Χρήση των insights δημοπρασίας για τη σύγκριση απόδοσης

Με την αναφορά Insights δημοπρασίας μπορείτε να συγκρίνετε την απόδοσή σας με την απόδοση άλλων διαφημιζόμενων που συμμετέχουν στις ίδιες δημοπρασίες με εσάς. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την υποβολή προσφορών και τον προϋπολογισμό, καθώς σας δείχνουν πού έχετε επιτυχημένη παρουσία και πού μπορεί να χάνετε ευκαιρίες για βελτιωμένη απόδοση. Η αναφορά Insights δημοπρασίας είναι διαθέσιμη για τις καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης και Αγορών.

Αυτό το άρθρο επεξηγεί τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην αναφορά Insight δημοπρασίας, ενώ εξηγεί και πώς μπορείτε να βρίσκετε την αναφορά, καθώς και να ρυθμίζετε ένα φίλτρο για να εντοπίζετε τις λέξεις-κλειδιά, τις ομάδες διαφημίσεων και τις καμπάνιες που διαθέτουν αναφορές για insight δημοπρασίας.

Σημείωση: Οι συνεργάτες αναζήτησης δεν ξεχωρίζουν μεταξύ επάνω μέρους με άλλα και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα Insight δημοπρασίας.

Στατιστικά στοιχεία στην αναφορά Insight δημοπρασίας

Η αναφορά Insight δημοπρασίας για τις καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης παρέχει πέντε διαφορετικά στατιστικά στοιχεία: μερίδιο εμφάνισης, ποσοστό επικάλυψης, ποσοστό υψηλότερης θέσης, ποσοστό στην κορυφή σελίδας και μερίδιο υψηλότερης κατάταξης. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά για μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά, ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας για την επιλεγμένη χρονική περίοδο) και να τμηματοποιήσετε τα αποτελέσματα ανά ώρα και συσκευή.

Η αναφορά "Insights δημοπρασίας" για τις καμπάνιες Αγορών παρέχει 3 διαφορετικά στατιστικά στοιχεία: μερίδιο εμφάνισης, ποσοστό επικάλυψης και μερίδιο υψηλότερης κατάταξης. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά για μία ή περισσότερες ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας για την επιλεγμένη χρονική περίοδο) και να τμηματοποιήσετε τα αποτελέσματα κατά ώρα και συσκευή. Τα δεδομένα Insights δημοπρασίας για τις καμπάνιες Αγορών είναι διαθέσιμα από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι σήμερα.

Οι μετρήσεις για τα insights δημοπρασίας προέρχονται μόνο από το δίκτυο αναζήτησης.

Περιγραφές των στατιστικών στοιχείων της αναφοράς Insights δημοπρασίας

Μερίδιο εμφάνισης

Το μερίδιο εμφάνισης είναι ο αριθμός των εμφανίσεων που λάβατε διαιρεμένος με τον εκτιμώμενο αριθμό των εμφανίσεων που θεωρείστε κατάλληλοι να λάβετε. Η καταλληλότητα καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις στόχευσης, τις καταστάσεις έγκρισης και τους Δείκτες ποιότητας των διαφημίσεων. Στην αναφορά Insight δημοπρασίας, το μερίδιο εμφάνισης σας ενημερώνει και σχετικά με το μερίδιο εμφάνισης άλλων διαφημιζομένων ως ποσοστό επί των δημοπρασιών στις οποίες μπορούσατε και εσείς να εμφανίζετε διαφημίσεις.

Σημείωση για τις καμπάνιες Αγορών:

 • Οι καμπάνιες Αγορών δεν χρησιμοποιούν Δείκτη ποιότητας. Ωστόσο, η συνολική ποιότητα και η συνάφεια των προσφορών διαφημίσεων Αγορών παίζουν ρόλο ως προς την κατάλληλότητά τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρακολούθηση του μεριδίου εμφάνισης.
 • Μερικές φορές, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ του μεριδίου εμφάνισης σε επίπεδο καμπάνιας και ομάδας προϊόντων και του μεριδίου εμφάνισης από τις αναφορές πληροφοριών δημοπρασίας. Ο πιθανότερος λόγος για αυτήν τη μικρή απόκλιση είναι ότι τα insights δημοπρασίας φιλτράρουν τις δημοπρασίες με πολύ χαμηλές εμφανίσεις, κάτι που δεν ισχύει για το επίπεδο καμπάνιας (με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο λανθάνων χρόνος των insights δημοπρασίας).
 • Η καρτέλα Ομάδες προϊόντων εμφανίζει το μερίδιο εμφάνισης μόνο για τις ομάδες προϊόντων με τον όγκο που απαιτείται για την αναφορά μεριδίου εμφάνισης και, στη συνέχεια, συγκεντρώνει τις εμφανίσεις σε αυτό το επίπεδο. Επομένως, αυτό μπορεί να διαφέρει από το επίπεδο καμπάνιας, αν υπάρχουν πολλές ομάδες προϊόντων χαμηλού όγκου.
 • Να έχετε υπόψη ότι τα insight καμπάνιας και δημοπρασίας θα ταιριάζουν σε υψηλό βαθμό και να χρησιμοποιείτε την καρτέλα ομάδων προϊόντων για προβολές με μεγαλύτερο βαθμό ευαισθησίας.
 • Το μερίδιο εμφάνισης που εμφανίζεται για κάποιον ανταγωνιστή στην αναφορά Insight δημοπρασίας μπορεί να διαφέρει από το μερίδιο εμφάνισης που βλέπει ο ανταγωνιστής στη δική του αναφορά. Οι κατάλληλες εμφανίσεις των ανταγωνιζόμενων διαφημιζομένων μπορεί να επικαλύπτονται μόνο με κάποιο ποσοστό των δικών σας κατάλληλων εμφανίσεων. Για παράδειγμα, παρά το ότι εμφανίζεται το 100% στη στήλη μεριδίου εμφάνισης της αναφοράς σας, ο ανταγωνιζόμενος διαφημιζόμενος μπορεί να έχει μερίδιο εμφάνισης 50% στις δικές του κατάλληλες δημοπρασίες.

Ποσοστό επικάλυψης

Το ποσοστό επικάλυψης υποδηλώνει τη συχνότητα εμφάνισης της διαφήμισης ενός άλλου συμμετέχοντος κατά την εμφάνιση και της δικής σας διαφήμισης.

Για παράδειγμα, αν κάποιος από τους άλλους συμμετέχοντες στην αναφορά "Insights δημοπρασίας" εμφανίζει την ένδειξη "60%" στη στήλη ποσοστού επικάλυψης, αυτό σημαίνει ότι στις 6 από τις 10 φορές κατά τις οποίες εμφανίστηκε η διαφήμισή σας, εμφανίστηκε και μια διαφήμιση από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα.

Ποσοστό υψηλότερης θέσης (μόνο καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης)

Το ποσοστό υψηλότερης θέσης υποδηλώνει τη συχνότητα κατά την οποία η διαφήμιση του άλλου συμμετέχοντα εμφανίστηκε σε υψηλότερη θέση από τη δική σας, όταν και οι δύο διαφημίσεις εμφανίζονταν ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα, αν κάποιος από τους άλλους διαφημιζόμενους στην αναφορά "Insights δημοπρασίας" εμφανίζει την ένδειξη "5%" στη στήλη ποσοστού υψηλότερης θέσης, αυτό σημαίνει ότι η διαφήμιση του άλλου συμμετέχοντα εμφανίστηκε σε θέση πάνω από τη δική σας στις 5 από τις 100 φορές κατά τις οποίες οι διαφημίσεις σας εμφανίστηκαν ταυτόχρονα.

Ποσοστό στην κορυφή σελίδας (μόνο καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης)

Το ποσοστό στην κορυφή σελίδας δείχνει πόσο συχνά η διαφήμισή σας (ή η διαφήμιση κάποιου άλλου συμμετέχοντα, ανάλογα με τη σειρά την οποία βλέπετε) εμφανίστηκε στην κορυφή της σελίδας, επάνω από τα μη πληρωμένα αποτελέσματα αναζήτησης.
Για παράδειγμα, αν ένας διαφημιζόμενος είχε 100 εμφανίσεις, από τις οποίες οι 20 προβάλλονται σε οποιαδήποτε θέση επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης, το ποσοστό στην κορυφή σελίδας θα είναι 20%.

Ποσοστό στην κορυφαία θέση της σελίδας (μόνο καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης)

Το ποσοστό στην κορυφαία θέση της σελίδας δείχνει πόσο συχνά η διαφήμισή σας (ή η διαφήμιση κάποιου άλλου συμμετέχοντα, ανάλογα με τη σειρά που βλέπετε) εμφανίστηκε πρώτη στην κορυφαία θέση της σελίδας, επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης.

Για παράδειγμα, αν από τις 100 εμφανίσεις μια διαφήμιση έχει 10 εμφανίσεις στις οποίες προβάλλεται ως η πρώτη διαφήμιση επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης, το ποσοστό στην κορυφαία θέση της σελίδας θα είναι 10%.

Μερίδιο υψηλότερης κατάταξης

Το μερίδιο υψηλότερης κατάταξης είναι ένα ποσοστό που ορίζεται ως ο αριθμός των υψηλότερων κατατάξεων της διαφήμισής σας στη δημοπρασία σε σχέση με τις διαφημίσεις άλλων συμμετεχόντων συν τον αριθμό των εμφανίσεων της διαφήμισής σας όταν οι δικές τους δεν εμφανίστηκαν, διαιρεμένος με τον συνολικό αριθμό των δημοπρασιών διαφημίσεων στις οποίες συμμετείχατε.

Σημείωση: Αυτή η αναφορά παρέχει πληροφορίες για άλλους διαφημιζομένους που συμμετείχαν στις ίδιες δημοπρασίες με εσάς, όπου συμπεριλαμβάνεται όνομα τομέα στη διαφήμιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι διαφημιζόμενοι έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις διαφήμισης με τις δικές σας. Οι εμφανιζόμενες μετρήσεις των άλλων διαφημιζομένων βασίζονται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιμήθηκε ότι οι διαφημίσεις σας ήταν επίσης κατάλληλες για εμφάνιση. Αυτή η αναφορά δεν αποκαλύπτει τις πραγματικές λέξεις-κλειδιά, την ποιότητα, τις προσφορές ή τις ρυθμίσεις των καμπανιών σας και δεν σας παρέχει insight για τις αντίστοιχες πληροφορίες για άλλους. Οι διαφημίσεις κλήσεων και οι διαφημίσεις εγκαταστάσεων εφαρμογής για κινητά χωρίς όνομα τομέα εξαιρούνται επί του παρόντος από την αναφορά Insight δημοπρασίας.

Παρόλο που οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιμες μέσω της αναζήτησης στο Google (μάλιστα, πολλοί ήδη προσπαθούν να εκτιμήσουν αυτά τα δεδομένα εξετάζοντας τις διαφημίσεις που εμφανίζονται), με τη συγκεκριμένη αναφορά διευκολύνεται η πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες και η κατανόησή τους. Διατίθεται για τους διαφημιζόμενους των οποίων οι λέξεις-κλειδιά, οι ομάδες προϊόντων, οι ομάδες διαφημίσεων και οι καμπάνιες έχουν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας.

Βρείτε την αναφορά Insights δημοπρασίας


Τα δεδομένα πληροφοριών δημοπρασίας διατίθενται για τις καμπάνιες Αναζήτησης και Αγορών που ικανοποιούν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας. Όσον αφορά τις καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά για λέξεις-κλειδιά, ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες. Για τις καμπάνιες Αγορών μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά για ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο μενού σελίδων Καμπάνιες, Ομάδες διαφημίσεων ή Λέξεις-κλειδιά, ανάλογα με τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά.
 3. Επιλέξτε μια συγκεκριμένη καμπάνια, ομάδα διαφημίσεων ή λέξη-κλειδί, επιλέγοντας το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα σε κάθε στοιχείο. Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε λέξεις-κλειδιά μόνο σε μία σελίδα κάθε φορά (εκτός αν εκτελέσετε μια αναφορά για "Όλες").
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Insights δημοπρασίας.
 5. Τώρα θα μεταφερθείτε στην αναφορά πληροφοριών δημοπρασίας. Σημείωση: Η αναφορά Insights δημοπρασίας διατίθεται μόνο για τις λέξεις-κλειδιά και τις ομάδες διαφημίσεων που ικανοποιούν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας.
 6. Σύγκριση διαφορετικών καμπανιών:
  • Αν επιλέξετε καμπάνιες μόνο για το δίκτυο αναζήτησης ή μόνο καμπάνιες Αγορών ή ομάδες διαφημίσεων, θα δείτε την αντίστοιχη αναφορά Insights δημοπρασίας. 
  • Αν επιλέξετε έναν συνδυασμό καμπανιών για το Δίκτυο αναζήτησης και καμπανιών Αγορών ή ομάδες διαφημίσεων, θα πρέπει να επιλέξετε τις καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης ή τις καμπάνιες Αγορών στο αναπτυσσόμενο μενού Καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης.
  • Αν επιλέξετε Όλες οι καμπάνιες, θα έχετε την επιλογή να βλέπετε μετρήσεις για το Δίκτυο αναζήτησης και τις Αγορές σε μία σελίδα.

Φιλτράρισμα των Insights δημοπρασίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο που θα σας βοηθήσει να εντοπίζετε λέξεις-κλειδιά, ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες για τις οποίες διατίθενται αναφορές πληροφοριών δημοπρασίας. Με το φίλτρο πληροφοριών δημοπρασίας μπορείτε να διαπιστώνετε με μια ματιά για ποιες από τις λέξεις-κλειδιά, τις ομάδες διαφημίσεων ή τις καμπάνιες σας διατίθενται για προβολή αναφορές πληροφοριών δημοπρασίας.

 1. Πατήστε το εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο πάνω από τον πίνακα στατιστικών στοιχείων.
 2. Επιλέξτε ένα από τα φίλτρα που εμφανίζονται, για να δείτε μια λίστα με συνθήκες για νέα φίλτρα. 
 3. Καταχωρίστε τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα, προκειμένου να εμφανίζονται οι λέξεις-κλειδιά ή οι ομάδες διαφημίσεων που διαθέτουν αναφορές Insights δημοπρασίας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας