Om ugyldig trafikk

Ugyldig trafikk er klikk på og visninger av annonser som ikke er et resultat av genuin brukerinteresse. Ugyldig trafikk omfatter både forsettlig uredelig trafikk og dupliserte eller utilsiktede klikk. Du blir ikke belastet for ugyldige klikk eller visninger ettersom de er av liten eller ingen verdi.

Google bruker lagdelte sikkerhetstiltak for å beskytte annonsører mot ugyldig trafikk. Selv om mesteparten av den ugyldige trafikken siles ut automatisk, nærmest i sanntid, ser både systemene og ekspertene våre kontinuerlig etter trafikk som ikke tidligere er registrert som nettopp ugyldig trafikk. Ugyldig trafikk registrert av Google vises på ulike måter, avhengig av når den ble oppdaget. For ugyldig trafikk som registreres før fakturaen genereres for den aktuelle måneden, justeres aktivitetsinformasjonen tilsvarende, og du blir ikke fakturert for denne trafikken. For ugyldig trafikk som registreres etter at fakturaen er generert, tilskrives kunder et tilgodebeløp fra Google for ugyldig trafikk, der dette er aktuelt og mulig. Dette vises i påfølgende fakturaer og i rapporter basert på kontoens transaksjonslogg.

Når vi utsteder tilgodebeløp for ugyldig trafikk, opplyser vi også om tjenesten denne trafikken er forbundet med. Vi oppgir det opprinnelige fakturanummeret, måneden tjenesten ble benyttet i, kjøpsordrenummeret, navnet på kontobudsjettet og navnet på kampanjen som kan knyttes til den ugyldige trafikken. Du finner denne informasjonen på sammendragssiden samt Faktureringsaktivitet- eller Transaksjoner-siden i Google Ads-kontoen og på fakturaen som utstedes ved utgangen av måneden.

Ulike typer ugyldig trafikk

Nedenfor har vi ført opp eksempler på ulike typer klikk og visninger vi anser som ugyldige:

 • utilsiktede klikk som ikke er verdifulle, for eksempel det andre klikket i et dobbeltklikk
 • manuelle klikk som har til hensikt å øke annonseringskostnader
 • manuelle klikk som har til hensikt å øke fortjenesten til nettstedeierne som er verter for annonsene dine
 • klikk og visninger fra automatiserte verktøy, roboter og annen villedende programvare
 • visninger som har til hensikt å forårsake en kunstig reduksjon av klikkfrekvensen (CTR) til en annonsør

Slik beskytter Google deg mot ugyldig trafikk

Google ser på en rekke datapunkter for hver interaksjon, for eksempel

 • IP-adresse
 • interaksjonstidspunkt
 • dupliserte interaksjoner

Etter å ha undersøkt ulike typer interaksjonsmønstre forsøker Google å filtrere ut potensielt ugyldige interaksjoner før de i det hele tatt vises i kontoen din.

Finn ut mer om Googles tiltak mot ugyldig trafikk.

Google filtrerer ut ugyldig trafikk fra rapporten din og krediterer deg for eventuelle klikk som ikke ble fanget opp automatisk. Finn ut mer om hvordan du kan se kreditten for ugyldige interaksjoner.

Vanlig årsaker til økt trafikk

En kraftig økning i antallet klikk eller visninger i kontoen din betyr ikke nødvendigvis at annonsene dine mottar ugyldig trafikk. I de fleste tilfeller er det andre forhold som forårsaker slike trafikkøkninger.

Eksempler på årsaker til økt trafikk:

 • Endringer i det gjennomsnittlige dagsbudsjettet: Hvis du øker det gjennomsnittlige dagsbudsjettet for kampanjene dine, kan annonsene dine vises oftere og dermed også få flere klikk.
 • Økning av høyeste CPC for søkeord: Hvis du øker den høyeste CPC-en (kostnaden per klikk) for ett eller flere søkeord, kan dette føre til at annonsene blir vist oftere. Det kan også føre til at annonsene oppnår en høyere plassering enn tidligere. Dette gjelder også for annonser som blir vist i Displaynettverket: Høyere CPC kan føre til høyere plasseringer og dermed også flere visninger og klikk.
 • Nye søkeord er lagt til: Hvis du legger til nye søkeord i kampanjen, kan antallet klikk eller visninger gå opp – spesielt hvis søkeordene er relativt generelle eller samsvarer med populære søk.
 • Annonser vises på nye nettsteder i Displaynettverket: Hvis du bruker automatiske plasseringer i annonsekampanjen og har et høyt nok gjennomsnittlig dagsbudsjett, kan annonsetrafikken øke betraktelig om annonsene vises på et nytt publisistnettsted.
 • Sesongbetonte trender og aktuelle saker: Av og til kan en plutselig økning i interessen for et bestemt tema føre til økt trafikk, for eksempel rundt høytider eller når en kjendis blogger eller snakker om et bestemt tema.

Finn ut mer om gyldige grunner til økning i trafikk.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
12861506270127022891
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067