Srovnávání výkonnosti pomocí statistik aukcí

Přehled Statistiky aukcí vám umožňuje porovnávat výkon s ostatními inzerenty, kteří se účastní stejných aukcí jako vy. Tyto informace vám pomohou strategicky se rozhodovat ohledně nabídek a rozpočtů. Prozradí vám, ve kterých oblastech jste úspěšní, a kde naopak možná nevyužíváte všech příležitostí k vylepšení výkonu. Přehled je k dispozici u kampaní ve Vyhledávací síti i v Nákupech Google.

Tento článek popisuje statistiky dostupné v přehledu Statistiky aukcí a nabízí rady, jak přehled najít a jak nastavit filtr, aby vyhledal klíčová slova, reklamní sestavy a kampaně, u kterých jsou k dispozici přehledy Statistiky aukcí.

Data v přehledu Statistiky aukcí

Přehled Statistiky aukcí pro kampaně ve Vyhledávací síti nabízí 5 různých statistik: podíl zobrazení, míru překrytí, míru vyšší pozice, míru zobrazení v horní části stránky a podíl vítězných zobrazení. Přehledy lze vytvářet pro klíčová slova, reklamní sestavy nebo kampaně (pokud v zadaném období dosáhnou minimální hranice aktivity) a výsledky můžete třídit podle času a zařízení.

Přehled Statistiky aukcí pro kampaně v Nákupech Google poskytuje 3 různé statistiky: podíl zobrazení, míru překrytí a podíl vítězných zobrazení. Přehled lze vytvořit pro jednu nebo více reklamních sestav nebo kampaní (pokud v zadaném období dosáhnou minimální hranici aktivity) a výsledky můžete segmentovat podle času a zařízení. Data přehledu Statistiky aukcí pro kampaně v Nákupech Google jsou k dispozici za období od října 2014 do současnosti.

Metriky tohoto přehledu pro Nákupy Google pocházejí pouze z Vyhledávací sítě.

Popisy statistik v přehledu Statistiky aukcí

Podíl zobrazení

Podíl zobrazení představuje počet zaznamenaných zobrazení vydělený odhadovaným počtem zobrazení, která jste mohli zaznamenat. Dosažitelný počet zobrazení závisí na aktuálním nastavení cílení reklam, stavech schválení a na skóre kvality. V přehledu Statistiky aukcí se z podílu zobrazení dozvíte i podíl zobrazení ostatních inzerentů. Je uveden v poměru k aukcím, jichž se vaše i jejich reklamy mohly zúčastnit.

Poznámky ke kampaním v Nákupech:

 • Kampaně v Nákupech skóre kvality nepoužívají. Reklamy v Nákupech Google se vybírají podle jejich celkové kvality a relevance. Další informace o podílu zobrazení
 • Hodnoty podílu zobrazení na úrovni kampaně a skupiny produktů a podílu zobrazení v přehledech Statistiky aukcí se někdy mohou mírně lišit. Důvodem je pravděpodobně to, že přehled statistik aukcí odfiltruje aukce s velmi nízkým počtem zobrazení (aby se snížila latence statistik aukcí), ale v hodnotě podílu na úrovni kampaně k tomu nedochází.
 • Na kartě Skupiny produktů je uveden pouze podíl zobrazení u skupin, které dosáhly počtu zobrazení nutného pro přehledy podílu. Na této úrovni jsou pak zobrazení, která lze zařadit do podílu, agregována. Pokud tedy existuje mnoho skupin produktů s nízkým počtem zobrazení, může se tato úroveň od úrovně kampaně lišit.
 • Můžete očekávat, že statistiky kampaní a aukcí se budou téměř shodovat. Potřebujete-li podrobnější zobrazení, podívejte se na kartu Skupiny produktů.
 • Podíl zobrazení, kterého dosáhl váš konkurent a vy jej vidíte v přehledu statistik aukcí, může být jiný, než má konkurent ve svém přehledu. Vhodná zobrazení konkurenčního inzerenta se mohou s procentem vašich vhodných zobrazení pouze překrývat. Například i přes to, že ve vašem přehledu je ve sloupci podílu zobrazení hodnota 100 %, může mít konkurenční inzerent ve vhodných aukcích pouze 50% podíl.

Míra překrytí

Míra překrytí ukazuje, jak často zaznamenala zobrazení reklama jiného účastníka v případech, kdy se zobrazila vaše reklama.

Pokud se vám například u jednoho z ostatních účastníků v přehledu Statistiky aukcí ve sloupci Míra překrytí zobrazuje hodnota 60 %, znamená to, že v 6 z 10 případů, kdy se zobrazila vaše reklama, se zobrazila také reklama tohoto účastníka.

Míra vyšší pozice (jen u kampaní ve vyhledávání)

Míra vyšší pozice udává, kolikrát se reklama jiného inzerenta zobrazená současně s vaší reklamou umístila výše než ta vaše.

Pokud se vám například u jednoho z dalších inzerentů v přehledu Statistiky aukcí ve sloupci Míra vyšší pozice zobrazuje hodnota 5 %, znamená to, že se jeho reklama zobrazila na vyšší pozici než ta vaše v 5 ze 100 případů, kdy se obě reklamy zobrazily společně.

Míra zobrazení v horní části stránky (jen u kampaní ve vyhledávání)

Tato statistika uvádí, jak často se vaše reklama nebo reklama jiného účastníka (podle toho, na který řádek se díváte) zobrazila v horní části stránky nad neplacenými výsledky vyhledávání.
Pokud inzerent zaznamenal například 100 zobrazení, z nichž 20 bylo umístěno kdekoli nad výsledky organického vyhledávání, bude míra zobrazení v horní části stránky 20 %.

Míra zobrazení na prvním místě stránky (jen u kampaní ve Vyhledávací síti)

Tato statistika uvádí, jak často se vaše reklama nebo reklama jiného inzerenta (podle toho, na který řádek se díváte) zobrazila na stránce úplně nahoře, tedy jako první nad výsledky organického vyhledávání.

Pokud se například reklama ze 100 zobrazení objeví desetkrát jako první nad výsledky organického vyhledávání, míra zobrazení zcela nahoře na stránce bude 10 %.

Podíl vítězných zobrazení

Podíl vítězných zobrazení je procentní údaj definovaný jako součet počtu případů, kdy vaše reklamy získaly vyšší hodnocení než reklamy jiného inzerenta, a počtu případů, kdy se vaše reklama zobrazila a reklama jiného inzerenta nikoli, vydělený celkovým počtem aukcí reklam, kterých jste se zúčastnili.

Poznámka: Tento přehled poskytuje informace o jiných inzerentech, kteří se účastnili stejných aukcí jako vy, kde je v reklamě zahrnutý název domény. Neznamená to, že jejich reklamy používají stejná nastavení jako ty vaše. Zobrazené metriky ostatních inzerentů vycházejí pouze z případů, kdy se vaše reklamy mohly podle odhadů rovněž zobrazit. Tento přehled neuvádí použitá klíčová slova, kvalitu, nabídky ani nastavení z vašich kampaní a nezískáte z něj informace tohoto typu ani o ostatních inzerentech. Volací reklamy a reklamy vyzývající k instalaci aplikací bez názvu domény jsou v současnosti z přehledu Statistiky aukcí vyloučeny.

Tyto informace sice můžete najít na Googlu (a mnozí inzerenti se snaží údaje odhadovat na základě kontroly zobrazených reklam), ale s naším přehledem jsou lépe po ruce a srozumitelnější. Přehled je k dispozici inzerentům, jejichž klíčová slova, skupiny produktů, reklamní sestavy nebo kampaně dosahují minimální hranice aktivity.

Nalezení přehledu Statistiky aukcí


Údaje přehledu Statistiky aukcí jsou k dispozici u kampaní ve Vyhledávání a v Nákupech Google, které dosáhly hranice minimální aktivity. U kampaní ve Vyhledávací síti můžete vytvářet přehledy podle klíčových slov, reklamních sestav a kampaní. U kampaní v Nákupech Google můžete vytvářet přehledy podle reklamních sestav a kampaní.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek klikněte na položku Kampaně, Reklamní sestavy nebo Klíčová slova podle toho, které informace chcete v přehledu zobrazit.
 3. Zaškrtnutím políčka vedle konkrétní položky vyberte konkrétní kampaň, reklamní sestavu nebo klíčové slovo. Poznámka: Pokud nevytváříte přehled pro všechna klíčová slova, můžete vybrat pouze ta, která jsou v daném okamžiku na jedné stránce.
 4. Klikněte na Statistiky aukcí.
 5. Budete přesměrováni na stránku s přehledem Statistiky aukcí. Poznámka: Přehled Statistiky aukcí bude k dispozici jen pro klíčová slova a reklamní sestavy, jež dosahují minimální hranice aktivity.
 6. Porovnání různých kampaní:
  • Pokud vyberete kampaně nebo reklamní sestavy jen ve vyhledávání nebo jen v Nákupech Google, zobrazí se příslušný přehled Statistiky aukcí. 
  • Při výběru kombinace kampaní a reklamních sestav ve vyhledávání i v Nákupech Google musíte v rozbalovací nabídce Kampaně ve vyhledávací síti vybrat možnost Kampaně ve vyhledávací síti nebo kampaně v Nákupech Google.
  • Vyberete-li možnost Všechny kampaně, budete moci zobrazit metriky pro oba druhy kampaní na jedné stránce.

Filtrování statistik aukcí

Vyhledávání klíčových slov, reklamních sestav a kampaní, pro něž jsou k dispozici přehledy Statistiky aukcí, si můžete usnadnit pomocí vhodného filtru. Ten vám na první pohled ukáže, pro která klíčová slova, reklamní sestavy a kampaně jsou k dispozici přehledy Statistiky aukcí.

 1. Klikněte na ikonu filtru Filtr nad tabulkou statistik.
 2. Vyberte jeden ze zobrazených filtrů a objeví se seznam pravidel pro nové filtry. 
 3. Zadejte pravidlo a klikněte na volbu Použít. Tabulka se automaticky zaktualizuje a zobrazí se v ní vaše klíčová slova nebo reklamní sestavy s dostupnými přehledy Statistiky aukcí.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory