Kehityksen vertaileminen huutokauppatilastojen avulla

Huutokauppatilastot-raportin avulla voit verrata tuloksiasi muihin mainostajiin, jotka ovat osallistuneet samoihin huutokauppoihin kuin sinä. Nämä tiedot voivat auttaa sinua tekemään hintatarjouksia ja budjetointia koskevia strategisia päätöksiä. Näet, missä asioissa olet onnistunut ja missä asioissa on vielä parantamisen varaa. Huutokauppatilastot-raportti on saatavilla sekä Haku- että Shopping-kampanjoille.

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä tietoja Huutokauppatilastot-raportti sisältää, miten löydät raportin sekä miten voit suodattaa esiin sellaiset avainsanat, mainosryhmät ja kampanjat, joille on saatavilla Huutokauppatilastot-raportteja.

Huom. Yläosa/muu-erottelu ei koske hakukumppaneita, joten ne eivät sisälly huutokauppatilastoihin.

Huutokauppatilastot

Hakukampanjoiden Huutokauppatilastot-raportti sisältää neljä tilastotietoa: impressioprosentti, päällekkäisyys, kilpailija ylempänä ‑prosentti ja sivun yläosassa ‑prosentti. Voit luoda raportin yhdelle tai usealle avainsanalle, mainosryhmälle tai kampanjalle (joiden aktiivisuus täyttää vähimmäisvaatimuksen valitulla ajanjaksolla) sekä ryhmitellä tuloksia ajankohdan ja laitteen mukaan.

Shopping-kampanjoiden Huutokauppatilastot-raportti sisältää kaksi tilastotietoa: impressioprosentti ja päällekkäisyys. Voit luoda raportin yhdelle tai usealle mainosryhmälle tai kampanjalle (joiden aktiivisuus täyttää vähimmäisvaatimuksen valitulla ajanjaksolla) sekä ryhmitellä tuloksia ajankohdan ja laitteen mukaan. Shopping-kampanjoiden huutokauppatilastojen tiedot ovat saatavilla lokakuusta 2014 lähtien.

Shopping-kampanjoiden huutokauppatilastojen mittarit ovat peräisin vain hakuverkostosta.

Huutokauppatilastojen tietojen kuvaukset

Impressioprosentti

Impressioprosentti saadaan jakamalla saamiesi impressioiden määrä niiden impressioiden arvioidulla määrällä, jotka mainoksesi olisi voinut saada. Hyväksyttävät impressiot määritetään mainosten nykyisten kohdistusasetusten, hyväksymistilojen ja laatupisteiden perusteella. Huutokauppatilastot-raportin impressioprosentti kertoo myös muiden mainostajien impressioprosentin huutokaupoissa, joissa sekä sinun että toisen mainostajan mainos olisi voinut näkyä.

Shopping-kampanjoita koskeva huomautus:

 • Shopping-kampanjoissa ei käytetä laatupisteitä. Shopping-mainostesi yleinen laatu ja osuvuus vaikuttavat kuitenkin siihen, voivatko ne näkyä. Lue lisää impressioprosentista.
 • Kampanja‑ ja tuoteryhmätason impressioprosentti sekä Huutokauppatilastot-raportin impressioprosentti saattavat toisinaan hieman poiketa toisistaan. Tämä pieni ero johtuu todennäköisesti siitä, että huutokauppatilastoista suodatetaan pois huutokaupat, joissa impressioiden määrä on hyvin pieni (tämän tarkoituksena on vähentää huutokauppatilastojen viivettä). Kampanjatasolla sen sijaan tällaista suodatusta ei tehdä.
 • Tuoteryhmät-välilehdellä näkyy impressioprosentti vain tuoteryhmille, jotka ovat saaneet impressioprosentin raportointiin vaadittavan määrän impressioita. Lisäksi välilehdellä näkyy impressioiden koottu määrä tällä tasolla. Nämä luvut saattavat siis poiketa kampanjatason tilastoista, jos useat tuoteryhmät ovat saaneet vain vähän impressioita.
 • Kampanjatason impressioprosentti ja Huutokauppatilastot-raportin impressioprosentti ovat todennäköisesti lähes samat. Tuoteryhmät-välilehdeltä voit katsoa yksityiskohtaisempia tietoja.
 • Huutokauppatilastot-raportissa näkyvä kilpailijan impressioprosentti saattaa poiketa impressioprosentista, jonka kilpailija näkee omassa raportissaan. Kilpailevien mainostajien hyväksyttävät impressiot saattavat olla päällekkäisiä vain tietyn osuuden kanssa omista hyväksyttävistä impressioistasi. Vaikka raporttisi Impressioprosentti-sarakkeessa näkyisi esimerkiksi 100 %, kilpailevan mainostajan impressioprosentti on voinut olla 50 % huutokaupoissa, joissa mainostajan mainos on voinut näkyä.
 • Huutokauppatilastot-raportti ei näy, jos impressioprosentti on alle 10 %.

Päällekkäisyys

Päällekkäisyys kertoo, miten usein impressio on kirjattu oman mainoksesi lisäksi myös toisen osallistujan mainokselle.

Jos esimerkiksi Huutokauppatilastot-raportin Päällekkäisyys-sarakkeessa on 60 %, toisen osallistujan mainos on näkynyt kuudella kymmenestä kerrasta oman mainoksesi impressiosta.

Kilpailija ylempänä ‑prosentti (vain Hakukampanjat)

Kilpailija ylempänä ‑prosentti kertoo, miten usein toisen osallistujan mainos on näkynyt mainoksesi yläpuolella silloin, kun mainoksenne ovat olleet näkyvissä yhtä aikaa.

Jos esimerkiksi Huutokauppatilastot-raportin Kilpailija ylempänä ‑prosentin sarakkeessa on 5 %, toisen osallistujan mainos on näkynyt mainoksesi yläpuolella viidellä sadasta kerrasta, jolloin mainoksenne ovat näkyneet samaan aikaan.

Sivun yläosassa ‑prosentti (vain Hakukampanjat)

Sivun yläosassa ‑prosentti osoittaa, kuinka usein mainoksesi (tai kilpailijasi mainos sen mukaan, mitä riviä katselet) näytettiin sivun yläosassa maksuttoman haun tulosten yläpuolella.
Jos mainostajalla oli esimerkiksi 100 näyttökertaa, joista 20 näkyi missä tahansa sijainnissa orgaanisen haun tulosten yläpuolella, sivun yläosassa ‑prosentti on 20 %.

Absoluuttinen ylimpänä näkyminen (vain Hakukampanjat)

Absoluuttinen ylimpänä näkyminen ‑arvo kertoo, kuinka usein mainoksesi (tai kilpailijasi mainos riippuen siitä, mitä riviä katsot) näytettiin sivun korkeimmassa sijainnissa eli ensimmäisenä mainoksena orgaanisen haun tulosten yläpuolella.

Jos esimerkiksi mainoksen 100 impressiosta 10 on sellaisia, että mainos on näkynyt ensimmäisenä mainoksena orgaanisten hakutulosten yläpuolella, aivan sivun yläosassa ‑prosentti on 10 %.

Huutokauppatilastot-raportin noutaminen


Huutokauppatilastojen tiedot ovat käytettävissä sellaisten Haku- ja Shopping-kampanjoiden kohdalla, jotka täyttävät aktiivisuuden vähimmäisvaatimuksen. Hakukampanjoille voi luoda avainsana-, mainosryhmä- ja kampanjaraportteja. Shopping-kampanjoille voi luoda mainosryhmä- ja kampanjaraportteja.

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa Kampanjat-, Mainosryhmät- tai Avainsanat-sivuvalikkoa sen mukaan, mitä tietoja haluat raporttiin.
 3. Valitse jokin kampanja, mainosryhmä tai avainsana klikkaamalla haluamasi kohdan viereistä valintaruutua. Huom. Voit valita avainsanoja vain yhdeltä sivulta kerrallaan (paitsi jos ajat raportin käyttäen arvoa Kaikki).
 4. Klikkaa Huutokauppatilastot.
 5. Huutokauppatilastot-raportti tulee näkyviin. Huom. Huutokauppatilastot-raportti on saatavilla ainoastaan sellaisille avainsanoille ja mainosryhmille, jotka täyttävät aktiivisuutta koskevan vähimmäisvaatimuksen.
 6. Kampanjoiden vertaaminen:
  • Jos valitset vain Haku- tai Shopping-kampanjoita tai ‑mainosryhmiä, näet vastaavan Huutokauppatilastot-raportin. 
  • Jos valitset sekä Haku- että Shopping-kampanjoita tai ‑mainosryhmiä, sinun on valittava Haku- tai Shopping-kampanjat avattavasta Hakukampanjat-valikosta.
  • Jos valitset Kaikki kampanjat, voit nähdä sekä Haku- että Shopping-mittarit samalla sivulla.

Huutokauppatilastojen suodattaminen

Luomalla suodattimen voit helpottaa sellaisten avainsanojen, mainosryhmien ja kampanjoiden etsimistä, joille on saatavana Huutokauppatilastot-raportteja. Huutokauppatilastojen suodattimen avulla näet kerralla, mihin avainsanoihin, mainosryhmiin tai kampanjoihin liittyy Huutokauppatilastot-raportteja.

 1. Klikkaa tilastotaulukon yläpuolelta suodatinkuvaketta Suodata.
 2. Valitse jokin näytössä näkyvistä suodattimista, niin näkyviin tulee luettelo uusien suodattimien suodatinehdoista. 
 3. Lisää suodatinehto ja klikkaa sitten Käytä. Taulukkoon tulevat automaattisesti näkyviin ne avainsanat tai mainosryhmät, joille on saatavilla Huutokauppatilastot-raportteja.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun