Om ogiltig trafik

Ogiltig trafik syftar på klick på och exponeringar av annonser som vi misstänker inte är ett resultat av genuint användarintresse. Exempel på ogiltig trafik är klick och exponeringar som genereras av automatiska verktyg samt oavsiktliga klick, till exempel om en person dubbelklickar på din annons. Du debiteras inte för ogiltiga klick och exponeringar eftersom de har obetydligt värde.

Typer av ogiltig trafik

Några exempel på klick och exponeringar som vi betraktar som ogiltiga:

 • oavsiktliga klick som inte har något värde, till exempel det andra klicket i ett dubbelklick
 • manuella klick som har till syfte att öka en persons annonseringskostnader
 • manuella klick som har till syfte att öka vinsten för webbplatsägare som visar dina annonser
 • klick och exponeringar från automatiska verktyg, robotar eller annan bedräglig programvara
 • exponeringar som har till syfte att sänka en annonsörs klickfrekvens

Så skyddar Google dig mot ogiltig trafik

Vi bidrar till att skydda våra annonsörer mot ogiltig trafik genom att isolera och filtrera bort potentiellt ogiltiga interaktioner innan de når deras kontorapporter. Varje interaktion med en annons undersöks av vårt system. Google tittar på flera datapunkter för varje interaktion, bland annat IP-adress, tidpunkten för interaktionen, eventuella dubbletter av interaktioner och andra interaktionsmönster. Därefter analyseras dessa faktorer i vårt system så att vi kan isolera och filtrera bort potentiellt ogiltiga interaktioner innan de syns i ditt konto.

Mer om Googles skydd mot ogiltig trafik

Så hanterar Google ogiltig trafik

När vårt system upptäcker ogiltig trafik till dina annonser filtreras den automatiskt bort från dina rapporter så att du inte debiteras för den. Du har dock fortfarande möjlighet att se data om ogiltig trafik om du vill. 

Om vi upptäcker ogiltiga interaktioner som råkade passera den automatiska identifieringen under de senaste två månaderna kompenseras du för dessa. Så här kan du se om du har kompenserats för ogiltiga interaktioner:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto
 2. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger i kontot. 
 3. Välj Fakturering och betalningar under Konfiguration. 

De visas med texten ”ogiltig aktivitet” på sidan med transaktionshistorik, och beloppet krediteras till dig.

Om vi hittar ogiltiga exponeringar i ditt konto påverkar detta inte den klickfrekvens som används för att avgöra dina sökords kvalitetsresultat.

Rapportredigeraren

Med detta analysverktyg kan du se din information i flerdimensionella tabeller och diagram.

 • Med det lättanvända dra och släpp-gränssnittet kan du snabbt skapa och manipulera flerdimensionella tabeller och diagram så att du inte behöver ladda ned informationen online för att göra djupgående analyser. 
 • Med flersegmentsanalys kan du analysera informationen på ännu större detaljnivå i tabellerna och diagrammen.
 • Med anpassade diagram kan du snabbt visualisera mönster och trender i informationen.
 • Med avancerad filtrering och sortering kan du filtrera informationen efter segmenterade mätvärden (till exempel klick från mobila enheter) och sortera efter flera kolumner samtidigt.

Läs om hur du analyserar data med Rapportredigeraren.

Övervaka ogiltig trafik själv

Om du är orolig för ogiltiga interaktioner i ditt konto finns det ett antal saker du kan göra för att övervaka aktiviteten i ditt konto.

 • Spåra ogiltiga interaktioner i kontostatistiken: Om du vill se antalet och procentandelen ogiltiga interaktioner i ditt konto kan du lägga till kolumnerna för ogiltiga interaktioner i tabellen med kampanjstatistik, enligt beskrivningen i avsnittet ovan. Kom ihåg att du inte debiteras för sådana interaktioner och att de inte heller påverkar kontostatistiken.
 • Optimera kontot: Det bästa sättet att förhindra ogiltig aktivitet är att optimera ditt konto så att dina annonser bara tar emot de mest inriktade klicken och exponeringarna. Tänk på att konverteringsfrekvensen är en av de bästa måttstockarna på att annonseringen är framgångsrik. Genom att identifiera och åtgärda de delar av ditt konto som ger låg konvertering kan du hitta potentiella delar med ogiltig aktivitet.
 • Bevaka ditt konto med Google Analytics: Google Analytics är ett kostnadsfritt verktyg som hjälper dig att bevaka olika aspekter av ditt Google Ads-konto, som konverteringsfrekvens, besökarnas beteende och kampanjresultat. Google Analytics innehåller rapporter som du kan använda när du vill finjustera trafiken till dina annonser. Du kan även spåra sökordens resultat med hjälp av automatisk taggning.
 • Bevaka konverteringsfrekvensen i Display-nätverket: För kampanjer i Display-nätverket kan du bevaka annonsernas konverteringsfrekvens på webbplatser i Display-nätverket i placeringsrapporten. Om du märker att klick från Display-nätverket inte ger lika många konverteringar som klick från Google eller Söknätverket kan du överväga att sänka dina bud för Display-nätverket. Om du märker att en specifik webbplats i Display-nätverket inte ger bra konverteringsfrekvens kan du överväga att utesluta den från kampanjen.
Låg konverteringsfrekvens

Låg konverteringsfrekvens innebär inte alltid att du får ogiltiga interaktioner. Det finns flera faktorer som kan leda till hög trafik men relativt låg försäljning. Här följer några vanliga orsaker till låg konverteringsfrekvens samt förslag på åtgärder:

 • Förändringar i omständigheter på marknaden, användarnas beteende och webbinnehåll kan påverka kampanjresultatet. Vissa av våra annonsörer får lägre avkastning på sin investering när konkurrensen ökar från andra onlineannonsörer. Vi rekommenderar att du följer upp avkastningen på alla dina sökord och annonser noga och justerar buden på lämpligt sätt inom en budget som passar din verksamhet. Läs om hur du kan maximera avkastningen på din investering strategiskt genom budgivning.
 • Webbplatser som är svåra att navigera på kan få potentiella kunder att tappa intresset. Bedöm webbplatsens allmänna design, layout och funktion. Med Google Analytics kan du se om besökarna brukar lämna din webbplats vid en viss punkt innan de gör ett köp.
 • Dina sökord och din annonstext kanske inte är tillräckligt specifika. Om du använder sökord och annonstext som är generella kan det hända att besökarna förväntar sig att hitta något på din webbplats som du inte erbjuder. Med väl inriktade sökord och annonstexter kan du försäkra dig om att dina annonser bara visas för kunder som är intresserade av din produkt eller tjänst.
 • Kampanjen kanske inte är optimerad för Display-nätverket: Om du har valt att köra din kampanj i Display-nätverket men kampanjen inte är optimerad kan det hända att dina annonser visas på webbplatser i Display-nätverket som inte är relevanta för dina produkter eller tjänster. Chansen är större att besökarna gör ett köp på din webbplats om dina annonser har en tydlig koppling till webbplatsen där användarna befinner sig. För att du ska få bästa möjliga resultat är det viktigt att var och en av dina annonsgrupper innehåller en kort och specifik sökordslista som fokuserar på en enda produkt eller tjänst. Läs mer om optimering för Display-nätverket.

Mer om hur du ska tolka annonstrafiken

Flera klick från samma IP-adress

Att du får flera klick från samma IP-adress är inte nödvändigtvis ett tecken på ogiltig aktivitet. Det finns flera möjliga orsaker till detta:

 • Återbesök: Enskilda besökare kan klicka på din annons flera gånger när de jämför priser eller återvänder till din webbplats för att läsa mer.
 • Delade IP-adresser: Flera klick från en och samma källa kan bero på att en internetleverantör tilldelar flera användare identiska IP-adresser. Vissa internetleverantörer fördelar ett relativt litet antal delade IP-annonser på ett stort antal användare. Därmed kan flera besökare besöka din webbplats från identiska IP-adresser, vilket ger intrycket av upprepade klick från en och samma besökare.
 • Webbserverloggar: Webbserverloggarna för din webbplats innehåller information om samtliga besökare på din webbplats, inte bara de som kommer dit efter att ha klickat på en annons. Du kan se hänvisningsadressen ”Google.se” från besökare som kommer till din webbplats via Googles sökresultat och inte via din annons. Ditt konto debiteras bara för faktiska klick på dina annonser.
 • Programvara från tredje part: Vi har märkt att vissa rapporteringsprogram registrerar klick mellan sidor när besökarna surfar runt på en webbplats. Det kan se ut som att du fått ett stort antal klick från en enda besökare under en kort tidsperiod. Om du vill ha ett mer exakt sätt att enbart spåra Google Ads-klick rekommenderar vi att du använder automatisk taggning.
Klick från Google

Klick på annonser från Google debiteras inte till ditt konto. Du kanske ser aktiviteten i dina webbserverloggar, men du kan vara säker på att du inte debiterats för den. Samma sak gäller Googles sökrobotar.

Vanliga orsaker till ökad trafik

Bara för att du ser en topp i antalet klick eller exponeringar i ditt konto är det inte säkert att dina annonser är föremål för ogiltig trafik. I de flesta fall har sådana trafiktoppar andra orsaker.

Exempel på varför du ser en ökning i trafiken:

 • Ändringar av genomsnittlig daglig budget: Om du ökar din genomsnittliga dagliga budget för dina kampanjer kan dina annonser få fler exponeringar och därmed också fler klick.
 • Ändrad högsta CPC för sökord: När du höjer det högsta CPC-budet (kostnad per klick) för ett eller flera sökord kan dina annonser visas oftare. Dessutom kan annonserna visas på en högre position än tidigare. Detta gäller också annonser i Display-nätverket. Högre CPC kan resultera i en högre position och därmed fler exponeringar och klick.
 • Fler nya sökord: Om du lägger till nya sökord i din kampanj kan du få fler exponeringar och klick, i synnerhet om sökorden är generella eller motsvarar populära sökfrågor.
 • Annonserna visas på nya webbplatser i Display-nätverket: Om du använder automatiska placeringar i din annonskampanj och har en tillräckligt hög genomsnittlig daglig budget kan annonserna få betydligt högre trafik om kampanjen börjar visas på en ny utgivares webbplats.
 • Säsongsbetonade trender eller aktuella händelser: Ibland kan trafikökningen bero på ett plötsligt intresse för ett visst ämne – till exempel kring särskilda helgdagar eller när en kändis bloggar eller talar om ett visst ämne.

Mer om giltiga orsaker till att trafiken ökar 

Rapportera ogiltig trafik

Det finns många vanliga orsaker till att trafiken ökar som inte beror på ogiltiga interaktioner. Men om du misstänker att ditt konto faktiskt påverkas av ogiltiga interaktioner granskar vi detta.

Våra specialister använder sig av en mängd olika signaler, bland annat information om klick och exponeringar, för att hitta källor till ogiltig aktivitet. På grund av den stora mängden datapunkter som analyseras kan det ta flera dagar att undersöka ditt konto. När du begär granskning ber vi dig uppge så mycket information som möjligt om trafiken du funderar över.

Mer om hur du begär granskning av ogiltiga klick 

Relaterade länkar

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt