Χρήση των insights δημοπρασίας για τη σύγκριση απόδοσης

Η μέση θέση θα καταργηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019. Τα ποσοστά εμφανίσεων στην κορυφή της σελίδας και στην κορυφαία θέση παρέχουν μια πιο σαφή εικόνα σχετικά με το πού εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας στις σελίδες αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις νέες μετρήσεις, για να βελτιστοποιήσετε τη θέση της διαφήμισής σας. Μάθετε περισσότερα.

Με την αναφορά "Insights δημοπρασίας" μπορείτε να συγκρίνετε την απόδοσή σας με την απόδοση άλλων διαφημιζόμενων που συμμετέχουν στις ίδιες δημοπρασίες με εσάς. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την υποβολή προσφορών και τον προϋπολογισμό, καθώς σας δείχνουν πού έχετε επιτυχημένη παρουσία και πού μπορεί να χάνετε ευκαιρίες για βελτιωμένη απόδοση. Η αναφορά "Insights δημοπρασίας" είναι διαθέσιμη για τις καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης και για τις καμπάνιες Αγορών.

Αυτό το άρθρο επεξηγεί τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην αναφορά "Insights δημοπρασίας", ενώ εξηγεί και πώς μπορείτε να βρίσκετε την αναφορά, καθώς και να ρυθμίζετε ένα φίλτρο για να εντοπίζετε τις λέξεις-κλειδιά, τις ομάδες διαφημίσεων και τις καμπάνιες που διαθέτουν αναφορές για insights δημοπρασίας. 

Στατιστικά στοιχεία στην αναφορά "Insights δημοπρασίας"

Η αναφορά Insights δημοπρασίας για τις καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης παρέχει έξι διαφορετικά στατιστικά στοιχεία: μερίδιο εμφάνισης, μέση θέση, ποσοστό επικάλυψης, ποσοστό υψηλότερης θέσης, ποσοστό στην κορυφή σελίδας και μερίδιο υψηλότερης κατάταξης. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά για μία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά, ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας για την επιλεγμένη χρονική περίοδο) και να τμηματοποιήσετε τα αποτελέσματα ανά ώρα και συσκευή.

Η αναφορά "Insights δημοπρασίας" για τις καμπάνιες Αγορών παρέχει 3 διαφορετικά στατιστικά στοιχεία: μερίδιο εμφάνισης, ποσοστό επικάλυψης και μερίδιο υψηλότερης κατάταξης. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά για μία ή περισσότερες ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες (με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας για την επιλεγμένη χρονική περίοδο) και να τμηματοποιήσετε τα αποτελέσματα κατά ώρα και συσκευή. Τα δεδομένα Insights δημοπρασίας για τις καμπάνιες Αγορών είναι διαθέσιμα από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι σήμερα.

Οι μετρήσεις για τα insights δημοπρασίας προέρχονται μόνο από το δίκτυο αναζήτησης.

Περιγραφές των στατιστικών στοιχείων για τα Insights δημοπρασίας

Μέση θέση (μόνο καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης)

Η μέση θέση αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο για να υπολογίσετε πόσο υψηλή είναι η κατάταξη των διαφημίσεών σας συγκριτικά με αυτές των υπόλοιπων διαφημιζόμενων που συναγωνίζονται στις ίδιες δημοπρασίες. Η μέση θέση είναι η μέση κατάταξη της διαφήμισης στις δημοπρασίες, η οποία καθορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφημίσεις στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Για παράδειγμα, αν κάποιος από τους συμμετέχοντες στην αναφορά "Insights δημοπρασίας" εμφανίζει την ένδειξη "5" στη στήλη μέσης θέσης, αυτό σημαίνει ότι η διαφήμιση του συμμετέχοντος εμφανίστηκε, κατά μέσο όρο, στην 5η θέση στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης, όπου εμφανίστηκε και η δική σας διαφήμιση.

Μερίδιο εμφάνισης

Το μερίδιο εμφάνισης είναι ο αριθμός των εμφανίσεων που λάβατε διαιρεμένος με τον εκτιμώμενο αριθμό των εμφανίσεων που θεωρείστε κατάλληλοι να λάβετε. Η καταλληλότητα καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις στόχευσης, τις καταστάσεις έγκρισης, τις προσφορές και τους Δείκτες ποιότητας των διαφημίσεων. Στην αναφορά "Insights δημοπρασίας", το μερίδιο εμφάνισης σας ενημερώνει, επίσης, για το μερίδιο εμφάνισης των υπόλοιπων διαφημιζόμενων ως ποσοστό επί των δημοπρασιών στις οποίες συμμετείχατε κι εσείς. Έχετε υπόψη ότι οι καμπάνιες Αγορών δεν χρησιμοποιούν Δείκτη ποιότητας. Ωστόσο, η συνολική ποιότητα και συνάφεια των προσφορών διαφημίσεων Αγορών έχουν σημασία ως προς την καταλληλότητά τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρακολούθηση του μεριδίου εμφάνισης.

Ποσοστό επικάλυψης

Το ποσοστό επικάλυψης υποδηλώνει τη συχνότητα εμφάνισης της διαφήμισης ενός άλλου συμμετέχοντος κατά την εμφάνιση και της δικής σας διαφήμισης.

Για παράδειγμα, αν κάποιος από τους άλλους συμμετέχοντες στην αναφορά "Insights δημοπρασίας" εμφανίζει την ένδειξη "60%" στη στήλη ποσοστού επικάλυψης, αυτό σημαίνει ότι στις 6 από τις 10 φορές κατά τις οποίες εμφανίστηκε η διαφήμισή σας, εμφανίστηκε και μια διαφήμιση από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα.

Ποσοστό υψηλότερης θέσης (μόνο καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης)

Το ποσοστό υψηλότερης θέσης υποδηλώνει τη συχνότητα κατά την οποία η διαφήμιση του άλλου συμμετέχοντα εμφανίστηκε σε υψηλότερη θέση από τη δική σας, όταν και οι δύο διαφημίσεις εμφανίζονταν ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα, αν κάποιος από τους άλλους διαφημιζόμενους στην αναφορά "Insights δημοπρασίας" εμφανίζει την ένδειξη "5%" στη στήλη ποσοστού υψηλότερης θέσης, αυτό σημαίνει ότι η διαφήμιση του άλλου συμμετέχοντα εμφανίστηκε σε θέση πάνω από τη δική σας στις 5 από τις 100 φορές κατά τις οποίες οι διαφημίσεις σας εμφανίστηκαν ταυτόχρονα.

Ποσοστό στην κορυφή σελίδας (μόνο καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης)

Το ποσοστό στην κορυφή σελίδας δείχνει πόσο συχνά η διαφήμισή σας (ή η διαφήμιση κάποιου άλλου συμμετέχοντα, ανάλογα με τη σειρά την οποία βλέπετε) εμφανίστηκε στην κορυφή της σελίδας, επάνω από τα μη πληρωμένα αποτελέσματα αναζήτησης.
Για παράδειγμα, αν ένας διαφημιζόμενος είχε 100 εμφανίσεις, από τις οποίες οι 20 προβάλλονται σε οποιαδήποτε θέση επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης, το ποσοστό στην κορυφή σελίδας θα είναι 20%.

Ποσοστό στην κορυφαία θέση της σελίδας (μόνο καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης)

Το ποσοστό στην κορυφαία θέση της σελίδας δείχνει πόσο συχνά η διαφήμισή σας (ή η διαφήμιση κάποιου άλλου συμμετέχοντα, ανάλογα με τη σειρά που βλέπετε) εμφανίστηκε πρώτη στην κορυφαία θέση της σελίδας, επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης.

Για παράδειγμα, αν από τις 100 εμφανίσεις μια διαφήμιση έχει 10 εμφανίσεις στις οποίες προβάλλεται ως η πρώτη διαφήμιση επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης, το ποσοστό στην κορυφαία θέση της σελίδας θα είναι 10%.

Μερίδιο υψηλότερης κατάταξης

Το μερίδιο υψηλότερης κατάταξης είναι ένα ποσοστό που ορίζεται ως ο αριθμός των υψηλότερων κατατάξεων της διαφήμισής σας στη δημοπρασία σε σχέση με τις διαφημίσεις άλλων συμμετεχόντων συν τον αριθμό των εμφανίσεων της διαφήμισής σας όταν οι δικές τους δεν εμφανίστηκαν, διαιρεμένος με τον συνολικό αριθμό των δημοπρασιών διαφημίσεων στις οποίες συμμετείχατε.

Σημείωση

Η συγκεκριμένη αναφορά παρέχει πληροφορίες για άλλους διαφημιζόμενους που συμμετείχαν στις ίδιες δημοπρασίες με εσάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι διαφημιζόμενοι έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις διαφήμισης με τις δικές σας. Οι εμφανιζόμενες μετρήσεις των άλλων διαφημιζόμενων βασίζονται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιμήθηκε ότι οι διαφημίσεις σας ήταν επίσης κατάλληλες για εμφάνιση. Αυτή η αναφορά δεν αποκαλύπτει τις πραγματικές λέξεις-κλειδιά, την ποιότητα, τις προσφορές ή τις ρυθμίσεις των καμπανιών σας και δεν σας παρέχει insight για τις αντίστοιχες πληροφορίες για άλλους.

Παρόλο που οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιμες μέσω της αναζήτησης στο Google (μάλιστα, πολλοί ήδη προσπαθούν να εκτιμήσουν αυτά τα δεδομένα εξετάζοντας τις διαφημίσεις που εμφανίζονται), με τη συγκεκριμένη αναφορά διευκολύνεται η πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες και η κατανόησή τους. Διατίθεται για τους διαφημιζόμενους των οποίων οι λέξεις-κλειδιά, οι ομάδες προϊόντων, οι ομάδες διαφημίσεων και οι καμπάνιες έχουν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας.

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

Εύρεση της αναφοράς πληροφοριών δημοπρασίας


Τα δεδομένα πληροφοριών δημοπρασίας διατίθενται για τις καμπάνιες Αναζήτησης και Αγορών που ικανοποιούν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας. Για τις καμπάνιες Αναζήτησης μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά για λέξεις-κλειδιά, ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες. Για τις καμπάνιες Αγορών μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά για ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες.

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
  2. Κάντε κλικ στο μενού σελίδων Καμπάνιες, Ομάδες διαφημίσεων ή Λέξεις-κλειδιά, ανάλογα με τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά.
  3. Επιλέξτε μια συγκεκριμένη καμπάνια, ομάδα διαφημίσεων ή λέξη-κλειδί, επιλέγοντας το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα σε κάθε στοιχείο. Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε λέξεις-κλειδιά μόνο σε μία σελίδα κάθε φορά (εκτός αν εκτελέσετε μια αναφορά για "Όλες").
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες δημοπρασίας.
  5. Τώρα θα μεταφερθείτε στην αναφορά πληροφοριών δημοπρασίας. Σημείωση: Η αναφορά πληροφοριών δημοπρασίας διατίθεται μόνο για τις λέξεις-κλειδιά και τις ομάδες διαφημίσεων που ικανοποιούν ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας.
  6. Αν επιλέξατε μόνο ομάδες διαφημίσεων ή καμπάνιες Αναζήτησης ή Αγορών, θα δείτε την αντίστοιχη αναφορά πληροφοριών δημοπρασίας. 
  7. Αν επιλέξατε έναν συνδυασμό ομάδων διαφημίσεων ή καμπανιών για το Δίκτυο αναζήτησης και καμπανιών Αγορών, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί επιλογής Καμπάνιες για το Δίκτυο αναζήτησης ή Καμπάνιες Αγορών.

 

Φιλτράρισμα των πληροφοριών δημοπρασίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο που θα σας βοηθήσει να εντοπίζετε λέξεις-κλειδιά, ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες για τις οποίες διατίθενται αναφορές πληροφοριών δημοπρασίας. Με το φίλτρο πληροφοριών δημοπρασίας μπορείτε να διαπιστώνετε με μια ματιά για ποιες από τις λέξεις-κλειδιά, τις ομάδες διαφημίσεων ή τις καμπάνιες σας διατίθενται για προβολή αναφορές πληροφοριών δημοπρασίας.

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο πάνω από τον πίνακα στατιστικών στοιχείων.
  2. Επιλέξτε ένα από τα φίλτρα που εμφανίζονται, για να δείτε μια λίστα με συνθήκες για νέα φίλτρα. 
  3. Καταχωρίστε τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. Ο πίνακας ενημερώνεται αυτόματα, προκειμένου να εμφανίζονται οι λέξεις-κλειδιά ή οι ομάδες διαφημίσεων που διαθέτουν αναφορές πληροφοριών δημοπρασίας.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Νέα Προηγούμενη

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας