברים על הנתונים הסטטיסטיים בדוח המכירות הפומביות

נתח חשיפות

נתח החשיפות הוא מספר החשיפות שהמודעות קיבלו, חלקי מספר החשיפות המשוער שהן היו כשירות לקבל. הכשירות נקבעת לפי הגדרות הטירגוט, הסטטוסים של אישור המודעות וציוני האיכות של המודעות בזמן החישוב. בדוח המכירות הפומביות, נתח החשיפות מציין גם את נתח החשיפות של מפרסמים אחרים ביחס למכירות הפומביות שבהן לכולכם הייתה כשירות להצגת מודעות.

הערה לגבי קמפיינים של שופינג:

 • קמפיינים של שופינג לא משתמשים בציון איכות. עם זאת, המערכת מביאה בחשבון את האיכות והרלוונטיות הכוללות של מודעות שופינג כדי לקבוע אם הן כשירות. מידע נוסף על נתח חשיפות
 • במקרים מסוימים ייתכנו הבדלים קלים בין נתח החשיפות ברמת הקמפיין וקבוצת המוצרים לעומת נתח החשיפות בדוחות המכירות פומביות. סביר להניח שהמקור להבדלים הקלים האלה הוא שבדוח המכירות הפומביות המערכת מסננת מכירות פומביות שהובילו למעט מאוד חשיפות, והסינון הזה לא מתבצע ברמת הקמפיין (מטרת הסינון היא להפיק את דוח המכירות הפומביות מהר יותר).
 • בכרטיסייה 'קבוצות מוצרים' יוצג נתח חשיפות רק עבור קבוצות מוצרים שנאספו עליהן מספיק נתונים כדי לדווח על נתח חשיפות. אחרי שייאספו מספיק נתונים, יוצג נתח החשיפות המצטבר ברמה הנתונה. כלומר, אם יש בחשבון הרבה קבוצות מוצרים שלא הצטברו לגביהן מספיק נתונים, ייתכן שיהיה הבדל בין הדיווח ברמה הזאת לדיווח ברמת הקמפיין.
 • צפוי שהערכים בדוח הקמפיין ובדוח המכירות הפומביות יהיו דומים. בכרטיסייה 'קבוצות מוצרים' תוכלו לקבל מידע מפורט יותר.
 • נתח החשיפות המוצג עבור מתחרה בדוח המכירות הפומביות עשוי להיות שונה מנתח החשיפות שהמתחרה רואה בדוח שלו. ייתכן שהחפיפה בין החשיפות האפשריות של המפרסמים המתחרים לבין החשיפות האפשריות שלכם תהיה חלקית בלבד. לדוגמה, למרות שהערך 100% מופיע בעמודת נתח החשיפות של הדוח שלכם, ייתכן שלמפרסם המתחרה יהיה נתח חשיפות של 50% במכירות הפומביות הכשירות שלו.
 • דוח המכירות הפומביות לא מציג נתח חשיפות בשיעור נמוך מ-10%.

שיעור חפיפה

שיעור חפיפה הוא התדירות שבה מודעה של משתתף אחר קיבלה חשיפה, כאשר גם המודעה שלכם קיבלה חשיפה.

לדוגמה, אם לאחד מהמשתתפים האחרים בדוח המכירות הפומביות מוצג הערך "60%" בעמודה 'שיעור חפיפה', המשמעות היא שב-6 מתוך כל 10 פעמים שהמודעה שלכם הוצגה, מודעה של משתתף זה הוצגה גם היא.

שיעור החשיפה מעליך (קמפיינים לרשת החיפוש בלבד)

שיעור החשיפה מעליך הוא התדירות שבה המודעה של משתתף זה הוצגה במיקום גבוה יותר מאשר זה של המודעה שלכם, כאשר שתי המודעות שלכם הוצגו בו-זמנית.

לדוגמה, אם לאחד מהמפרסמים האחרים בדוח המכירות הפומביות מוצג הערך "5%" בעמודה 'שיעור החשיפה מעליך', המשמעות היא שהמודעה של המפרסם הזה הוצגה במיקום גבוה משלכם ב-5 מתוך כל 100 פעמים שהמודעות שלכם הוצגו בו-זמנית.

שיעור חשיפה בראש הדף (קמפיינים לרשת החיפוש בלבד)

שיעור חשיפה בראש הדף מציין את התדירות שבה המודעה שלכם (או המודעה של משתתף אחר, בהתאם לשורה שבה אתם מעיינים) הוצגה בראש הדף, מעל לתוצאות החיפוש בחינם.
לדוגמה, אם למפרסם היו 100 חשיפות שמתוכן 20 הופיעו במיקומים שמעל לתוצאות החיפוש האורגני, שיעור החשיפה בראש הדף יהיה 20%.

שיעור החשיפה במיקום הבולט ביותר בדף (קמפיינים לרשת החיפוש בלבד)

שיעור החשיפה במיקום הבולט ביותר בדף מציין את התדירות שבה המודעה שלכם (או המודעה של משתתף אחר, בהתאם לשורה שבה אתם מעיינים) הוצגה במיקום הבולט ביותר בדף, כמודעה הראשונה שמופיעה מעל לתוצאות החיפוש האורגני.

לדוגמה, אם ב-10 מתוך 100 חשיפות מודעה כלשהי הופיעה ראשונה מעל לתוצאות החיפוש האורגני, שיעור החשיפה בראש הדף יהיה 10%.

איך למצוא את דוח המכירות הפומביות


הנתונים של מדדי המכירות הפומביות זמינים לקמפיינים לרשת החיפוש וקמפיינים שלנשופינג שעומדים בסף מינימום של פעילות. עבור מסעות פרסום לרשת החיפוש, תוכל ליצור דוח עבור מילות מפתח, קבוצות מודעות וקמפיינים. בקמפיינים של שופינג אפשר ליצור דוח לקבוצות של מודעות ולקמפיינים.

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על תפריט הדפים של קמפיינים, קבוצות מודעות או מילות מפתח, בהתאם למידע שרוצים להציג בדוח.
 3. בוחרים בקמפיין, בקבוצת מודעות או במילת מפתח ספציפיים באמצעות סימון התיבה שליד כל אחד מהפריטים. הערה: ניתן לבחור מילות מפתח בדף אחד בלבד בכל פעם (אלא אם מריצים דוח עם ההגדרה 'הכול').
 4. לוחצים על דוח מכירות פומביות.
 5. כעת מועברים אל דוח המכירות הפומביות. הערה: דוח המכירות הפומביות יהיה קיים רק למילות מפתח וקבוצות של מודעות שעומדות בסף מינימום של פעילות.
 6. השוואה בין קמפיינים שונים:
  • אם בוחרים קמפיינים או קבוצות של מודעות רק מרשת החיפוש או רק משופינג, יוצג דוח המכירות הפומביות התואם. 
  • אם בוחרים קמפיינים או קבוצות של מודעות מרשת החיפוש ומשופינג יחד, צריך לבחור את הקמפיינים מרשת החיפוש או את הקמפיינים משופינג בתפריט הנפתח 'קמפיינים לרשת החיפוש'.
  • אם בוחרים באפשרות "כל הקמפיינים", אפשר לראות מדדים מרשת החיפוש ומשופינג באותו דף.

איך לסנן את דוח המכירות הפומביות

ניתן ליצור מסנן שיסייע לאתר את מילות המפתח, קבוצות המודעות והקמפיינים שקיימים עבורם דוחות מכירות פומביות. מסנן דוח המכירות הפומביות מאפשר לראות בקצרה לאילו ממילות המפתח, מקבוצות המודעות או מהקמפיינים יש דוחות מכירות פומביות זמינים להצגה.

 1. לוחצים על סמל המסנן מסנן שמעל לטבלת הנתונים הסטטיסטיים.
 2. בוחרים באחד מהמסננים שמופיעים כדי לראות את רשימת התנאים למסננים חדשים. 
 3. מזינים את התנאי ולוחצים על החלה. הטבלה מתעדכנת באופן אוטומטי כדי להציג מילות מפתח או קבוצות של מודעות שקיימים עבורן דוחות של מכירות פומביות.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה