Brug auktionsindsigt til at sammenligne effektivitet

Gennemsnitlig position (Gns. position) blev fjernet i september 2019. Procentsatserne for eksponeringer øverst og allerøverst på siden giver et bedre overblik over, hvor dine annoncer vises på søgesiderne. Du kan bruge disse nye metrics til at optimere din annonceposition. Få flere oplysninger

Rapporten Auktionsindsigt giver dig mulighed for at sammenligne din egen effektivitet med den effektivitet, som andre annoncører, der deltager i de samme auktioner som dig, har opnået. Ud fra disse oplysninger kan du træffe strategiske beslutninger mht. dine bud og dit budget, i og med at du kan se, hvor du klarer dig godt, og hvor du måske går glip af muligheder for at øge effektiviteten. Rapporten Auktionsindsigt er både tilgængelig til søge- og Shopping-kampagner.

Denne artikel forklarer statistikken i rapporten Indsigt i auktioner, hvordan du finder rapporten, og hvordan du konfigurerer et filter til at finde søgeord, annoncegrupper og kampagner, som rapporten Indsigt i auktioner er tilgængelig for.

Statistikker i Auktionsindsigt

Rapporten Auktionsindsigt for søgekampagner indeholder fem forskellige statistikker: Eksponeringsandel, overlapningsrate, procentdel for højere konkurrentannoncebud, rate for visning øverst på siden og udkonkurreringsandel. Du kan generere en rapport for individuelle eller flere søgeord, annoncegrupper eller kampagner (forudsat at de opfylder minimumskravet med hensyn til aktivitet i det valgte tidsrum) og segmentere resultaterne efter tidspunkt og enhed.

Rapporten Indsigt i auktioner for Shopping-kampagner indeholder tre forskellige statistikker: Eksponeringsandel, overlapningsfrekvens og udkonkurreringsandel. Du kan generere en rapport for en eller flere annoncegrupper eller kampagner, hvis blot de opfylder minimumgrænsen for aktivitet i den valgte periode, og du kan segmentere resultaterne efter tidspunkt og enhed. Data til rapporten Auktionsindsigt for Shopping-kampagner er tilgængelige fra oktober 2014 og frem.

Auktionsindsigt-metrics for Shopping stammer udelukkende fra Søgenetværket.

Beskrivelse af statistikkerne i rapporten Auktionsindsigt

Eksponeringsandel

Eksponeringsandelen er det antal eksponeringer, som du har modtaget, divideret med det estimerede antal eksponeringer, som du var kvalificeret til at modtage. Kvalifikationen baseres på dine aktuelle annoncers målretningsindstillinger, godkendelsesstatus, bud og kvalitetsresultater. I rapporten Indsigt i auktioner angiver eksponeringsandelen også andre annoncørers forholdsmæssige eksponeringsandel i de auktioner, hvor du også deltog. Bemærk, at der ikke bruges kvalitetsresultat i forbindelse med Shopping-kampagner. Når det skal vurderes, om dine Shopping-annoncer er kvalificerede, tages deres generelle kvalitet og relevans dog i betragtning. Få flere oplysninger om sporing af eksponeringsandel.

Overlapningsrate

Overlapningsfrekvensen er, hvor ofte en anden deltagers annonce fik en eksponering, når din annonce også fik en eksponering.

Hvis der f.eks. vises "60 %" i kolonnen Overlapningsfrekvens for en af de andre deltagere i rapporten Indsigt i auktioner, betyder det, at seks ud af ti gange, hvor din annonce blev vist, blev der også vist en annonce fra den anden deltager.

Procentdel for højere konkurrentannoncebud (kun søgekampagner)

Frekvens for højere position er, hvor ofte den anden deltagers annonce blev vist på en højere position end din, når der blev vist annoncer fra jer begge to samtidig.

Hvis der f.eks. vises "5 %" i kolonnen Frekvens for højere position for en af de andre annoncører i rapporten Indsigt i auktioner, betyder det, at den anden deltagers annonce blev vist på en højere position end din annonce 5 ud af 100 gange, når jeres annoncer blev vist samtidig.

Rate for visning øverst på siden (kun søgekampagner)

Rate for visning øverst på siden angiver, hvor ofte din annonce (eller en anden deltagers annonce, alt efter hvilken række du ser på) er blevet vist øverst på siden, over de ikke-betalte søgeresultater.
Hvis en annoncør eksempelvis har opnået 100 eksponeringer, hvoraf de 20 er opnået på en af positionerne over de organiske søgeresultater, er raten for visning øverst på siden 20 %.

Rate for visning allerøverst på siden (kun søgekampagner)

Rate for visning allerøverst på siden angiver, hvor ofte din annonce (eller en anden deltagers annonce, alt efter hvilken række du ser på) er blevet vist allerøverst på siden, dvs. som den allerførste annonce oven for de organiske søgeresultater.

Hvis en annonce eksempelvis ved ti ud af 100 eksponeringer er blevet vist som den første annonce oven for de organiske søgeresultater, er raten for visning allerøverst på siden 10 %.

Udkonkurreringsandel

Udkonkurreringsandel er en procentdel, der angiver det antal gange, hvor din annonce rangerede højere i auktionen end en anden deltagers annoncer, plus det antal gange, hvor din annonce blev vist, uden at den anden deltagers blev vist, divideret med det samlede antal annonceauktioner, som du har deltaget i.

Bemærk!

Denne rapport indeholder oplysninger om andre annoncører, der har deltaget i de samme auktioner som dig. Det betyder ikke, at de andre annoncører har samme annonceringsindstillinger som dig. De viste metrics for andre annoncører er alene baseret på de tilfælde, hvor dine annoncer også blev vurderet til at være kvalificerede til visning. Denne rapport viser ikke dine kampagners faktiske søgeord, kvalitet, bud eller indstillinger, og den giver dig ikke indsigt i de samme oplysninger for andre.

Selvom disse oplysninger allerede er tilgængelige ved at søge på Google (og mange forsøger allerede at estimere disse data ved at scanne de annoncer, der vises), gør denne rapport det nemmere at få adgang til og forstå disse oplysninger. Den er tilgængelig for annoncører, hvis søgeord, produktgrupper, annoncegrupper og kampagner har et aktivitetsniveau, der er over minimumgrænsen.

Find rapporten Auktionsindsigt


Dataene i Indsigt i auktioner er tilgængelige for søge- og Shopping-kampagner med et aktivitetsniveau, der overstiger minimumgrænsen. For søgekampagner kan du oprette en rapport for søgeord, annoncegrupper og kampagner. For Shopping-kampagner kan du oprette en rapport for annoncegrupper og kampagner.

  1. Log ind på din AdWords-konto.
  2. Klik på sidemenuen Kampagner, Annoncegrupper eller Søgeord, afhængigt af hvilke oplysninger du vil se i rapporten.
  3. Vælg en bestemt kampagne, annoncegruppe eller søgeord ved at markere afkrydsningsfeltet ud for hvert element. Bemærk! Du kan kun vælge søgeord på én enkelt side ad gangen (medmindre du kører en rapport for "Alle").
  4. Klik på Auktionsindsigt.
  5. Nu vises rapporten Auktionsindsigt. Bemærk! Der findes kun en rapport med Indsigt i auktioner for søgeord og annoncegrupper, hvis aktivitetsniveau overstiger minimumgrænsen.
  6. Hvis du kun har valgt søge- eller kun Shopping-kampagner eller -annoncegrupper, får du vist den pågældende rapport for Indsigt i auktioner. 
  7. Hvis du har valgt en blanding af søge- og Shopping-kampagner eller -annoncegrupper, skal du vælge alternativknappen Søgekampagner eller Shopping-kampagner.

 

Filtrer din auktionsindsigt

Du kan oprette et filter, så du nemmere kan finde søgeord, annoncegrupper og kampagner, som har en tilgængelig Auktionsindsigt-rapport. Ved hjælp af filteret Auktionsindsigt kan du hurtigt se, hvilke af dine søgeord, annoncegrupper eller kampagner der har en tilgængelig Auktionsindsigt-rapport, som du kan se.

  1. Klik på filterikonet Filter oven for statistiktabellen.
  2. Vælg et af de filtre, der vises, for at se en liste over betingelser for nye filtre. 
  3. Angiv betingelsen, og klik derefter på Anvend. Tabellen opdateres automatisk, så du kan se de søgeord eller annoncegrupper, som rapporten Auktionsindsigt er tilgængelig for.
Prøv det nu
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet