Използване на статистика за търговете с цел сравняване на ефективността

Средната позиция (ср. позиция) ще бъде премахната през септември 2019 г. Процентът на челните и на най-челните импресии предоставя по-ясна представя за това къде се показват рекламите Ви в страниците за търсене. Можете да използвате тези нови показатели, за да оптимизирате позицията на рекламата си. Научете повече.

Отчетът със статистика за търговете Ви позволява да сравнявате ефективността си с тази на други рекламодатели, с които участвате в едни и същи търгове. Тези данни могат да Ви помогнат да вземате стратегически решения за офертите и бюджета, като Ви показват къде имате успех и къде съществува вероятност да пропускате възможности за подобряване на ефективността. Отчетът е налице за кампании както в мрежата за търсене, така и за Пазаруване.

Тази статия обяснява статистическите данни, достъпни в отчета със статистика за търговете, как да го намерите и как да настроите филтър, за да намерите ключовите думи, рекламните групи и кампаниите, за които са налице отчети със статистика за търговете.

Статистика за търговете

Отчетът със статистика за търговете при кампании в мрежата за търсене предоставя 6 различни типа статистически данни: дял на импресиите, процент на припокриване, процент на по-добрите позиции, процент за горе в страницата и процент на изпреварване. Можете да го изготвите за една или повече ключови думи, рекламни групи или кампании (стига да са достигнали минимален праг на активност за избрания период от време) и да сегментирате резултатите по време и устройство.

Отчетът със статистика за търговете при кампании за Пазаруване предоставя 3 различни типа статистически данни: дял на импресиите, честота на припокриване и процент на изпреварване. Можете да го изготвите за една или повече рекламни групи или кампании (стига да са достигнали минимален праг на активност за избрания период от време) и да сегментирате резултатите по време и устройство. Статистиката за търговете за кампании за Пазаруване е налице от октомври 2014 г. досега.

Показателите за статистиката за търговете за Пазаруване се получават само от мрежата за търсене.

Описание на статистиката за търговете

Дял на импресиите

Делът на импресиите представлява съотношението между получените от Вас импресии и прогнозния брой импресии, за чието получаване сте отговаряли на условията. Дали отговаряте се определя въз основа на настоящите настройки за насочване, етапите на одобрение, офертите и качествения рейтинг на рекламите Ви. В отчета със статистика за търговете делът на импресиите сочи също процентното съотношение на този дял на други рекламодатели в търговете, в които Вие също сте се конкурирали. Имайте предвид, че при кампаниите за Пазаруване не се използва качествен рейтинг. Въпреки това цялостното качество и уместност на офертите Ви за реклами за Пазаруване са от значение за това, дали отговарят на условията за показване. Научете повече за проследяването на дела на импресиите.

Процент на припокриване

Честотата на припокриване отразява колко често рекламата на друг участник е получила импресия, когато такава е получила и Вашата.

Ако например за един от другите участници, отразен в отчета Ви със статистика за търговете, в графата за честота на припокриване е показано „60%“, това означава, че при шест от всеки десет показвания на рекламата Ви се е показвала и реклама от този участник.

Процент на по-добрите позиции (само за кампании в мрежата за търсене)

Честотата на показване на по-висока позиция отразява колко често рекламата на друг участник е била показвана на по-висока позиция от Вашата, в случаите, когато и двете са се показвали едновременно.

Ако например за един от другите участници, отразен в отчета Ви със статистика за търговете, в графата за честота на показване на по-висока позиция е показано „5%“, това означава, че рекламата му се е показвала на позиция, по-висока от Вашата, в 5 от всеки 100 случая, в които двете реклами са се показвали едновременно.

Процент за горе в страницата (само за кампании в мрежата за търсене)

Процентът за горе в страницата отразява колко често рекламата Ви (или тази на друг участник – в зависимост от реда, който преглеждате) е била показвана на челна позиция в страницата над безплатните резултати от търсенето.
Например, ако рекламодател има 100 импресии, от които 20 са били на която и да е позиция над органичните резултати от търсенето, процентът за горе в страницата ще бъде 20%.

Абсолютен процент за горе в страницата (само за кампании в мрежата за търсене)

Абсолютният процент за горе в страницата отразява колко често рекламата Ви (или тази на друг участник – в зависимост от реда, който преглеждате) е била показвана на най-челната позиция в страницата като първа реклама над органичните резултати от търсенето.

Например, ако при 10 от 100 импресии на рекламата тя се е показвала като първа реклама над органичните резултати от търсенето, абсолютният процент за горе в страницата ще е 10%.

Процент на изпреварване

Процентът на изпреварване е процент, определен от сумата на броя пъти, в които рекламата Ви е била с по-високо класиране в търга от тази на друг участник, и броя пъти, в които рекламата Ви се е показвала, а тази на другия участник – не, разделена на общия брой рекламни търгове, в които сте участвали.

Забележка

Този отчет предоставя информация за други рекламодатели, с които сте участвали в едни и същи търгове. Той не указва, че техните настройки за рекламиране са същите като Вашите. Извежданите показатели на други рекламодатели са въз основа само на случаи, при които прогнозата за рекламите Ви е била, че също отговарят на условията за показване. Отчетът няма да разкрие действителните ключови думи, качество, оферти или настройки от кампаниите Ви и няма да Ви даде сведения за такава информация за други хора.

Въпреки че вече информацията е налице чрез търсене с Google и много хора се опитват да изготвят оценки за тези данни чрез анализ на показващите се реклами, с отчета по-лесно ще получите достъп до тази информация и ще я разберете. Той е налице за рекламодателите, чиито ключови думи, групи продукти, рекламни групи и кампании са достигнали минимален праг на активност.

Намиране на отчета със статистика за търговете


Данните за търговете са налице за кампании в мрежата за търсене и в Пазаруване, които покриват минимален праг на активност. При кампании в мрежата за търсене можете да създадете отчет за ключови думи, рекламни групи и кампании. При тези в Пазаруване отчетът може да е за рекламни групи и кампании.

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. Кликнете върху страничното меню Кампании, Рекламни групи или Ключови думи в зависимост от това, каква информация искате да видите в отчета си.
  3. Изберете конкретна кампания, рекламна група или ключова дума, като поставите отметка в квадратчето до всеки елемент. Забележка: Можете да избирате ключови думи само на една страница (освен ако не изготвите отчет за „Всички“).
  4. Кликнете върху Статистика за търговете.
  5. Ще бъдете отведени до отчета със статистика за търговете. Забележка: Отчетът е налице само за ключови думи и рекламни групи, които покриват минимален праг на активност.
  6. Ако сте избрали кампании или рекламни групи само в мрежата за търсене или само в Пазаруване, ще видите съответния отчет със статистика за търговете. 
  7. В случай че сте избрали комбинация от двата типа кампании или рекламни групи, трябва да маркирате бутона за избор Кампании в мрежата за търсене или Кампании за Пазаруване.

 

Филтриране на статистиката за търговете

За да откривате по-лесно ключовите думи, рекламните групи и кампаниите, за които са налице отчети „Статистика за търговете“, можете да създадете филтър. Филтърът „Статистика за търговете“ Ви позволява да видите бързо за кои ключови думи, рекламни групи или кампании са налице отчети за тези данни.

  1. Кликнете върху иконата за филтриране Филтриране над таблицата си със статистическите данни.
  2. Изберете някой от показалите се филтри, за да видите списък с условия за нови филтри. 
  3. Въведете условието и след това кликнете върху Прилагане. Таблицата се актуализира автоматично, така че да Ви покаже ключовите думи или рекламните групи, за които са налице отчети със статистика за търговете.
Изпробвайте
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си