Neplatná návštevnosť

Neplatná návštevnosť predstavuje zobrazenia a kliknutia na reklamy, pri ktorých máme podozrenie, že nie sú výsledkom skutočného záujmu používateľov. Príklady neplatnej návštevnosti zahŕňajú kliknutia a zobrazenia vykonávané automatizovanými nástrojmi, ako aj náhodné kliknutia (napríklad ak niekto dvakrát klikne na vašu reklamu). Neplatné kliknutia a zobrazenia vám nebudú účtované, pretože majú nízku hodnotu, prípadne nemajú žiadnu.

Typy neplatnej návštevnosti

Nižšie uvádzame niektoré typy kliknutí a zobrazení, ktoré považujeme za neplatné:

 • náhodné kliknutia, z ktorých neplynie žiadny úžitok, ako napríklad druhé kliknutie v prípade dvojitého kliknutia;
 • manuálne vykonané kliknutia, ktorých cieľom je zvýšiť niečie reklamné náklady;
 • manuálne vykonané kliknutia, ktoré majú zvýšiť zisky vlastníkov webov, ktorí sú hostiteľmi vašich reklám;
 • kliknutia a zobrazenia vykonané automatickými nástrojmi, robotmi alebo iným podvodným softvérom;
 • zobrazenia s cieľom umelo znížiť mieru prekliknutí (CTR) inzerenta.

Ako vás Google chráni pred neplatnou návštevnosťou

K ochrane inzerentov pred neplatnou návštevnosťou prispievame tak, že pracujeme na izolovaní a odfiltrovaní potenciálne neplatných interakcií skôr, ako sa dostanú do prehľadov účtu. Náš systém kontroluje každú interakciu s reklamou. Google skúma pri každej interakcii veľký počet údajových bodov vrátane adresy IP, času interakcie, duplicitných interakcií a rôznych ďalších vzorov interakcií. Náš systém potom tieto faktory analyzuje a snaží sa izolovať a odfiltrovať potenciálne neplatné interakcie skôr, než sa zobrazia v účte.

Ďalšie informácie o tom, ako vás Google chráni pred neplatnou návštevnosťou.

Ako Google spracúva neplatnú návštevnosť

Keď náš systém zistí neplatnú návštevnosť vo vašich reklamách, automaticky ich odfiltrujeme z prehľadov, aby vám neboli účtované. Stále však máte možnosť pozrieť si údaje o neplatnej návštevnosti. 

Ak zistíme, že v období uplynulých dvoch mesiacov nášmu automatickému detekčnému systému unikli nejaké neplatné interakcie, poskytneme vám za tieto interakcie kredit. Ak si chcete pozrieť kredity za neplatné interakcie, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča 
 3. V časti Nastavenie vyberte položku Fakturácia a platby

Všetky kredity za neplatné interakcie, ktoré ste získali, budú mať na stránke histórie transakcií označenie Neplatná aktivita a budú vám pripísané.

Ak vo vašom účte zistíme neplatné zobrazenia, tieto údaje neovplyvnia mieru prekliknutí, ktorá slúži na určenie skóre kvality kľúčového slova.

Editor prehľadov

Editor prehľadov je analytický nástroj, ktorý umožňuje pracovať s dátami prostredníctvom multidimenzionálnych tabuliek a grafov.

 • Jednoduché rozhranie s podporou presúvania umožňuje rýchlo vytvárať multidimenzionálne tabuľky a grafy a pracovať s nimi, vďaka čomu si nemusíte sťahovať dáta na podrobnejšiu analýzu. 
 • Analýza viacerých segmentov umožňuje podrobnejšie členiť a deliť dáta v tabuľkách a grafoch.
 • Vlastné grafy umožňujú vizualizovať vzory a trendy v dátach.
 • Rozšírené filtrovanie a zoraďovanie umožňuje filtrovať podľa segmentovaných metrík (napr. kliknutia na mobilných zariadeniach) a zoraďovať podľa viacerých stĺpcov.

Zistite, ako preskúmať údaje pomocou editora prehľadov.

Monitorovanie neplatnej návštevnosti

Ak vás znepokojujú neplatné interakcie vo vašom účte, máte k dispozícii niekoľko spôsobov, ako monitorovať aktivitu účtu.

 • Sledovanie neplatných interakcií v štatistikách účtu: Podľa návodu v sekcii vyššie pridajte do štatistickej tabuľky kampane stĺpce s údajmi neplatných interakcií. Zistíte tak počet a percento neplatných interakcií v účte. Nezabudnite, že za tieto interakcie vám neúčtujeme žiadne poplatky, preto sa neprejavia ani v štatistikách účtu.
 • Optimalizácia účtu: Prvou líniou ochrany pred neplatnými kliknutiami je optimalizácia účtu, ktorej cieľom je, aby reklamy získavali len najpresnejšie zacielené kliknutia a zobrazenia. Nezabudnite, že konverzný pomer je jedným z najlepších indikátorov úspešnej inzercie. Identifikácia a oprava častí účtu s nízkym počtom konverzií preto tiež prispieva k určeniu možných oblastí neplatnej aktivity.
 • Monitorovanie účtu pomocou služby Google Analytics: Google Analytics je bezplatný nástroj, ktorý pomáha monitorovať rôzne aspekty účtu Google Ads vrátane konverzného pomeru, správania návštevníkov a výkonnosti kampane. Google Analytics poskytuje prehľady, ktoré môžete použiť pri dolaďovaní návštevnosti svojich reklám. Výkonnosť kľúčových slov môžete sledovať aj pomocou automatického značkovania.
 • Sledovanie konverzného pomeru v Obsahovej sieti: v prípade kampaní zaradených do Obsahovej siete sledujte konverzný pomer svojich reklám na weboch v Obsahovej sieti pomocou prehľadu umiestnení. Ak zistíte, že kliknutia v Obsahovej sieti majú horší konverzný pomer ako kliknutia na Googli alebo vo Vyhľadávacej sieti, zvážte zníženie cenových ponúk v Obsahovej sieti. Ak zistíte, že určitý web v Obsahovej sieti nedosahuje požadovaný konverzný pomer, zvážte jeho vylúčenie z kampane.
Nízke konverzné pomery

Nízky konverzný pomer nemusí vždy nevyhnutne znamenať, že získavate neplatné interakcie. Vysoká úroveň návštevnosti spojená s relatívne nízkym objemom predaja môže byť výsledkom vplyvu viacerých odlišných faktorov. Nižšie uvádzame najčastejšie príčiny a riešenia nízkeho konverzného pomeru:

 • Na výkonnosť kampane môžu mať vplyv zmeny podmienok trhu, správanie používateľov aj webový obsah. Niektorí naši inzerenti zaznamenávajú nižšiu návratnosť investícií (NI), keď ich odvetvia čelia rastúcej konkurencii na trhu internetovej inzercie. Odporúčame, aby ste pozorne sledovali NI každého kľúčového slova a reklamy a cenové ponuky upravili podľa potreby v rámci rozpočtu, ktorý je vhodný pre vašu firmu. Zistite, ako môžete strategickým ponúkaním cien maximalizovať NI.
 • Weby so zložitou navigáciou môžu odradiť potenciálnych zákazníkov. Zvážte komplexné prehodnotenie návrhu, rozloženia a funkčnosti webu. V službe Google Analytics môžete zistiť, či návštevníci neopúšťajú váš web v určitom okamihu pred nákupom.
 • Vaše kľúčové slová a reklamný text pravdepodobne nie sú dostatočne konkrétne. V prípade, že používate všeobecné kľúčové slová a reklamný text, môže niekto prísť na váš web v očakávaní, že nájde niečo, čo vy neposkytujete. Presne zacielené kľúčové slová a reklamný text pomôžu zabezpečiť, že vaše reklamy sa zobrazia iba zákazníkom, ktorí sa zaujímajú o váš produkt alebo službu.
 • Vaša kampaň možno nie je optimalizovaná pre Obsahovú sieť: ak je vaša kampaň aktivovaná na zobrazovanie v Obsahovej sieti, ale nie je optimalizovaná, vaše reklamy sa môžu zobrazovať na weboch v Obsahovej sieti, ktoré nie sú relevantné pre produkty alebo služby, ktoré inzerujete. U návštevníkov je vyššia pravdepodobnosť, že vykonajú nákup na vašom webe, ak vaše reklamy súvisia s webmi, ktoré si práve prehliadajú. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, je dôležité, aby každá z vašich reklamných skupín obsahovala krátky a konkrétny zoznam kľúčových slov zameraných iba na jeden produkt alebo službu. Prečítajte si ďalšie informácie o optimalizácii v Obsahovej sieti.

Prečítajte si ďalšie informácie o lepšom chápaní návštevnosti reklamy.

Viaceré kliknutia z rovnakej adresy IP

Viaceré kliknutia z rovnakej adresy IP nemusia naznačovať neplatnú aktivitu. Existuje viacero možných príčin vzniku tejto situácie:

 • Opakované návštevy: Jednotliví návštevníci môžu viackrát kliknúť na vašu reklamu, ak napríklad porovnávajú ceny alebo ak sa na váš web vracajú pre ďalšie informácie.
 • Zdieľané adresy IP: Viacero kliknutí z jedného zdroja môže vzniknúť tak, že poskytovatelia internetových služieb priradia rovnaké adresy IP viacerým používateľom. Niektorí poskytovatelia internetových služieb poskytujú relatívne malé množstvo zdieľaných, rotujúcich adries IP veľkému počtu používateľov. Znamená to, že z rovnakej adresy IP môže k vašim webovým stránkam pristupovať viacero návštevníkov, čo sa môže javiť ako opakované kliknutia jediného návštevníka.
 • Denníky webového servera: Denníky webového servera vášho webu obsahujú údaje o všetkých návštevníkoch vášho webu, nielen o tých, ktorí sa na naň dostali po kliknutí na reklamu. V denníkoch sa môže zobrazovať doména Google.sk ako sprostredkovateľ návštevníkov, ktorí sa na váš web dostali z výsledkov vyhľadávania Google, a nie prostredníctvom vašej reklamy. Chceme vás ubezpečiť, že vo vašom účte účtujeme poplatky len za kliknutia na vaše reklamy.
 • Softvér tretej strany: Zistili sme, že niektoré softvérové aplikácie na vytváranie prehľadov zaznamenávajú kliknutia medzi jednotlivými stránkami, keď si návštevník prezerá váš web. Môže to vyvolať dojem, že ste počas krátkeho časového obdobia získali veľký počet kliknutí od jedného návštevníka. Ak potrebujete presnejší spôsob sledovania, ktorý by zaznamenával výlučne kliknutia zo služby Google Ads, odporúčame vám použiť automatické značkovanie.
Kliknutia uskutočnené Googlom

Za kliknutia na reklamy, ktoré uskutoční Google, vám v účte žiadne poplatky neúčtujeme. Táto aktivita môže byť uvedená v denníkoch vášho webového servera, no ubezpečujeme vás, že za ňu neplatíte. Týka sa to aj robotov Googlu na indexové prehľadávanie webu.

Bežné príčiny zvýšenej návštevnosti

Skutočnosť, že váš účet zaznamená nárast počtu kliknutí alebo zobrazení, vždy neznamená, že na vaše reklamy má vplyv neplatná návštevnosť. Vo väčšine prípadov sú tieto zvýšenia úrovne návštevnosti výsledkom iných faktorov.

Príklady príčin nárastu návštevnosti:

 • Zmeny denného rozpočtu: Ak zvýšite denný rozpočet svojich kampaní, vaše reklamy budú môcť získavať viac zobrazení a prirodzene aj viac kliknutí.
 • Zmeny maximálnej CZK pre kľúčové slová: Zvýšenie maximálnej CZK (cena za kliknutie) pre jedno alebo viacero kľúčových slov môže viesť k častejšiemu zobrazovaniu reklám. Reklamy sa tiež môžu zobrazovať na vyššej pozícii než predtým. Platí to aj pre reklamy zobrazované v Obsahovej sieti – vyššia CZK môže viesť k vyššej pozícii, a teda aj k vyššiemu počtu zobrazení a kliknutí.
 • Pridanie nových kľúčových slov: Pridanie nových kľúčových slov do kampane, najmä vtedy, ak sú kľúčové slová dosť všeobecné alebo zodpovedajú obľúbeným vyhľadávacím dopytom, môže zvýšiť počet získaných zobrazení a tiež kliknutí.
 • Reklamy zobrazované na nových weboch v Obsahovej sieti: Ak v kampani používate automatické umiestnenia a máte stanovený dostatočne vysoký denný rozpočet, návštevnosť reklám sa môže výrazne zvýšiť, ak sa začnú zobrazovať na webe nového vlastníka.
 • Sezónne trendy alebo spravodajské udalosti: Niekedy dôjde k náhlemu zvýšeniu záujmu o určitú tému, ktorý spôsobuje zvýšenú návštevnosť, napríklad v prípade mimoriadneho sviatku, prípadne ak o určitej téme píše blog alebo hovorí nejaká slávna osobnosť.

Prečítajte si ďalšie informácie o platných príčinách nárastu návštevnosti

Nahlásenie neplatnej návštevnosti

Existuje mnoho bežných príčin zvýšenej návštevnosti, ktoré nesúvisia s neplatnými interakciami. Ak však máte podozrenie, že váš účet je naozaj ovplyvnený aktivitou spôsobujúcou neplatné interakcie, váš účet prešetríme.

Náš tím špecialistov používa na identifikáciu zdrojov neplatnej aktivity viacero rôznych signálov vrátane údajov o kliknutiach a zobrazeniach. Vzhľadom na to, že skúmame veľký počet údajových bodov, prešetrenie vášho účtu môže trvať aj niekoľko pracovných dní. Keď žiadate o prešetrenie, uveďte čo najviac informácií v súvislosti s návštevnosťou, ktorá vás znepokojuje.

Prečítajte si ďalšie informácie týkajúce sa žiadosti o prešetrenie kliknutí

Súvisiace odkazy

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory