Om ugyldig trafikk

Ugyldig trafikk er klikk på og visninger av annonser som vi mistenker ikke er et resultat av genuin brukerinteresse. Eksempler på ugyldig trafikk er klikk og visninger som utføres av automatiserte verktøy, og utilsiktede klikk – som for eksempel når noen dobbeltklikker på annonsen din. Du belastes ikke for ugyldige klikk og visninger, ettersom de har liten eller ingen verdi.

Ulike typer ugyldig trafikk

Nedenfor har vi ført opp eksempler på ulike typer klikk og visninger vi anser som ugyldige:

 • utilsiktede klikk som ikke er verdifulle, som for eksempel det andre klikket i et dobbeltklikk
 • manuelle klikk som har til hensikt å øke annonseringskostnader
 • manuelle klikk som har til hensikt å øke fortjenesten til nettstedeierne som er verter for annonsene dine
 • kKlikk og visninger fra automatiserte verktøy, roboter og annen villedende programvare
 • visninger som har til hensikt å forårsake en kunstig reduksjon av klikkfrekvensen (CTR) til en annonsør

Slik beskytter Google deg mot ugyldig trafikk

Vi beskytter annonsører mot ugyldig trafikk ved å forsøke å isolere og filtrere ut potensielle ugyldige interaksjoner alt før de rekker å vises i kontorapportene dine. All interaksjon med annonser blir gjennomgått. Google ser på en rekke datapunkter for hver interaksjon, innbefattet IP-adressen, tidspunktet for interaksjonen, eventuelle duplikatinteraksjoner og diverse andre interaksjonsmønstre. Systemet vårt analyserer så disse faktorene for å prøve å isolere og filtrere ut potensielt ugyldige interaksjoner før de registreres i kontoen din.

Finn ut mer om Googles tiltak for å beskytte deg mot ugyldig trafikk.

Slik håndterer Google ugyldig trafikk

Når systemet vårt oppdager ugyldig trafikk til annonsene dine, filtrerer vi automatisk ut denne trafikken i rapportene dine, slik at du ikke blir belastet for den. Hvis du ønsker det, har du likevel muligheten til å se på data for ugyldig trafikk. 

Hvis vi oppdager ugyldige interaksjoner som ikke er blitt fanget opp automatisk i løpet av de siste to månedene, mottar du en kreditt for disse interaksjonene. Slik ser du disse kredittene:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din. 
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din. 
 3. Klikk på Fakturering og betalinger under «Innstillinger». 

Eventuelle kreditter for ugyldig interaksjon du har mottatt, er merket med «Ugyldig aktivitet» på transaksjonsloggsiden, og de krediteres kontoen din.

Hvis vi oppdager ugyldige visninger i kontoen din, får disse dataene ingen innvirkning på klikkfrekvensen som brukes for å beregne kvalitetspoengene for det aktuelle søkeordet.

Rapportredigereren

Med rapportredigereren kan du analysere data ved hjelp av flerdimensjonale tabeller og diagrammer.

 • I det enkle dra-og-slipp-grensesnittet kan du raskt bygge og redigere flerdimensjonale tabeller og diagrammer. Dermed reduseres behovet for å laste ned data for mer inngående analyse. 
 • Med analyse av flere segmenter kan du dele opp data med større detaljrikdom i tabeller og diagrammer.
 • Med tilpassede diagrammer kan du raskt visualisere mønstre og trender i dataene dine.
 • Med avansert filtrering og sortering kan du filtrere på segmenterte beregninger (f.eks. mobilklikk) og sortere etter flere kolonner.

Finn ut hvordan du utforsker data med Rapportredigereren.

Slik overvåker du ugyldig trafikk selv

Hvis du er bekymret for ugyldige interaksjoner i kontoen din, kan du overvåke kontoaktiviteten på flere forskjellige måter.

 • Sporing av ugyldige interaksjoner i kontostatistikken: Som beskrevet i delen ovenfor kan du legge til kolonnene for data for ugyldige interaksjoner i tabellen for kampanjestatistikk for å se på antallet og prosentandelen for ugyldige interaksjoner i kontoen din. Husk at du ikke blir belastet for disse interaksjonene, og at de ikke har noen innvirkning på kontostatistikken din.
 • Optimaliser kontoen din: Den første forsvarslinjen din mot ugyldig aktivitet er å optimalisere kontoen din, slik at annonsene dine bare mottar de mest målrettede klikkene og visningene. Husk at konverteringsfrekvensen er en av de beste indikatorene på om annonseringen er vellykket. Å identifisere og korrigere områder med lav konvertering kan også bidra til å identifisere potensielle områder med ugyldig aktivitet.
 • Overvåk kontoen din med Google Analytics: Google Analytics er et gratis verktøy du kan bruke for å overvåke ulike deler av Google Ads-kontoen din, blant annet konverteringsfrekvens, besøkendes atferd og kampanjeresultater. Med Google Analytics kan du generere rapporter som du kan bruke til å finstemme trafikken til annonsene dine. Du kan også bruke automatisk merking for å spore resultatene for søkeordene dine.
 • Overvåking av konverteringsfrekvenser i Displaynettverket: For kampanjer i Displaynettverket kan du overvåke konverteringsfrekvensen for annonsene dine på nettsteder i Displaynettverket med plasseringsrapporten. Hvis du oppdager at klikk fra Displaynettverket har en lavere konverteringsfrekvens enn klikk fra Google eller Søkenettverket, kan det være lurt å redusere budene i Displaynettverket. Og hvis et bestemt nettsted i Displaynettverket har en lav konverteringsfrekvens, kan du vurdere å ekskludere det fra kampanjen din.
Lav konverteringsfrekvens

En lav konverteringsfrekvens innebærer ikke nødvendigvis at du mottar ugyldige interaksjoner. Hvis du får stor trafikk, men relativt få salg, kan dette skyldes en rekke forskjellige faktorer. Her følger noen vanlige årsaker til og hvordan du kan gjøre noe med lave konverteringsfrekvenser:

 • Endringer i markedsforhold, brukeratferd og nettinnhold kan påvirke kampanjens resultater. Enkelte av annonsørene våre får redusert avkastning etter hvert som bransjen deres opplever økende konkurranse på markedsplassen for annonsering på Internett. Vi anbefaler at du overvåker avkastningen for hvert søkeord og hver annonse nøye, og at du justerer budene i takt med svinger, innenfor budsjettet bedriften opererer med. Finn ut hvordan du kan maksimere avkastningen med strategisk budgivning.
 • Nettsteder som er vanskelige å navigere på, kan skremme bort potensielle kunder. Du bør vurdere nettstedets generelle design, utforming og funksjonalitet. Med Google Analytics kan du se om de besøkende ofte forlater nettstedet ditt på et bestemt punkt før de kjøper noe.
 • Det kan hende at annonseteksten og søkeordene ikke er spesifikke nok. Hvis du bruker søkeord og annonsetekster av en generell karakter, kan brukere besøke nettstedet ditt med en forventning om å finne noe du faktisk ikke tilbyr. Hvis søkeordene og annonseteksten din er godt målrettet, bidrar dette til at annonsene bare blir vist for kundene som er interessert i produktet eller tjenesten du tilbyr.
 • Kampanjen din er kanskje ikke optimalisert for Displaynettverket: Hvis kampanjen er valgt for Displaynettverket, men ikke er optimalisert, kan annonsene dine bli vist på nettsteder i Displaynettverket som ikke er relevante for produktene eller tjenestene du annonserer for. Det er mer sannsynlig at besøkende kjøper noe på nettstedet ditt hvis annonsene er relevante for nettstedene de åpner. For å få de beste resultatene er det viktig at hver av annonsegruppene inneholder en kort, spesifikk søkeordliste som bare fokuserer på ett produkt eller én tjeneste. Finn ut mer om optimalisering for Displaynettverket.

Finn ut mer om hvordan du kan få en bedre forståelse av annonsetrafikken din

Flere klikk fra samme IP-adresse

Flere klikk fra samme IP-adresse er ikke nødvendigvis et tegn på ugyldig aktivitet. Det finnes flere mulige årsaker til dette:

 • Gjentatte besøk: Folk kan klikke på annonsen din flere enn én gang når de sammenligner tilbud eller returnerer til nettstedet for å skaffe seg mer informasjon.
 • Delte IP-adresser: Flere klikk fra én kilde kan skyldes at en nettleverandør tildeler identiske IP-adresser til flere brukere. Visse nettleverandører har til sin disposisjon et relativt lavt antall delte, roterende IP-adresser som de distribuerer til et stort antall brukere. Dette medfører at hvis flere besøkende kommer til nettstedet fra samme IP-adresse, kan det se ut som om én besøkende har klikket gjentatte ganger.
 • Nettjenerlogger: Nettjenerloggene for nettstedet ditt inneholder data for alle besøkende på nettstedet, ikke bare for dem som er kommet dit etter å ha klikket på en annonse. Det kan forekomme henvisningsadresser fra «Google.com» for besøkende som er kommet til nettstedet via søkeresultatene og ikke via annonsen din. Vi kan forsikre deg om at kontoen din bare blir belastet for faktiske klikk på annonsene dine.
 • Tredjepartsprogram: Vi har oppdaget at noen rapporteringsprogrammer registrerer klikk som forekommer når en besøkende navigerer mellom sidene på nettstedet ditt. Dette kan gi inntrykk av at én enkelt besøkende har klikket mange ganger i løpet av kort tid. Hvis du bare ønsker å spore Google Ads-klikk, anbefaler vi automatisk merking, som gir mer nøyaktige resultater.
Klikk fra Google

Klikk på annonser i Google-systemet belastes ikke kontoen din. Du kan se slike klikk i nettjenerloggene dine, men vi kan forsikre deg om at du ikke blir belastet for slik aktivitet. Dette gjelder også Googles søkeroboter.

Vanlig årsaker til økt trafikk

En kraftig økning i antallet klikk eller visninger i kontoen din betyr ikke nødvendigvis at annonsene dine mottar ugyldig trafikk. I de fleste tilfeller er det andre forhold som forårsaker slike trafikkøkninger.

Eksempler på årsaker til økt trafikk:

 • Endringer i dagsbudsjettet: Hvis du øker dagsbudsjettet for kampanjene dine, vil annonsene dine kunne motta flere visninger og dermed også flere klikk.
 • Økning av høyeste CPC for søkeord: Hvis du øker høyeste CPC (kostnad per klikk) for ett eller flere søkeord, kan dette føre til at annonsene blir vist oftere. Det kan også føre til at annonsene oppnår en høyere plassering enn tidligere. Dette gjelder også for annonser som blir vist i Displaynettverket: Høyere CPC kan føre til høyere plasseringer og dermed også flere visninger og klikk.
 • Tillegging av nye søkeord: Hvis du legger til nye søkeord i kampanjen din, kan du oppleve en økning i antallet visninger og klikk du mottar – spesielt hvis søkeordene er relativt generelle eller samsvarer med populære søkeord.
 • Annonser blir vist på nye nettsteder i Displaynettverket: Hvis annonsekampanjen din bruker automatiske plasseringer og har et tilstrekkelig høyt dagsbudsjett, kan annonsetrafikken øke betraktelig om annonsene vises på et nytt publisistnettsted.
 • Sesongbetonte trender og aktuelle nyheter: Av og til kan en plutselig økning i interessen for et bestemt tema føre til økt trafikk, for eksempel rundt helligdager eller når en kjendis blogger eller snakker om et bestemt tema.

Finn ut mer om gyldige årsaker til økt trafikk 

Rapportering av ugyldig trafikk

Det finnes en rekke mulige årsaker til økt trafikk som ikke er knyttet til ugyldige interaksjoner. Hvis du imidlertid har mistanke om at kontoen din er berørt av ugyldig interaksjonsaktivitet, skal vi undersøke saken.

Ekspertene våre benytter seg av en rekke forskjellige signaler, inkludert informasjon om klikk og visninger, for å identifisere kilder bak ugyldig aktivitet. Ettersom antallet datapunkter vi gjennomgår, er svært høyt, kan det ta flere dager å gjennomføre en slik undersøkelse av kontoen din. Når du ber om en undersøkelse, bør du derfor oppgi så mye informasjon som mulig om trafikken du vil ha undersøkt.

Finn ut mer om forespørsler om undersøkelser av klikk 

Linker til beslektet innhold

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt