Kehityksen vertaileminen huutokauppatilastojen avulla

Keskimääräinen sijainti ‑mittari poistettiin käytöstä syyskuussa 2019. Sivun yläosan impressioprosentti ja korkeimman sijainnin impressioprosentti antavat paremman kuvan siitä, missä kohtaa hakutulossivua mainoksesi näkyvät. Nämä uudet mittarit auttavat sinua optimoimaan mainoksesi sijainnin. Lue lisää

Huutokauppatilastot-raportin avulla voit verrata omaa kehitystäsi muihin mainostajiin, jotka osallistuvat samoihin huutokauppoihin kuin sinä. Nämä tiedot voivat auttaa sinua tekemään hintatarjouksia ja budjetointia koskevia strategisia päätöksiä. Näet, missä asioissa olet onnistunut ja missä asioissa on vielä parantamisen varaa. Huutokauppatilastot-raportti on saatavilla sekä Haku- että Shopping-kampanjoille.

Tässä artikkelissa kuvataan Huutokauppatilastot-raporttiin sisältyvät tilastot. Opit noutamaan raportin ja määrittämään suodattimen, niin että voit hakea sellaiset avainsanat, mainosryhmät ja kampanjat, joille on käytettävissä Huutokauppatilastot-raportteja.

Huutokauppatilastojen tiedot

Hakukampanjoiden Huutokauppatilastot-raportti sisältää viisi tilastotietoa: impressioprosentti, päällekkäisyys, kilpailija ylempänä ‑prosentti, sivun yläosassa ‑prosentti ja näkyvyys ennen muita. Voit luoda raportin yhdelle tai useammalle avainsanalle, mainosryhmälle tai kampanjalle (jotka täyttävät aktiivisuuden vähimmäisvaatimuksen valitulla ajanjaksolla) sekä ryhmitellä tuloksia ajankohdan ja laitteen mukaan.

Shopping-kampanjoiden Huutokauppatilastot-raportti sisältää kolme tilastotietoa: osuus näyttökerroista, päällekkäisyyden suhde ja näkyvyys ennen muita. Voit luoda raportin yhdelle tai useammalle mainosryhmälle tai kampanjalle (jotka täyttävät aktiivisuuden vähimmäisvaatimuksen valitulla ajanjaksolla) sekä ryhmitellä tuloksia ajankohdan ja laitteen mukaan. Shopping-kampanjoiden huutokauppatilastojen tiedot ovat saatavilla lokakuusta 2014 lähtien.

Shopping-kampanjoiden huutokauppatilastot ovat peräisin vain hakuverkostosta.

Huutokauppatilastojen tietojen kuvaukset

Impressioprosentti

Impressioprosentti on prosenttiosuus, joka saadaan jakamalla saamiesi näyttökertojen määrä niiden näyttökertojen arvioidulla määrällä, jotka mainoksesi oli kelpoinen saamaan. Kelpoisuus määritetään mainosten nykyisten kohdistusasetusten, hyväksymistilojen, hintatarjousten ja laatupisteiden perusteella. Huutokauppatilastot-raportin Osuus näyttökerroista ‑tilastotieto kertoo muiden mainostajien näyttökertojen osuuden huutokaupoissa, joihin itsekin osallistuit. Huomaa, että Shopping-kampanjoissa ei käytetä laatupisteitä. Shopping-mainostesi yleinen laatu ja osuvuus vaikuttavat kuitenkin mainosten kelpoisuuteen. Lue lisää impressioprosentin seurannasta.

Päällekkäisyys

Päällekkäisyyden suhde osoittaa, kuinka usein näyttökerta kirjattiin oman mainoksesi ohella myös kilpailijasi mainokselle.

Jos esimerkiksi Huutokauppatilastot-raportin Päällekkäisyyssuhde-sarakkeessa on arvo 60 %, kyseisen kilpailijan mainos näytettiin 6:lla 10:stä oman mainoksesi näyttökerrasta.

Kilpailija ylempänä ‑prosentti (vain hakuverkostokampanjat)

Sijoitus yläpuolella ‑suhde osoittaa, kuinka usein kilpailijasi mainos sijoitettiin oman mainoksesi yläpuolelle silloin, kun mainoksenne näytettiin yhtä aikaa.

Jos esimerkiksi Huutokauppatilastot-raportin Sijoitus yläpuolella ‑suhteen sarakkeessa on arvo 5 %, kyseisen kilpailijan mainos näytettiin oman mainoksesi yläpuolella 5:llä 100:sta kerrasta, jolloin mainoksenne näytettiin yhtä aikaa.

Sivun yläosassa ‑prosentti (vain hakuverkostokampanjat)

Sivun yläosassa ‑prosentti osoittaa, kuinka usein mainoksesi (tai kilpailijasi mainos sen mukaan, mitä riviä katselet) näytettiin sivun yläosassa maksuttoman haun tulosten yläpuolella.
Jos mainostajalla oli esimerkiksi 100 näyttökertaa, joista 20 näkyi missä tahansa sijainnissa orgaanisen haun tulosten yläpuolella, sivun yläosassa ‑prosentti on 20 %.

Absoluuttinen ylimpänä näkyminen (vain Hakukampanjat)

Absoluuttinen ylimpänä näkyminen ‑arvo kertoo, kuinka usein mainoksesi (tai kilpailijasi mainos riippuen siitä, mitä riviä katsot) näytettiin sivun korkeimmassa sijainnissa eli ensimmäisenä mainoksena orgaanisen haun tulosten yläpuolella.

Jos esimerkiksi mainoksen 100 näyttökerrasta mainos näkyy 10 näyttökerrassa ensimmäisenä mainoksena maksuttoman haun tulosten yläpuolella, kaikkein ylimpänä näkymisen prosentti on 10.

Näkyvyys ennen muita

Näkyvyys ennen muita on prosenttiosuus, joka määritellään sen perusteella, kuinka monta kertaa sinun mainoksesi sijoitus huutokaupassa oli korkeampi kuin toisen osallistujan mainos. Tähän lisätään se, kuinka monta kertaa sinun mainoksesi näytettiin, mutta toisen mainostajan mainosta ei näytetty. Saatu luku jaetaan vielä niiden mainoshuutokauppojen kokonaismäärällä, joihin osallistuit.

Huomioitavaa

Huutokauppatilastot-raportti sisältää tietoja muista mainostajista, jotka ovat osallistuneet samoihin huutokauppoihin kanssasi. Tämä ei tarkoita sitä, että toisilla mainostajilla on käytössä samat mainonta-asetukset kuin sinulla. Muiden mainostajien tiedot on kerätty esiintymistä, joissa myös omat mainoksesi olivat kelvollisia näytettäviksi. Raportissa ei näytetä todellisia avainsanojasi, mainostesi laatua, hintatarjouksiasi ja kampanja-asetuksiasi. Näitä tietoja ei kerrota myöskään muiden mainostajien osalta.

Raportin tiedot saa näkyviin myös tekemällä Google-hakuja (monet mainostajat tekevät omia arvioita tutkimalla näytettäviä mainoksia), mutta raportin luominen helpottaa tietojen käyttämistä ja tulkitsemista. Raportti on niiden mainostajien käytettävissä, joiden avainsanat, tuoteryhmät, mainosryhmät ja kampanjat täyttävät aktiivisuuden vähimmäisvaatimuksen.

Huutokauppatilastot-raportin noutaminen


Huutokauppatilastojen tiedot ovat käytettävissä sellaisten hakuverkosto- ja Shopping-kampanjoiden kohdalla, jotka täyttävät aktiivisuuden vähimmäisvaatimuksen. Hakuverkostokampanjoille voit luoda avainsana-, mainosryhmä- tai kampanjaraportteja. Shopping-kampanjoille voidaan luoda mainosryhmä- ja kampanjaraportteja.

  1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
  2. Klikkaa Kampanjat-, Mainosryhmät- tai Avainsanat-sivuvalikkoa sen mukaan, mitä tietoja haluat raporttiin.
  3. Valitse jokin kampanja, mainosryhmä tai avainsana klikkaamalla haluamasi kohdan viereistä valintaruutua. Huom. Voit valita avainsanoja vain yhdeltä sivulta kerrallaan (paitsi jos ajat raportin käyttäen arvoa Kaikki).
  4. Klikkaa Huutokauppatilastot.
  5. Huutokauppatilastot-raportti tulee näkyviin. Huom, Huutokauppatilastot-raportti on saatavilla ainoastaan sellaisille avainsanoille ja mainosryhmille, joiden aktiivisuus saavuttaa vähimmäisrajan.
  6. Jos valitsit pelkkiä hakuverkostokampanjoita, pelkkiä Shopping-kampanjoita tai mainosryhmiä, Huutokauppatilastot-raportin sisältö määräytyy valintasi mukaan. 
  7. Jos valitsit sekä hakuverkosto- että Shopping-kampanjoita tai ‑mainosryhmiä, sinun on valittava Hakukampanjat- tai Shopping-kampanjat-valintanappi.

 

Huutokauppatilastot-raportin suodattaminen

Luomalla suodattimen voit helpottaa sellaisten avainsanojen, mainosryhmien ja kampanjoiden etsimistä, joille on saatavana Huutokauppatilastot-raportteja. Huutokauppatilastojen suodattimen avulla näet kerralla, mihin avainsanoihin, mainosryhmiin tai kampanjoihin liittyy Huutokauppatilastot-raportteja.

  1. Klikkaa tilastotaulukon yläpuolella olevaa suodatuskuvaketta Suodatin.
  2. Valitse jokin näytössä näkyvistä suodattimista, niin näkyviin tulee luettelo uusien suodattimien suodatinehdoista. 
  3. Lisää suodatinehto ja klikkaa sitten Käytä. Taulukkoon tulee automaattisesti näkyviin avainsanat ja mainosryhmät, joille on käytettävissä Huutokauppatilastot-raportteja.
Kokeile
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun